Sunetdagarna hösten 2019 - Högskolan Dalarna, Falun, 21-24 oktober


Sunet inbjuder personal från Sunet-anslutna organisationer till Sunetdagarna, denna gång till Högskolan Dalarna i Falun. Förutom SUSECs middag så är deltagandet kostnadsfritt för personer från Sunet-anslutna organisationer. Var och en betalar dock sina egna hotell- och resekostnader.

Program

Tips: I en mobiltelefon fungerar denna sida bäst om du vrider telefonen till liggande.

Måndag 21 oktober


M1: Nätverk
Lokal: X

M2: Utbildningsstödjande tjänster
Lokal: X

M3: ORCID
Lokal: X

M4: Universitets och högskolors IT-arkitektforum (ATI)
Lokal: X + Y

12:00-13:00

Lunch
Plats: Lugnetkyrkan

13:00-14:30

(detta spår börjar kl 15:00)

Sunets Utbildnings- och samarbetsstödjande tjänster (UTS).

 • Statusuppdatering från produktägarna för respektive tjänst.
 • Next Generation Learning - Niklas Brinkfeldt, chef för NGL-centrum på Högskolan Dalarna

ORCID är ett system för att ge forskare en permanent digital identifierare som särskiljer en forskare från alla andra forskare och följer forskaren genom hela forskarkarriären oberoende av organisatorisk hemvist. 

 • Syfte och mål med workshopen
 • Kort presentation av deltagarna
 • ORCID i Sunet
 • Registrera ORCID i sina tjänster
 • Inledning
 •  Runda bland deltagarna - Vad är i fokus just nu på egna lärosätet?
14:30-15:00Fika
15:00-17:00
 • Nytt på WiFi-fronten. Allt du ville veta om 802.11ax men inte vågat fråga - Herr Nilsson
 • Presentation av LIU:s nät - David Byers, LIU

Open Space kring tjänster

De flesta av lärosätena använder idag flera av de utbildningsstödjande tjänsterna. Många har både lärplattformen Canvas, Play, Survey, Box och E-möte. Kunskapen om hur tjänsterna används byggs ute på lärosätena och vi lär av varandra. 

På de här passet delar vi upp oss i mindre grupper och varvar informella presentationer med diskussioner. Vilka områden som avhandlas bestäms av er deltagare. Torsdagen den 19 september klockan 15:00 är du välkommen till ett onlinemöte där vi spikar innehållet:
https://sunet.zoom.us/j/594519663

Några presentationer som redan är anmälda är "Jobba med Zoomroom i lärosalen" och "Integrera Sunet survey i Canvas".

 • Presentation från lärosäte som hämtar publikationsinformation från ORCID
 • Diskussioner runt användningen av hämtade publikationsinformation från ORCID
 • Rapport från ATIs arbete runt bevarande/ e-arkivering - Ola Ljungkrona, GU
 • Rapport från ATIs arbete runt Moln - Per Hörnblad, UmU
 • ATIs arbete med standardisering - Ola Ljungkrona, Johan Planmo, GU
17:00Buffé-middag
Plats: Scandic Hotell (granne med Högskolan)

Tisdag 22 oktober


M1 (forts): Nätverk
Lokal: X

M2 (forts): Utbildningsstödjande tjänster
Lokal: X

M3 (forts): ORCID
Lokal: X

M4 (forts): Universitets och högskolors IT-arkitektforum (ATI)
Lokal: X + Y
09:00-10:15
 • Framtidens Campus - Extern Talare TBA
 • Policybaserad DNS - Fredrik Pettai, SUNET

Europeiska perspektiv på digital learning environment - Paneldiskussion med Gynogyi Horvath, GÉANT, Dragana Kupres, CARNet, Jasmijn van Wijk, SURF, Natalie Roth, SWITCH

 • Presentation från lärosäte som skickar publikationsinformation till ORCID
 • Diskussioner runt användningen av skicka publikationsinformation till ORCID

Fokusområde arkitekturarbete: Praktiskt arbete med arkitektur - Johan Peterson, LiU

10:15-10:45Fika

10:45-12:00

 • Mailfilter: Vad händer nu? - Tomas Liljebergh, SUNET
 • Statusrapporting CNaaS (Campus Network as-a-service) - David Heed, SUNET

Sunets utbildnings och samarbetsstödjande tjänster (UTS) växer. Idag omfattar det lärplattformen, Survey, Box, Projectplace, Play och E-mötestjänsten. Det pågår en förankringsprocess kring Digital tentamen och Plagiatkontroll.

Hur vill  vi att tjänsterna utvecklas och vilken utveckling driver vi bäst tillsammans?
 
Dessa frågor diskuterar vi tillsammans i formen av ett World Café

 • Presentationer runt möjlig användning av ORCID i ansökningssystem och svenska publikationsdatabaser
 • Diskussion runt dessa användningsfall
 • Avslutning

Praktiskt arbete med arkitektur (forts).

