Info-utskick 2022-04-06Vi har precis avslutat Sunetdagarna, som löpte över tre veckor med cirka 35 presentationer och workshops om Sunets tjänster och nät. Tack till alla som deltagit! Låt oss gärna veta vad du tycker om vårens Sunetdagar i denna enkät.

Den 28 april startar vi en behovsfångstprocess för en pilot om säker leverans. Läs mer under "Övrig info".


Mvh,
Maria Häll, avdelningschef Sunet


Aktuellt inom Sunets tjänster

Samarbete

Digital tentamen

Vi välkomnar Karlstads universitet som ny kund till Digital tentamen. Nu är det 15 lärosäten som har avropat tjänsten via Sunet.

Har ni frågor, kontakta Janna Ljung, janna@sunet.se.

Sunet LMS

NORDUnet har tagit beslut om att påbörja upphandling av LMS och kommer att starta med en RFI (request for information) som ska vara klar till sommaren. Sunet deltar aktivt i arbetet via tjänsteförvaltaren Minette Henriksson samt med stöd av en upphandlingskonsult. Sunet har haft ett första informationsmöte med lärosätenas referensgrupp för LMS-upphandlingen, där vi berättat om läget och planen framåt.

LMS-nätverket SALSA har bildat en ny arbetsgrupp som fokuserar på tilläggstjänsten Studio. Studio är ett verktyg i Canvas där lärare och studenter kan hantera, ladda upp, spela in och editera video- och ljudfiler. Arbetsgruppen fokuserar på att dela erfarenheter och förslag på utveckling och förbättringar. Kontaktperson för gruppen är jonas.knutsson@bth.se.

Har ni frågor, kontakta Minette Henriksson, minette.henriksson@sunet.se.

Sunet Tal-till-text

Ett kortare webbinarium hölls under Sunetdagarna med många deltagare. Det uppstod under webbinariet frågor kring skillnaden mellan Sunet Tal-till-text och den undertextningsfunktion som finns i tjänsten Sunet Play. Sunet Tal-till-text är inte en ersättare till Sunet Play utan kan ses som ett komplement eller som en tjänst för de som idag inte har avtal för Sunet Play men behov av att undertexta eller transkribera film och ljud. 

I Sunet Play lagras filer som man kan länka till eller med en kod bädda in filmerna i till exempel LMS eller andra plattformar. Sunet Tal-till-text å andra sidan är en fristående tjänst som erbjuder transkribering av ljudfiler - ett efterfrågat verktyg av framförallt forskare och andra som gör intervjuer. Sunet Tal-till-text är inte en lagringsyta - efter avslutat arbete laddas resultatet ner (man kan själv välja mellan olika filtyper) och källfilen kan plockas bort. Det går inte att använda sig av länkar från den för visning av film. 

Har ni frågor, kontakta Monika Allöv Andersson, monika.allov-andersson@sunet.se.


Identifiering

SWAMID

Alla organisationer som har en identitetsutfärdare i SWAMID är idag godkända för minst tillitsprofilen SWAMID AL1. Både nationella och internationella student- och forskningstjänster har visat intresse för krav på tillitsnivån SWAMID AL2 för inloggning i tjänst, eller till och med i vissa fall SWAMID AL3 med krav på multifaktorinloggning. För att stödja alla identitetsutgivare i SWAMID erbjuder SWAMID Operations nu ett aktivt stöd i det lokala arbetet. Vi är tillgängliga för frågor och möten under hela arbetet. Detta för att undvika onödiga hinder på vägen för att bli godkänd för en ny tillitsprofil. Samma sak gäller självklart för införandet av multifaktorinloggning i identitetsutfärdaren och hanteringen av European Student Identifier. För mer information om SWAMIDs policy och tillitsprofiler se SWAMID Policy på Sunets wiki.

Har ni frågor, kontakta Pål Axelsson, pax@sunet.se.


Molnbaserade tjänster

Sunet Drive

Vi har påbörjat ett arbete med att utveckla funktionalitet för multifaktorautentisering (MFA) i Sunet Drive.

Vi påminner om att vi söker betatestare av Collabora Office, ett open source office-paket i Sunet Drive. Kontakta anders@sunet.se vid intresse.

Har ni frågor, kontakta Anders Nilsson, anders@sunet.se.
Aktuellt från pågående projekt

SND/SUNET/API-projektet

Utveckling av integrationen med SND-DORIS pågår tillsammans med SND. Vi har regelbundna workshops och avstämningsmöten där vi går igenom vad som gjorts och vad som komma skall.

Har ni frågor kontakta Anders Nilsson anders@sunet.se.
Övrig info

Webbinarium för behovsfångst: Pilot om säker leverans

Sunet vill utreda om det finns intresse för att starta en pilot om säker leverans, och startar därför en behovsfångstprocess. Den 28 april klockan 09.00-10.30 bjuder vi in till ett webbinarium för att informera om hur planerna ser ut och svara på frågor. SEFOS (en plattform för säker digital kommunikation inom en organisation eller till externa mottagare innehållande känslig information där olika former av e-legitimationer stöds som autentiseringsmetod) deltar och berättar om sin verksamhet och möjliga integrationer med SWAMID och eduSign.

Målgrupp: Sunets kontaktpersoner och organisationens IT-arkitekter
Datum och tid: 28 april kl. 09.00-10.30
Plats: Webbinariet hålls via Zoom - https://sunet.zoom.us/my/sunet

NORDUnet ny CEO

NORDUnets styrelse har utsett Valter Nordh till permanent CEO för NORDUnet. Läs mer på NORDUnets hemsida (artikel på engelska).

Sunetdagarna

Tack till alla som deltagit på Sunetdagarna. Vi är glada över att se så många av er på passen och hoppas att ni funnit värde i deltagandet. Du kan hitta presentationer från många av passen i programmet på Sunets wiki.

Vad tyckte du om vårens Sunetdagar? Ta gärna en minut och dela dina åsikter i enkäten om Sunetdagarna, det är mycket värdefullt för oss!

I höst arrangeras Sunetdagarna digitalt den 11-27 oktober. Hoppas vi "ses" då!

Sunets kommitté

Sunets kommitté hade möte den 17 mars. De nya ledamöterna i Sunets kommitté presenterades och Sunets verksamhetsberättelse 2021 beslutades. Se länk till Sunets verksamhetsberättelse och protokoll från mötet på Sunets hemsida.

  • No labels