Välkomna till Sunetdagarna 1-4 april på LNU i Växjö.

För program och anmälan se Sunetdagarna våren 2019.

Sunetdagarna våren 2019 - Linnéuniversitet 1-4 april

Sunet inbjuder personal från Sunet-anslutna organisationer till Sunetdagarna, denna gång till Linnéuniversitet i Växjö.

Förutom SUSECs delprogram så är deltagandet kostnadsfritt för personer från Sunet-anslutna organisationer. Var och en betalar dock sina egna hotell- och resekostnader.

Tips: I en mobiltelefon fungerar programmet bäst om du vrider telefonen till liggande.

Program

Måndag 1 april


Workshop M1
Campusnät; Nu och i framtiden
Lokal: N1017

Workshop M2
Universitets och högskolors IT-arkitektforum (ATI)
Lokal: M1049+M1076
Workshop/Föreläsning M3
Dataskyddsförordningen
Lokal: M1083

Workshop M4
Utbildningsstödjande tjänster
Lokaler: (se nedan)

09:00

Incheckning & fika

10:45-12:00Behandling av personuppgifter, föreläsning och frågestund - Magnus Bergström, IT-säkerhetsspecialist, Datainspektionen.

Frågor till Datainspektionen kan skickas i förväg till Niklas Nikitin, Karlstads universitet på niklas.nikitin@kau.se senast 18 mars


12:00-13:00

Lunch
Plats: Gallerian, hus M

13:00-14:30

WiFi / Nätverk

 • Kentik - Netflowanalys - Fredrik Korsbäck, SUNET
 • Sunet DNS - Fredrik Pettai, SUNET
 • Nyheter på trådlösa nät - Anders Nilsson, UmU
 • Campus Networking As A Service (CNaaS) - David Heed, Per Nihlén, SUNET

ATI Arbetsmöte

 • På gång i det egna lärosätet
 • Vad är i fokus just nu på egna lärosätet?
 • Fokusområde Molnet

Fortsättning, Magnus Bergström, Datainspektionen

Tema: arkivering, gallring och tillgänglighet

 • Vad innebär arkivering, bevarande och gallring? -Tomas Holmström, arkivarie Malmö universitet
 • Modellförslag för arkivering och gallring av data i Canvas - Tomas Holmström och Björn Lundgren, produktägare Sunet-LMS
 • Vad är tillgänglighet och vad ställs det för krav? - Hans von Axelson, Myndigheten för delaktighet


 • Uppstart av projekt för tillgänglighet och repurposing. Niklas Frost för tillgänglighet, Peter Diedrich och Peter Häggstrand för repurposing.

Lokal: Homeros (F332)

14:30-15:00Fika
15:00-17:00
 • CNaaS arkitektur - Johan Marcusson, SUNET
 • Infrastruktur som Kod -
  Presenteras av Safespring

ATI Arbetsmöte

 • Fortsättning fokusområde Molnet
 • Fortsättning, Magnus Bergström, Datainspektionen (slut senast 15:45)
 • Summering av dagen

Kort statusuppdatering om det olika tjänsterna av produktägarna och några av leverantörerna, Nordunet och Kaltura.

Gruppdiskussioner utifrån presentationerna vid föregående pass och uppföljning från tidigare sunetdagar.

Arkivering och gallring, tillgänglighet, Canvas, Kaltura, Nordunet i Homeros (F332)
Uppföljning från tidigare sunetdagar, grupprum Wägner (F322 )

Grupprum till förfogande, Moberg (F330), Lammhultsrummet (F303)

17:00Buffé-middag
Plats: M-huset
ca 18:00

Nätverksmöte

Personuppgiftsombud

Ett tillfälle att träffas efter middagen och fortsätta dryfta gemensamma frågor och problem

Lokal: Grupprum M1051

ITHU nätverksträff Lärosätesrepresentanter

Tisdag 2 april


Workshop T1
Open Space kring CNaaS
Lokal: N1017 + M1076 + M1052

Workshop T2 (forts)
Universitets och högskolors IT-arkitektforum (ATI)
LokalM1049+N1051

