Ansluta till tjänsten

Om lärosätet önskar ansluta till tjänsten kontaktar ni tjänsteförvaltare monika.allov-andersson@sunet.se

Avtal

Se hur avtalet ser ut i avtalsmallen (2022-01-24)

Komma igång

För att teckna SUNET Tal-till-text avtal, skicka mail till media@sunet.se

Följande uppgifter behövs för ett avtal. När vi fått era uppgifter fyller vi i ett avtal och skickar tillbaka för underskrift i två exemplar. Båda exemplaren skall skrivas på av avtalsansvarig /firmatecknare och skickas till Sunet, enligt instruktioner som skickas i samband med avtalet.

Organisationens namn

?

Postadress

Organisationsnummer

Avtalsansvarig/firmatecknare/den som undertecknar avtalet

Administrativt ansvarig (service owner)

Namn?

E-post?

Telefon?

Kontaktuppgifter till driftcentral, helpdesk eller liknande

Namn?

E-post?


Tekniskt ansvarig

Namn?

E-post?

Telefon?

Säkerhetsfrågor (abuse)
E-post?
Fakturaadress och referens


Läs mer om hur det praktiskt går till på Onboarding


  • No labels