12:00-13:00

Lunch
Plats: Lugnetkyrkan


G1: Gemensamma sessioner

Lokal: X

13:00-14.30

Välkommen till Sunetdagarna på Högskolan Dalarna
Martin Norsell, Rektor, Högskolan Dalarna, samt Maria Häll, Sunet

Hur skapar vi bra tjänster? - Erfarenheter från offentlig tjänstedesign.
Katarina Wetter Edman, Dr i Design, Forskare Handelshögskolan vid Örebro Universitet & Forskningsledare FoU Sörmland, Region Sörmland

Europeiska samarbeten
Valter Nordh, SUNET

14:30-15:00

Fika

15:00-17:00

Statusuppdateringar Sunet
Nätsamarbeten i Norden - Per Nihlen, SUNET
Kort introduktion till SNIC - Per-Olov Hammargren, SNIC
Presentation från Högskolan Dalarna - talare meddelas senare. 

19:00Sunetmiddag
Plats: Grand Hotell

Onsdag 23 oktober


O1: Identitetshantering
Lokal: X

O2: Molntjänster
Lokal: X

O3: Säkerhet
Lokal: X
09:00-10:15

Dessa tjänster kommer att avhandlas under förmiddagen:

 • SWAMID - Identitetsfederationen som förenklar för studenter, lärare och forskare
 • eduroam - Internationellt trådlöst nät för studenter, lärare och forskare
 • eduID - En nationell användare hela vägen från studier till forskning
 • IdP as a Service - Tillgång till SWAMID för mindre organisationer
 • TCS - Signerings- och krypteringscertfikat för både servrar och personer
 • Inledning - Anders Nilsson, Leif Johansson, Sunet.
 • API för inhämtning av metadata till SNDs tjänst, samverkan mellan Sunet, SND och lärosäten - Leif Johansson Sunet.

 • Status för Distribuerad lagring – tjänsten för nyttjare av stora datamängder, med tanken att kunna vara placerade på olika lärosäten - Anders Nilsson Sunet.

 • Nya och förändrade molntjänster - Talare från Sunet och Safespring.
 • Hej och välkomna - Anne-Marie Achrenius, Chalmers
 • Att skapa en utbildning för poliser - Christian Mohr, Högskolan i Borås
 • Natoövningen Locked Shields - John Van de Meulebrouck Brendgard, SUNET

10:15-10:45Fika
10:45-12:00

Se ovan...

Se ovan...

 • Utvecklingen av intrångsmetoder: Nya typer av cyberattacker - Jonas Lejon, Triop
12:00-13:00

Lunch
Plats: Lugnetkyrkan

13:00-14.30

O4 : SWAMID Shibboleth OpenID Connect Workshop
Lokal: X

(detta spår slutar i och med lunchen)

 • Workshop om CSIRT-vertyg - Fredrik Pettai, John Van de Meulebrouck Brendgard mfl
  • Vulnerability scanning webbapplikationer
  • Övervakning av webbtjänster med hjälp av Open Source Social Network Intelligence, OSSINT
  • mm

Detta pass riktar sig till er som arbetar med incidentrespons. Passa på att få en uppdatering i hur ett urval av de senaste verktygen fungerar.

Under de senaste åren har OpenID Connect blivit ett bra alternativ för inloggning i både webbapplikationer och mobilappar.

Inom ramen för ett EU-projekt har det utvecklats en plugin till Shibboleth Identity Provider som gör att det går att använda Shibboleth som en OpenID Provider (OP). Plugin:en är utvecklad i Finland, i ett nära samarbete med Shibboleth-konsortiet, och kommer framöver att inkluderas som en modul i Shibboleth IdP på samma sätt som CAS (äldre teknik för Enterprise Single Sign-On) är idag.

Denna workshop kommer att genomföras av en av utvecklarna av pluginen och syftet är att deltagarna ska kunna installera och börja använda pluginen efter att de deltagit på workshopen.

Henri Mikkonen och Arto Tuomi, CSC – IT Center for Science LTD

14:30-15:00

Fika

15:00-17:00

Se ovan...


(denna workshop fortsätter på torsdagen)


 • AD-spårning (onpremise/azure) - Henrik Johansson, Miun
  Spårning av kontoändringar/låsningar, vad kan man få reda på om angripande datorer?
 • SUSEC årsmöte
19:00SWAMID Workshop middag
Plats: Bishops Arms

SUSEC-middag OBS! Tilläggskostnad
Plats: Restaurang SMAK

Torsdag 24 oktober


O4 (forts): SWAMID Shibboleth OpenID Connect Workshop
Lokal: X

To1: Säkerhet
OBS! föranmälan krävs.
Kräver medlemskap i SUSEC
ID-kontroll kommer att utföras
LokalX

09:00-10:15(fortsättning från onsdagen)
 • Kort om nytt
 • SUNET-CERT-rapport
10:15-10:45Fika
10:45-12:00Se ovan...

MSB Incidentrapportering - Karl Selin, MSB
Mer information kommer snart

12:00-13:00

Lunch
Plats: X

13:00-14:00

(detta spår slutar i och med lunchen)

CSIRT-möte - SUNET CERT
Endast för personer på SUNET CERT:s kontaktlista
Lokal: X


Generell information

Anmälan

Anmälan sker på denna länk.  Sista tid för anmälan är kl 17:00 den 14 oktober! 

 • No labels