Info-utskick 2022-06-01

Hej!

Efter drygt två år av distansmöten har vi nu äntligen kunnat börja träffas fysiskt igen! Vi hoppas att det håller i sig och att vi kan ses mer på detta sätt under hösten.
Våren har varit fylld med intressanta aktiviteter och vi ser fram emot en spännande höst. Till dess önskar vi alla en härlig, solig och vilsam sommar!
Nästa Info-utskick kommer i början av september. 

Mvh
Maria Häll


Aktuellt inom Sunets tjänster

Samarbete

Sunet Enkätverktyg

Vi hälsar Luleå Tekniska Universitet välkomna som nya användare. Idag har totalt 25 lärosäten avtal med Sunets enkätverktyg.

Har ni frågor, kontakta Magnus Hovde, Magnus.Hovde@sunet.se.

Sunet LMS

SALSA - nätverket för Sunet LMS - har haft nätverksträff på Högskolan i Kristianstad där vi delade erfarenheter och inspiration. På träffen deltog 45 personer från 16 olika lärosäten.

SLU och KI testar just nu den lösning som Sunet byggt för integration mellan Canvas och schemasystemet TimeEdit. Sunet har tagit del av den integration som Lund tagit fram och därefter byggt en lösning, som vi hoppas ska fungera för de flesta av våra kunder som har både Canvas och TimeEdit. Blir det ett positivt utfall av testningen är planen att kunna erbjuda denna integration för att förenkla för studenter att hitta ett komplett schema i sin kalender i Canvas. Lärosäten som är intresserade av att se hur integrationen fungerar kan titta på en inspelad demo här

Har ni frågor, kontakta Minette Henriksson, minette.henriksson@sunet.se.

Sunet Play

Vi fortsätter arbetet med tillgänglighetsanpassningar i tjänsten. 

Har ni frågor, kontakta smt@sunet.se.

Sunet Tal-till-text

Vi får många frågor om användning av tjänsten, speciellt från forskare, som vill transkribera sitt inspelade material. Förfrågningarna kommer framför allt till leverantören Amberscript direkt som hänvisar vidare till Sunet. 

Det är fortfarande svårt att hitta vem som äger frågan för ett avtal för Sunet Tal-till-text på lärosätena.

Förutom transkribering erbjuder tjänsten undertextning av film men ska inte förväxlas med REACH i Sunet Play. Sunet Tal-till-text är inte en lagringsyta och det färdiga resultatet måste laddas ner och användas i annan kontext innan det går att dela. 

På vår wiki finns mer information om att ansluta till tjänsten och hur administration och set-up ser ut efter onboarding

Har ni frågor, kontakta monika.allov-andersson@sunet.se.

Sunet Mailfilter

Den 1 juni hölls ett användargruppsmöte för att prata om nyheter/förbättringar som kommit med den senaste versionen.

Ytterligare en av de större sakerna som kommer att diskuteras är behovet av att göra större massutskick. Alla har någon gång behövt och kanske också köpt någon form av tjänst för att göra större och skräddarsydda massutskick av e-post. En köpt tjänst kanske inte alltid följer det regelverk som GDPR omfattar.

Sunet undersöker nu om intresse finns för att samordna någon sådan tjänst som skulle förvaltas lokalt, men fortfarande som en Sunet-tjänst där vi kan säkerställa att man följer GDPR.

Hör av er till tomas@sunet.se om detta eller andra frågor som gäller Mailfilter.

Nät

Sunet Campusnät som tjänst (CNaaS)

Installation av Vetenskapsrådet är inom kort i produktion. Detta är det första Campusnätsinstallationen där vi inkluderar satellitkontor.
Under sommaren kommer installation av Högskolan Dalarna att påbörjas, Gymnastik- och idrottshögskolan påbörjas under hösten och Kungliga Musikhögskolan under nästa vår.

Om ni står inför en större investering är det ett bra tillfälle att prata med oss innan då vi kan förlänga avtalet för inköp via inköpscentralen genom en befintlig upphandling.
Genom att vi blir fler anslutna organisationer stärker det vår samverkan och bibehåller kompetens inom sektorn. 