Workshop T3
Dataskyddsförordningen
Lokal: M1083

Workshop T4
Utbildningsstödjande tjänster
Lokaler: (se nedan)
09:00-10:15

Open Space Nätverk kring Campus Networking as a Service (CNaaS)

Vi börjar i sal N1017 för att sedan dela upp oss (fundera redan i förväg på diskussionsämnen runt drift av nätverk)

ATI Arbetsmöte

 • Fokusområde arkitekturarbete

Etikprövning av forskning på känsliga personuppgifter

Närmare om Etikprövningsmyndighetens verksamhet, prövningen av forskning på känsliga personuppgifter, tillämpningen av GDPR samt Etikprövningsmyndighetens syn på forskningsdatabasutredningens förslag i betänkandet SOU 2018:36.

Etikprövningsmyndigheten - direktör Johan Modin

frågor kan skickas i förväg till Niklas Nikitin, Karlstads universitet på niklas.nikitin@kau.se senast 18 mars

Det händer på LNU

 • Kursrumsportalen och Ladokkopplingen (ca 15 min) - Peter Diedrichs, Linnéuniversitetet
 • Inline manual (ca 15 min) - Peter Häggstrand, Linnéuniversitetet
 • Automatiseringar av kursutvärderingar samt utmaningar i att få till bra kursutvärderingar och diskussion (ca 20 min) - Mats Hammar, Linnéuniversitetet
 • Zoom-rum, kort genomgång (20 min) - Simon Ydhag, Mälardalens högskola

Lokal: IKEA-salen (N1008)

10:15-10:45Fika

10:45-12:00

Open Space Nätverk (forts)

ATI Arbetsmöte

 • Fortsättning fokusområde arkitekturarbete

Personuppgiftsincidenthantering, process och i praktiken - Niklas Nikitin, Karlstads universitet

Baskrav vid upphandling av system och tjänster med IT-komponenter - Hur får vi med GDPR, IT- och informationssäkerhet?

Johannes Hassmund, Linköpings universitet

Open space utifrån vad alla vill ta upp

Gruppdiskussioner

Lokal: inledning och avslutning i IKEA-salen (N1008)
Grupprum M1050, M1051, M1053, M1088 och IKEA-salen (N1008)


Gruppdiskussioner
Workshop Zoom-rum, IKEA-salen (N1008)
Bord 1 LMS, Grupprum M1050
Bord 2 Play, Grupprum M1051
Bord 3 E-möte, Grupprum M1053
Bord 4 Support och övriga frågor, Grupprum M1088


Fyll gärna i önskemål om frågor att diskutera!

https://docs.google.com/document/d/1B8WVp-8-7sDnQRxJaS4mKd3UZuL93U5SExmdi2Drm1c/edit?usp=sharing

12:00-13:00

Lunch
Plats: Gallerian, hus M


Gemensamma sessioner G1

Lokal: N1008 IKEA

13:00-14.30

Välkommen till Linnéuniversitetet - Peter Aronsson, rektor, Linnéuniversitetet, samt Maria Häll, Sunet

Nytt inom Sunet, kort rapport om tjänster, produkter och projekt. Inkl Campus Networking as a Service (CNAAS)

Nytt inom IT-chefs-forum - Johan Johansson, ITCF

14:30-15:00

Fika

15:00-17:00

Robusthet och beredskap i elektroniska kommunikationsnät - Ove Landberg och Anna Wibom, PTS

Digitala nationella prov 2022 - Börje Shameti Lewin, Skolverket

19:00Sunet-middag
Plats: "PM och vänner".

Onsdag 3 april


Spår O1
Identitetshantering
Lokaler: (se nedan)

Spår O2
Projektrapportering ITCF
Sveriges universitet och högskolors IT-chefsforum

