ORCID Workshop på Sunetdagarna i Falun hösten 2019

Under Sunetdagarna i Falun 21-24 oktober 2019 genomfördes en ORCID workshop. Målet för workshopen var dels att göra en allmän uppdatering om ORCID, dels visa vilka integrationer som finns i Sverige idag och dels diskutera om hur vi kan använda ORCID i Sverige.

Alla presentationsbilder från workshopen finns upplagda i Sunetdagarnas program.

  • No labels