Info-utskick 2022-11-02


Höstens Sunetdagarna har precis avslutats med knappt 30 seminarier under tre veckor. Många presentationer finns att läsa i efterhand här. Tack till alla som deltagit!

Hjälp oss att bli ännu bättre genom att svara på en kort enkät om Sunetdagarna, enkäten finns här. Vårens Sunetdagarna planerar att hållas på plats på ett lärosäte. Håll utkik efter mer information!

Just nu pågår intensivt arbete med att planera inför nästa år. Verksamhetsplanen kommer att beslutas av Sunets kommitté den 29 november och kommer sedan att finnas tillgänglig på sunet.se.

Hälsningar

Maria Häll


Aktuellt inom Sunets tjänster


Samarbete

Sunet Enkätverktyg

Avtalet mellan Sunet och Artisan för enkätverktyget är förlängt ett år till 2024-01-31, därefter krävs ny upphandling.

Information kring upphandlingsarbetet som nu är i startgroparna kommer framöver att kommuniceras i enkätverktygets forum: https://forum.sunet.se/s/sunet-enkatverktyg/

Har ni frågor, kontakta Magnus Hovde, Magnus.Hovde@sunet.se.

Nät

Sunet C

Upphandling av nätutrustning till Sunets nät pågår och planeras att slutföras under Q1 2023. Vi kommer att skicka en inbjudan till en workshop under december med nätpersonal från lärosätena för att säkerställa att framtida nätleveransen lokalt blir rätt. 

Har ni frågor, kontakta David Heed, david@sunet.se


Identifiering

SWAMID

Från och med årsskiftet börjar Ladok kräva att lärosätets SAML-baserade inloggningstjänst (IdP) börjar skicka vilken tillitsprofil som inloggad användare är verifierad för. Från början gäller detta endast ett fåtal anställda vid varje lärosäte men vid halvårsskiftet gäller det för samtliga anställda som loggar in i Ladok. EuroHPC-superdatorn Lumi i Finland kommer att införa motsvarande krav från mitten av januari och det är många lärosäten i Sverige som har användare som har beräkningstid på Lumi. Idag är det väldigt få av lärosätenas inloggningstjänster som signalerar tillitsnivå men nu är det hög tid att se till så att det blir gjort. ADFS Toolkit och SWAMIDs exempelkonfigurationer för Shibboleth har stöd för tillitssignalering men behöver anpassas efter lärosätets egna konfigurationer.

På Sunetdagarna presenterade SWAMID Operations förbättrade och GDPR-vänligare metoder, s. k. entitetskategorier, för att överföra personuppgifter från organisationens inloggningstjänst till tjänster i Sverige och utomlands. För att stödja dessa finns både en ny uppdaterad version av ADFS Toolkit och nya exempelkonfigurationer för Shibboleth. SWAMID rekommenderar att ni genomför införandet samtidigt som ni inför signalering av tillitsprofiler.

Har ni frågor, kontakta Pål Axelsson, pax@sunet.se.

eduID

Vi vill göra det möjligt för studenter inom och utom EU, att identifiera sig mot tjänster med hjälp av sitt eduID. Vi har nu lyckats med del av det uppdraget.
Vi stödjer nu verifiering genom eIDAS och därmed kan EU-medborgare styrka sin digitala identitet. Vi fortsätter att bygga stöd för utomeuropeiska studenter att identifiera sig genom eduID, med hjälp av sitt pass. Tidsplan för detta och våra övriga aktiviteter finns beskrivet under eduID:s roadmap för 2022 och 2023.

Har ni frågor, kontakta Zacharias Törnblom, zacharias@sunet.se


Säkerhet

eduSign

Wikin för eduSign har nu fått en rejäl uppdatering med bl. a. roadmap inkluderande 2023 och en del nya användarguider för tjänsten.

Besök eduSigns wiki för att ta del av den uppdaterade informationen.

Har ni frågor, kontakta Stefan Liström, steli@sunet.se.

TCS-certifikat

Aktuell status för tjänsten presenterades på Sunet-dagarna. Presentation finns på https://wiki.sunet.se/download/attachments/112172232/tcs-2022h2.pdf

Har ni frågor, kontakta Kent Engström, kent.engstrom@liu.se.

Övrig info

Sunets kommitté

Nästa möte i kommittén sker den 29 november då bland annat budget och verksamhetsplan för 2023 kommer att beslutas. Protokollet kommer som vanligt att läggas upp på sunet. se.

  • No labels