Onboarding

Efter att avtalet med Sunet skrivits på och skickats in i två exemplar gör Sunet beställningen till Amberscript.

Tjänsteförvaltare på Sunet gör beställningen hos Amberscript och skickar ut ett formulär från Amberscript. När formuläret är ifyllt kontaktas administrativt ansvarig för onboarding tillsammans med Sunets tjänsteförvaltare. 

Administrativt ansvarig, "Organization administrator" kan lägga till flera användare med samma behörighet. Organization Administrators skapar sedan Team och "Team administrators". Team Administrators bjuder in Team Members och sätter behörighet för dessa. En användare som inte tillhör ett Team kan inte beställa några tjänster. 


Ex: IT-avdelningen på ett lärosäte beställer tjänsten och den som är administrativt ansvarig loggar in med lärosätets SSO. 

Vilka olika Team som ska finnas bestämmer lärosätet själva. Det kan vara på fakultetsnivå eller ämnesnivå beroende på hur organisationen ser ut. 

För varje Team utses en eller flera Team administrators som i sin tur lägger till de som ska ha tillgång till tjänsten. 


  • No labels