Vi kommer presentera vårt samarbete kring systemutveckling och övervakning tillsammans med norska Sikt under TNC22.

Har ni frågor, kontakta David Heed, david@sunet.se.

Identifiering

ORCID

ORCID kommer från och med nästa år att ändra modellen för medlemsavgifter. Förändringen innebär att det kommer att finnas tre avgiftsnivåer, en för mindre organisationer, en för medelstora organisationer och en för stora organisationer. Efter sommaren kommer jag, Pål Axelsson, att bjuda in alla organisationer som är medlemsorganisationer i det svenska ORCID-konsortiet för att presentera förändringen och för att diskutera hur vi hanterar denna förändring i Sverige. Inbjudan kommer att gå ut till kontaktpersonerna för ORCID i respektive organisation.

Har ni frågor, kontakta Pål Axelsson, pax@sunet.se.

SWAMID

Ladoks styrelse har beslutat att införa krav på att alla anställda och alla studenter med svenskt personnummer måste vara godkända för tillitsnivån SWAMID AL2. Införande av detta beslut kommer att ske etappvis över 1½ år. Beslutet finns i Ladokstyrelsens protokoll från den 3 maj och innebär att

  • alla anställda som har tillgång till nationell översikt i Ladok måste från 2023-01-01 logga in med ett konto som är verifierat på nivån SWAMID AL2,
  • alla anställda måste från 2023-07-01 logga in med ett konto som är verifierat på nivån SWAMID AL2, samt
  • alla studenter med svenskt personnummer måste från 2024-01-01 logga in med ett konto som är verifierat på nivån SWAMID AL2.

SWAMID höll den  1 juni ett webbinarium där vi beskrev hur tillitsnivå signaleras från lärosätets identitetsutgivare till tjänster som behöver informationen, t. ex. Ladok. För mer information om webbinariet se länk här.  SWAMID Operations erbjuder till alla organisationer som inte är klara med SWAMID AL2  stöd i denna process. Hör av dig till mig, Pål Axelsson, för mer information.

Har ni frågor, kontakta Pål Axelsson, pax@sunet.se.

Molnbaserade tjänster

Sunet Drive

Från och med den 1 juni finns det möjlighet att avropa Sunet Drive med en alternativ prisplan. Denna prisplan är rörlig och baseras på antalet aktiverade användare. För varje aktiverad användare adderas 10 GB till en gemensam lagringspool för kundens användare. Mängden utrymme i lagringspoolen delas mellan kundens alla användare. Prisplanen lämpar sig bäst för kunder med behov av mindre mängd lagring, eller för dem som vill börja använda Sunet Drive i en mindre skala till att börja med.

Pris per användare: 100 kronor/månad.
Kostnad för överskjutande lagringsvolym: 1 krona/GB och månad.

Har ni frågor, kontakta Anders Nilsson, anders@sunet.se.

Säkerhet

eduSign

eduSign fortsätter att utvecklas enligt era önskemål. Under maj månad uppdaterades tjänsten och det går nu att signera ett dokument innan man bjuder in andra att signera. Det går även att skapa en mall av ett dokument för att enklare kunna bjuda in personer att signera dokument som i grunden ser likadana ut.

Den 7 juni kl. 10:00-11:00 genomförs ett eduSign meetup på Zoom, där jag, Stefan Liström, kommer att gå igenom nya funktioner och även informera om vår roadmap för resten av året. Passa på att dyka upp för att ställa frågor, ge återkoppling eller önskemål på tjänsten.

eduSign meetup:
Möteslänken finns här
Meeting ID: 693 6746 1348 Passcode: 246781

Har ni frågor, kontakta Stefan Liström, steli@sunet.se.

Övrig info

Sunets kommitté

Sunets kommitté hade möte den 31 maj. I samband med mötet genomfördes också en workshop med målet att uppdatera nuvarande inriktningsdokument som gäller 2019-2022. Nuvarande inriktning ligger här. Protokoll från mötet kommer som vanligt att läggas upp här när det är signerat och klart.

  • No labels