Användarforum & FAQ

För tjänsten finns en kanal på https://forum.sunet.se/s/tal-till-text/


FAQ

Varför ska vi teckna ett avtal för Sunet Tal-till-text när vi redan har REACH i Kaltura? 

Svar: Sunet Tal-till-text är en helt fristående tjänst som även lämpar sig för transkribering av ljudfiler, t ex intervjuer. Verktyget är helt webbaserat och inget kan kopieras, delas eller laddas ner av nån annan än den som äger materialet. 

Kan vi teckna ett avtal för Sunet Tal-till-text utan att ha Kaltura? 

Svar: Ja. Det finns ingen koppling mellan Sunet Tal-till-text och Kaltura. Sunet Tal-till-text är inte en lagringsyta för material. När transkribering eller undertextning är klar laddas den ner för användning till andra tjänster. 

Är det skillnad på resultatet från Sunet Tal-till-text och REACH, det är ju samma leverantör? 

Svar: Skillnaden ligger i hur texten presenteras vid en transkribering och hur du som användare kan ladda hem den. Sunet Tal-till-text har fler funktioner för filtyper och redigering. 

Ex redigering av transkriberad ljudfil via Sunet Play


Ex redigering av transkriberad ljudfil via Sunet Tal-till-text


Hur kan jag använda det jag skickat in för transkribering eller undertextning? 

Svar: Beroende på vad som beställts så kan det laddas ner i olika filformat. En text kan laddas ner som Word Doc eller .txt och det går att välja om time-stamps och speakers ska vara med i filen. Undertextning kan laddas ner som .srt, .vtt eller .ebu-stl beroende på vart filen ska användas. 

  • No labels