Onboarding

Efter att avtalet med Sunet skrivits på och skickats in i två exemplar gör Sunet beställningen till Amberscript.

Tjänsteförvaltare på Sunet gör beställningen hos Amberscript och skickar ut ett formulär från Amberscript. När formuläret är ifyllt kontaktas administrativt ansvarig för onboarding tillsammans med Sunets tjänsteförvaltare. 

När onboarding är gjort kan "Organization administrator" lägga till användare med samma behörighet och skapa Team.  Mer information under

"Administration - Set up"
  • No labels