Info-utskick 171003

Hej kontaktpersoner,
Snart är det dags för höstens Sunetdagar, denna gång på KTH. Vi påminner om att det bara är en vecka kvar tills anmälningstiden går ut. 
Se http://proj.sunet.se/Sunet-dagarna-H17/ 

Aktuellt inom Sunets tilläggstjänster

Sunets tilläggstjänster är Sunet Box, Sunet Projektverktyg, Sunet E-möte, Sunet MCU, Sunet Play, Sunet Survey, Sunet Mailfilter, ORCID, Sunet Arkivering (AaaS), Sunet Backup (BaaS), Sunet Lagring (STaaS), Sunet Virtuell server (IaaS) och Sunet LMS. 

Nedan finns information från de tilläggstjänster som har något nytt att förmedla.
Har ni övergripande frågor, kontakta produktsamordnare Ulrika Ringeborn, ulrika@sunet.se

Sunet E-möte

De missförstånd som funnits mellan NORDUnet och Zoom har nu klarats ut, vilket innebär att tjänsten kommer att kunna erbjudas kunderna som planerat under hösten. Mer information kommer så fort vi har detaljerna på plats. 

Läs mera om tjänsten: http://www.nordu.net/content/nordunet-operated-zoom-service
Har ni frågor, kontakta produktägarna Markus Schneider, Janne Nyström och Birgitta Hemmingsson på media@sunet.se

Sunet Play

Kontraktet mellan NORDUnet och Kaltura är signerat och nu påbörjas arbetet med kontraktet mellan NORDUnet och Sunet. Därefter skrivs kontrakten mellan Sunet och kunderna. Processen med migrering av media mellan Kalturas molntjänst och NORDUnets servrar är i sin testfas och förväntas hamna i skarpt läge inom ett par veckor. Mer information kommer så fort vi har detaljerna på plats. Information om tjänsten: http://www.nordu.net/content/nordunet-kaltura-service

Har ni frågor, kontakta produktägarna Markus Schneider, Janne Nyström och Birgitta Hemmingsson på media@sunet.se

ORCID

Under vecka 39 genomfördes två workshopar med temat ORCID i Sunets lokaler i Stockholm. Den första dagen med drygt 20 deltagare från lärosätenas forskningsadministration, bibliotek och IT-avdelningar samt från två forskningsfinansiärer, ägnades åt hur en organisation använder ORCID i sin verksamhet. På den andra var temat teknisk integration och då fanns drygt tio deltagare från motsvarande organisationer.

På workshoparna presenterade representanter från ORCID både vilka verksamhetsprocesser som ORCID är tänkt att stödja men också rent praktiskt hur en teknisk integration går till. Under dagarna fanns gott om tid att ställa frågor och utbyta information mellan deltagarna och det gjorde de bägge workshoparna mycket lyckade. Alla presentationer från de bägge workshoparna finns på Sunets wiki, https://wiki.sunet.se/display/ORCID.

Har ni frågor, kontakta produktägare Pål Axelsson, pax@sunet.se 

Sunet Virtuell server (IaaS)

Under oktober månad kommer det bli tillgängligt att köpa images med Microsofts operativsystem i Sunet IaaS. Först kommer tillgängliggöras Windows 2008, 2012 samt 2016. Alla som har ett Microsoft Software Assurance avtal kan installera de applikationer som omfattas i Sunet IaaS. Det kommer tillkomma en avgift per virtuell CPU om 78 kr/månad. Mer information ifrån Microsoft finns här; https://www.microsoft.com/en-us/licensing/licensing-programs/software-assurance-license-mobility.aspx

Har ni frågor, kontakta produktägare Markus Asterhag, Markus.Asterhag@sunet.se 

Sunet LMS-tjänst

Eftersom Its Learning har lämnat in en ansökan om prövningstillstånd har Kammarrätten beslutat att vi inte tillsvidare får teckna avtal med Instructure. Kammarrätten kommer ta ställning till om man ska ge prövningstillstånd eller inte när man fått tillräcklig information i ärendet. Vi har i dagsläget tyvärr inte någon mer information än detta att förmedla, men återkommer naturligtvis så fort vi har mer information att ge.

Har ni frågor, kontakta produktägarna Björn Lundgren bjorn.lundgren@sunet.se, Wietze de Vries wietze.de.vries@sunet.se och Lasse Bourelius lasse.bourelius@sunet.se

Inkubator

Utifrån listan på prioriterade projektförslag för Inkubator och kommentarer från Sunets kontaktpersoner så har Inkubators beredningsgruppen beslutat att följande projekt kommer att genomföras :

  • Digital signering (påbörjas omgående hösten 2017 och fortsätter under 2018)
  • Digital Tentamen (påbörjas omgående hösten 2017 och fortsätter under 2018)
  • Telefoni/UC och samarbetslösningar för lärosäten (mindre förstudie som bedrives under hösten 2017)
  • Arkitektur för identitet och behörighet ur ett lärosätesgemensamt perspektiv (IAM) del II (2018)
  • Informationsmodeller och API:er inom högre utbildning (2018)

Information om projekten kommer att publiceras på https://wiki.sunet.se/display/Inkubator/
Har ni frågor, kontakta Inkubators beredningsgrupp genom Per Hörnblad per.hornblad@umu.se eller Valter Nordh valter@sunet.se

Övrig info

eduroam, gästnät och identiteter

Då det förekommit en del frågor runt förenklingen av arbetet med trådlösa nät och identiteter har Leif skrivit följande blogg som vi rekommenderar att ni läser ifall ni är intresserade av ämnet.
https://www.sunet.se/blogg/eduroam-gastnat-och-identiteter/

  • No labels