Lokal: N1017

Spår O3
Säkerhet
Lokal: M1083
09:00-10:15

eduID
Lokal: M1051

 • Vad händer inom eduID? - Fresia Pérez, Sunet
 • Fallstudie hur kan jag använda eduID vid mitt lärosäte - Johan Peterson, Linköpings universitet
 • eduID och framtiden - Fresia Pérez, Sunet
 • Inledning - Johan Johansson, ITCF
 • Resultat från projektet Informationsmodeller och API:er (Application Programming Interface) inom högre utbildning - Ola Ljungkrona, Göteborgs universitet
 • IT-säkerhetsarbetet på Linnéuniversitetet - Anders Helgesson, IT-säkerhetskoordinator, LNU
 • Kvalitet i världsklass eller kass på kvalitet?
  Kvalitet är en kombination av teknikens möjlighet och den service som man erbjuder i samband med teknik. Denna föreläsning kommer att beröra IT-kvalitet ur produktperspektiv och serviceperspektiv såväl som ur internt och externt perspektiv.  - Mirka Kans, Docent, LNU
10:15-10:45Fika
10:45-12:00

Multifaktorinloggning i SWAMID
Lokal: M1051

 • Uppföljning och diskussion runt förra årets arbete runt multifaktor-inloggning (f.n. 2-faktorinloggning) i SWAMID - Pål Axelsson, Sunet och Eskil Swahn, Lunds universitet tillsammans med deltagarna
 • Fallstudie runt införande av SWAMIDs multifaktorinloggning vid ett lärosäte - Paul Scott, Karlstads universitet
 • Resultat från IAM II (Identity and Access Management) - Fresia Perez, SUNET
 • Automation av processer inom U/H (uppstart) - Mats Törnblom
 • AI techniques in cyber-security applications - Francesco Flammini, Ph.D. Senior Lecturer, LNU

Lunch
Plats: Gallerian, hus M

13:00-14:30

ADFS som IdP i SWAMID
Lokal: M1088

 • Workshop om hur Microsoft Active Directory Federation Services (ADFS) fungerar på ett bra sätt som identitetsutgivare (IdP) i SWAMID - Johan Peterson, LiU, och Tommy Larsson, UmU
Spår O4
Status Distribuerad Lagring
Lokal: N1017

Birds of a feather-sessioner
Passa på att samtala om ett ämne som intresserar dig, tillsammans med likasinnade. Förslag på ämnen skickas till Anne-Marie Achrenius på ama@chalmers.se, senast 18/3

Inkomna förslag:

 • Verktygsstöd inom säkerhetsfunktioner
 • Malware Information Sharing Platform, MISP
 • Inledning - Leif Johansson, Anders Nilsson SUNET
 • SND nyttjande av tjänsten Olof Olsson SND
 • Vad händer nu -  Leif Johansson SUNET
 • Frågestund
14:30-15:00

Fika

15:00-17:00

ADFS som IdP i SWAMID (forts)
Lokal: M1088


 • Redovisning av Birds of a feather-sessionerna
 • SUNET DIstribuerad lagring
  En presentation om Sunets planer att bygga en säker plattform för distribuerad lagring av känslig data. Teknik, process och utmaningar. - Leif Johansson, SUNET
 • LUSEC - en högsäker plattform för hantering och lagring av känslig data vid Medicinska fakulteten på Lunds universitet - Lars Nilsson, LU
19:00

SUSEC-middag OBS! Tilläggskostnad
Plats: Slottet

Torsdag 4 april


Spår To1:
SÄKERHET

OBS! föranmälan krävs. ID-kontroll kommer att utföras
09:00-12:00 kräver medlemskap i SUSEC
13:00 -> endast för personer på SUNET CERT:s kontaktlista

LokalM1083

09:00-10:15
 • Kort om nytt - aktuella ämnen och ärenden från deltagarna
 • SUNET CERT rapport - det aktuella säkerhetsläget inom SUNET
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - det aktuella säkerhetsläget i Sverige och världen - Joel Brandell, MSB
10:15-10:45Fika
10:45-12:00
 • Skanna IPv6-nät - Erik Bergenholtz, BTH
  Vilka verktyg finns, och hur skiljer det sig från säkerhetsskanning av IPv4-nät?
 • Teamnycklar PGP (hands-on) - SUNET CERT
  Passa på att få hjälp med att sätta upp krypteringsnycklar för ert CSIRT-team
12:00-13:00

Lunch
Plats: Gallerian, hus M

13:00-14:00

CSIRT-möte - SUNET CERT
Lokal: M1088


Generell information

Anmälan

Anmälan sker på denna länk.  Sista tid för anmälan är kl 17:00 den 25 mars! 

 • No labels