Sunetdagarna våren 2019 - Linnéuniversitet 1-4 april

Sunet inbjuder personal från Sunet-anslutna organisationer till Sunetdagarna, denna gång till Linnéuniversitet i Växjö.

Förutom SUSECs delprogram så är deltagandet kostnadsfritt för personer från Sunet-anslutna organisationer. Var och en betalar dock sina egna hotell- och resekostnader.

Tips: I en mobiltelefon fungerar programmet bäst om du vrider telefonen till liggande.

Program

Måndag 1 april


Workshop M1
Campusnät; Nu och i framtiden
Lokal: N1017

Workshop M2
Universitets och högskolors IT-arkitektforum (ATI)
Lokal: M1049+M1076
Workshop/Föreläsning M3
Dataskyddsförordningen
Lokal: M1083

Workshop M4
Utbildningsstödjande tjänster
Lokaler: Homeros (F332) och enligt nedan

09:00

Incheckning & fika

10:45-12:00Behandling av personuppgifter, föreläsning och frågestund - Magnus Bergström, IT-säkerhetsspecialist, Datainspektionen.


12:00-13:00

Lunch
Plats: Gallerian, hus M

13:00-14:30

WiFi / Nätverk

 • Sunet DNS - Fredrik Pettai, SUNET
 • Nyheter på trådlösa nät - Herr Nilsson, UmU
 • Netflowanalys - Demo av Kentik - Fredrik Korsbäck, SUNET

ATI Arbetsmöte

 • På gång i det egna lärosätet
 • Vad är i fokus just nu på egna lärosätet?
 • Fokusområde Molnet

Fortsättning, Magnus Bergström, Datainspektionen

Tema: arkivering, gallring och tillgänglighet

 • Modellförslag för arkivering och gallring av data i Canvas - Tomas Holmström och Björn Lundgren, produktägare Sunet-LMS (10 min)

 • Vad är tillgänglighet och vad ställs det för krav? - Hans von Axelson, Myndigheten för delaktighet (30 min)

 • Uppstart av projekt för tillgänglighet och repurposing. Niklas Frost för tillgänglighet, Peter Diedrich och Peter Häggstrand för repurposing (10 min)

Lokal: Homeros (F332)
remote: https://sunet.zoom.us/j/359710482

14:30-15:00Fika
15:00-17:00
 • Campus Networking As A Service (CNaaS)- David Heed, SUNET
 • CNaaS Nätarkitektur - Fredrik Korsbäck, SUNET
 • CNaaS arkitektur - Johan Marcusson, SUNET
 • Infrastruktur som Kod -
  Gabriel Paues, Safespring

ATI Arbetsmöte

 • Fortsättning fokusområde Molnet
 • Fortsättning, Magnus Bergström, Datainspektionen (slut senast 15:45)
 • Summering av dagen

15-15:40 Kort statusuppdatering om de olika tjänsterna av produktägarna och några av leverantörerna, Nordunet och Kaltura. Uppföljning från tidigare Sunet-dagar.

Lokal:Homeros (F332) och enligt nedan

15:45- 16:45 Gruppdiskussioner utifrån presentationerna vid föregående pass

Tillgänglighet: Canvas, Kaltura, Nordunet i Homeros (F332)
Arkivering: Moberg (F330),


16:45 Återsamling i Homeros och uppföljning gruppdiskussioner

Grupprum till förfogande
Wägner (F322), Lammhultsrummet (F303)

17:00Buffé-middag
Plats: M-huset
ca 18:00

Nätverksmöte

Personuppgiftsombud

Ett tillfälle att träffas efter middagen och fortsätta dryfta gemensamma frågor och problem

Lokal: Grupprum M1051

ITHU nätverksträff

Lärosätesrepresentanter

Plats: M-huset, samma lokal som buffémiddagen.

Tisdag 2 april


Workshop T1
Open Space kring CNaaS
Lokal: N1017 + M1076 + M1052

Workshop T2 (forts)
Universitets och högskolors IT-arkitektforum (ATI)
LokalM1049+N1051

Workshop T3
Dataskyddsförordningen
Lokal: M1083

Workshop T4
Utbildningsstödjande tjänster
Lokaler: IKEA-salen (N1008) och enligt nedan
09:00-10:15

Open Space Nätverk kring Campus Networking as a Service (CNaaS)

Vi börjar i sal N1017 för att sedan dela upp oss (fundera redan i förväg på diskussionsämnen runt drift av nätverk)

ATI Arbetsmöte

 • Fokusområde arkitekturarbete

Etikprövning av forskning på känsliga personuppgifter

Närmare om Etikprövningsmyndighetens verksamhet, prövningen av forskning på känsliga personuppgifter, tillämpningen av GDPR samt Etikprövningsmyndighetens syn på forskningsdatabasutredningens förslag i betänkandet SOU 2018:36.

Etikprövningsmyndigheten - direktör Johan Modin

Det händer på LNU

Lokal: IKEA-salen (N1008)
remote: https://sunet.zoom.us/j/359710482

10:15-10:45Fika

10:45-12:00

Open Space Nätverk (forts)

ATI Arbetsmöte

 • Fortsättning fokusområde arkitekturarbete

Personuppgiftsincidenthantering, process och i praktiken - Niklas Nikitin, Karlstads universitet

Baskrav vid upphandling av system och tjänster med IT-komponenter - Hur får vi med GDPR, IT- och informationssäkerhet?

