Info-utskick 2022-05-04


Här kommer månadens info-utskick med senaste nytt från Sunet. Vi önskar alla en fortsatt trevlig maj.

Mvh,
Maria Häll, avdelningschef Sunet


Aktuellt inom Sunets tjänster

Samarbete

Sunet Play

Det pågår ett arbete med att se över hur väl tjänsten är anpassad till Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det är idag möjligt att ställa in kontrast på undertexter med bakgrundsfärg och textfärg. Det är även möjligt att bifoga dokument till videoklipp och göra dessa tillgängliga direkt i spelaren. Vi jobbar på att möjliggöra syntolkning. 

Har ni frågor, kontakta smt@sunet.se.

Sunet Tal-till-text

Vi har inlett ett samarbete med Sunets motsvarigheter i Danmark, Finland och Norge i syfte att tillsammans arbeta fram önskemål om funktionalitet i tjänsten. 

Har ni frågor, kontakta monika.allov-andersson@sunet.se.

Textmatchning

Vi hälsar Högskolan i Halmstad välkommen som kund! Just nu är det nio lärosäten anslutna till tjänsten. Fler kunder tillkommer i takt med att lärosätenas nuvarande avtal med leverantören går ut. 

Har ni frågor, kontakta Minette Henriksson, minette.henriksson@sunet.se.


Identifiering

eduID

Arbetet med att godkänna eduID enligt kvalitetsmärket Svensk e-legitimation på nivå 2 är påbörjat. Detta arbete samordnas med Sunets pågående arbete att anpassa driften av tjänster till ISO27001.

Har ni frågor, kontakta Fresia Pérez, fresia@sunet.se.


Molnbaserade tjänster

Sunet Drive

Från och med den 1 juni finns det möjlighet att avropa Sunet Drive med en alternativ prisplan. Denna prisplan är rörlig och baseras på antalet aktiverade användare. För varje aktiverad användare adderas 10 GB till en gemensam lagringspool för kundens användare. Mängden utrymme i lagringspoolen delas mellan kundens alla användare. Prisplanen lämpar sig bäst för kunder med behov av mindre mängd lagring, eller för dem som vill börja använda Sunet Drive i en mindre skala till att börja med. 

  • Pris per användare: 100 kronor/månad.
  • Kostnad för överskjutande lagringsvolym: 1 krona/GB och månad.

Har ni frågor, kontakta Anders Nilsson, anders@sunet.se.

Sunet Datahanteringsplaner

Det pågår för närvarande en dialog med DCC (ansvariga leverantörer av tjänsten DMPOnline) kring hur personuppgiftsbiträdesavtal ska hanteras i framtiden. Utgångspunkten från Sunet sida är att vi successivt ska gå över till att alla leverantörer ska erbjuda separata PUBA med Sunets kunder oavsett hur den kommersiella avtalsstrukturen ser ut. I dagsläget hör DCC och DMPOnline till de tjänster där detta ännu inte är implementerat men Sunet avser att inkludera detta senast i samband med nästa upphandling av tjänsten.

Har ni frågor kontakta erik.hedman@sunet.se.


Säkerhet

Säkerhetscenter

I syfte att förtydliga hur man kontaktar Sunet kring IT-säkerhetsrelaterade frågor och incidenter har Sunet valt att implementera RFC9116, även kallad securitytxt.org. På Sunets hemsida finns nu all information om kontaktvägar och genom security.txt-standarden hittar man numera även information om hur man kontaktar Sunet på ett säkert sätt när det finns behov att kommunicera känsliga uppgifter.

Har ni frågor, kontakta David Heed, david@sunet.se.Aktuellt från pågående projekt

DC Orion

Arbetet med det nya datacentret Orion i norra Sverige pågår för fullt. Just nu pågår planering för bland annat fiber, el, kyla och övriga byggnationer tillsammans med projektörer. Om allt går som det ska har vi nätkonnektivitet på plats under hösten 2022.Övrig info

Behovsfångstwebbinarium om pilot om säkra meddelanden

På webbinariet som genomfördes (enligt tidigare inbjudan) den 28 april presenterade SEFOS sin produkt. Flera lärosäten uttryckte intresse för att genomföra en pilot. Ett första möte med de lärosäten som erbjudit sig att delta aktivt kommer att gå av stapeln i närtid. Lärosäten och kunder som är intresserade av att delta med projektresurser är välkomna att vara med i pilot-projektet. Kontakta i så fall Stefan Liström, steli@sunet.se, så snart som möjligt.

NORDUnet

NORDUnet General Assembly gick av stapeln tisdagen den 26 april i Trondheim. I samband med detta sammanfattade Sunets avdelningschef Maria Häll sina två år som ordförande i NORDUnets styrelse och lämnade över till Tom A. Røtting. Tom är direktör på SIKT (ansvarig för Norges NREN) och nu ordförande för NORDUnet styrelse de kommande två åren.

Valter Nordh, permanent CEO för NORDUnet sedan den 1 april, och övriga i ledningsgruppen reser runt och besöker de fem nordiska NREN:s. Detta för att få en större insikt kring allas verksamhet och på så vis förstärka vårt samarbete. Den 28-29 april besökte Valter och ledningsgruppen Sunet i Stockholm och mötet var mycket uppskattat från båda håll.

Uppdatering från regeringsuppdrag

Sunet väntas i samverkan med Ladok, DIGG och Socialstyrelsen att få ett regeringsuppdrag avseende införandepiloter om EU:s digitala plånbok. För Sveriges räkning kommer detta arbete i huvudsak att fokusera på områden relaterat till digitala utbildningsbevis, resehandlingar, organisationsidentitet och socialförsäkringssystem. Sunet, Ladok och Socialstyrelsen kommer framför allt att arbeta med digitala utbildningsbevis inom projektet dc4eu.eu (Digital Credentials for Europe). Sunet kommer sannolikt att leda arbetet inom området "implementation och integrering" inom dc4eu som bland annat kommer att innehålla aktiviteter kring implementation av gränssnitt mot digitala plånböcker ("wallets") via standardiserade gränssnitt. Sunet kommer troligtvis även att ansvara för samordningsfunktionen i Sverige. Inom EU samarbetar Sunet nära GÉANT kring detta, vilka också kommer att vara aktiva i dc4eu. I Norden är framför allt Sikt (Norge) aktivt involverade men samordning kommer även ske inom NORDUnet-samarbetet.

Vid frågor, kontakta Leif Johansson, leifj@sunet.se. 

Sunets kommitté

Nästa möte med Sunets kommitté är den 31 maj. Detta möte kommer att inkludera en workshop där kommittén kommer att diskutera Sunets inriktningsdokument (2019-2022) för att innan årets slut besluta om nödvändiga uppdateringar.

Vetenskapsrådet (VR)

I början av juni kommer VR:s verksamhet på Västra Järnvägsgatan 3 att flytta till nya lokaler på Hantverkargatan 11.  • No labels