ORCID Workshop 27 September 2017 - Hur används ORCID i verksamheten och det konstituerande mötet för SUNET ORCID konsortium

Välkommen till SUNETs första ORCID wokshop samt till det konstituerande mötet för SUNETs ORCID konsortium.

Intresset för ORCID är stort bland universitet, högskolor, bibliotek, forskningsinstitut och forskningsfinansiärer i Sverige. I denna workshop presenteras vad ORCID är och hur den passar in i forskarens och organisationens verksamhet. Förutom presentationerna finns mycket tid avsatt för diskussioner.

Dagen avslutas med ett konstituerande möte för SUNETs ORCID konsortium där endast medlemmar av konsortiet har rösträtt. På det konstituerande mötet ska medlemmarna komma överens om konsortiet ska fungera.


Stora delar av workshopen kommer att genomföras av personer som jobbar vid organisationen ORCID och därför kommer workshopen hållas på engelska. Med avseende på detta är även stora delar av inbjudan på engelska.

Welcome to the first SUNET ORCID Workshop


DateOnsdagen den 27 September 2017
Time09.00--16.00
LocationSUNET Office at Tulegatan 11 in Stockholm


This is a non-technical workshop and will be held in English due to that the ORCID presentations will be done by people from ORCID.

Agenda

 • 9:00 Registration and refreshments
 • 9:30 Welcome (Pål Axelsson, SUNET)

 • 9:45 Why Identifiers Matter (Matt Buys, ORCID)

 • 10:30 Use case: Chalmers University (Urban Andersson, Chalmers)

 • 11:00 Webinar: ORCID Collect & Connect (Paula Demain, ORCID)

 • 12:00 Lunch

 • 13:00 Best practice integrations (Matt Buys, ORCID)

 • 13:30 What next for my institution (Matt Buys, ORCID)

 • 14:00 SUNET consortium overview and discussion (Pål Axelsson, SUNET)

 • 15:30 Closing remarks


There will be a lot of time for discussions!


Welcome

Pål Axelsson

SUNET ORCID Consortia Leader (produktägare)

 • No labels