Johannes Hassmund, Linköpings universitet

Open space utifrån vad alla vill ta upp

Gruppdiskussioner

Lokal: inledning och avslutning i IKEA-salen (N1008)

Inledning 10.45-10.50

Gruppdiskussioner 10-50-11.50
Workshop Zoom-rum, IKEA-salen (N1008)
Bord 1 LMS, Grupprum M1050
Bord 2 Play, Grupprum M1051
Bord 3 E-möte Zoom-leverantör deltar, Grupprum M1053
remote: https://sunet.zoom.us/j/359710482
Bord 4 Support NOCen deltar , Grupprum M1088

11.50-12.00 Återkoppling och avslutning (IKEA-salen)


Fyll gärna i önskemål om frågor att diskutera!

https://docs.google.com/document/d/1B8WVp-8-7sDnQRxJaS4mKd3UZuL93U5SExmdi2Drm1c/edit?usp=sharing

12:00-13:00

Lunch
Plats: Gallerian, hus M


Gemensamma sessioner G1

Lokal: N1008 IKEA

13:00-14.30

Välkommen till Linnéuniversitetet - Peter Aronsson, rektor, Linnéuniversitetet, samt Maria Häll, Sunet

Nytt inom Sunet, kort rapport om tjänster, produkter och projekt. Inkl Campus Networking as a Service (CNAAS)

Nytt inom IT-chefs-forum - Johan Johansson, ITCF

14:30-15:00

Fika

15:00-17:00

Robusthet och beredskap i elektroniska kommunikationsnät - Ove Landberg, PTS

Digitala nationella prov 2022 - Börje Shameti Lewin, Skolverket

19:00Sunet-middag
Plats: "PM och vänner".

Onsdag 3 april


Spår O1
Identitetshantering
Lokal: N1017

Spår O2
Projektrapportering ITCF
Sveriges universitet och högskolors IT-chefsforum

Lokal: M1051

Spår O3
Säkerhet
Lokal: M1083
09:00-10:15

eduID

 • Inledning - Johan Johansson, ITCF
 • Resultat från projektet Informationsmodeller och API:er (Application Programming Interface) inom högre utbildning - Ola Ljungkrona, Göteborgs universitet
 • IT-säkerhetsarbetet på Linnéuniversitetet - Anders Helgesson, IT-säkerhetskoordinator, LNU
 • Kvalitet i världsklass eller kass på kvalitet?
  Kvalitet är en kombination av teknikens möjlighet och den service som man erbjuder i samband med teknik. Denna föreläsning kommer att beröra IT-kvalitet ur produktperspektiv och serviceperspektiv såväl som ur internt och externt perspektiv.  - Mirka Kans, Docent, LNU
10:15-10:45Fika
10:45-12:00

Multifaktorinloggning i SWAMID

 • Resultat från IAM II (Identity and Access Management) - Fresia Perez, SUNET
 • Automation av processer inom U/H (uppstart) - Mats Törnblom
 • AI techniques in cyber-security applications - Francesco Flammini, Ph.D. Senior Lecturer, LNU

Lunch
Plats: Gallerian, hus M

13:00-14:30

ADFS som IdP i SWAMID

Spår O4
Status Distribuerad Lagring
Lokal: M1088

Birds of a feather-sessioner
Passa på att samtala om ett ämne som intresserar dig, tillsammans med likasinnade.

Inkomna förslag, fyll gärna på!

 • Verktygsstöd inom säkerhetsfunktioner
 • Malware Information Sharing Platform, MISP
14:30-15:00

Fika

15:00-17:00

ADFS som IdP i SWAMID (forts)


 • Redovisning av Birds of a feather-sessionerna
 • SUNET DIstribuerad lagring
  En presentation om Sunets planer att bygga en säker plattform för distribuerad lagring av känslig data. Teknik, process och utmaningar. - Leif Johansson, SUNET
 • LUSEC - en högsäker plattform för hantering och lagring av känslig data vid Medicinska fakulteten på Lunds universitet - Lars Nilsson, LU
18:00

SUSEC-middag OBS! Tilläggskostnad
Plats: Slottet

Torsdag 4 april


Spår To1:
SÄKERHET

OBS! föranmälan krävs. ID-kontroll kommer att utföras
09:00-12:00 kräver medlemskap i SUSEC
13:00 -> endast för personer på SUNET CERT:s kontaktlista

LokalM1083

09:00-10:15
 • Kort om nytt - aktuella ämnen och ärenden från deltagarna
 • SUNET CERT rapport - det aktuella säkerhetsläget inom SUNET
 • Incidentrapportering – lägesbild, hotbild och utveckling - Kerstin Borg, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
10:15-10:45Fika
10:45-12:00
 • Skanna IPv6-nät - Erik Bergenholtz, BTH
  Vilka verktyg finns, och hur skiljer det sig från säkerhetsskanning av IPv4-nät?
 • Teamnycklar PGP (hands-on) - SUNET CERT
  Passa på att få hjälp med att sätta upp krypteringsnycklar för ert CSIRT-team
12:00-13:00

Lunch
Plats: Gallerian, hus M

13:00-14:00

CSIRT-möte - SUNET CERT
Lokal: M1088


Generell information

Anmälan

Anmälan sker på denna länk.  Sista tid för anmälan är kl 17:00 den 25 mars! 

 • No labels