Info-utskick 170905

Hej kontaktpersoner

I Sunets informationsutskick i mitten av juni nämnde jag att vi hädanefter med jämna mellanrum kommer att återkomma till er med aktuell information om vad som är på gång inom Sunets verksamhet. 

Stefan Liström, Sunets kundrelationsansvarig (som jag presenterade i ett mail till er i juni) kommer hädanefter att distribuera detta info-utskick. Målet är att detta ska ske månatligen.

Återkom gärna till mig eller Stefan om ni har synpunkter på upplägg eller innehåll.

Maria Häll, maria@sunet.se eller Stefan Liström, steli@sunet.se

Aktuellt inom Sunets bastjänster

eduID

I mitten av augusti hade en ny metod för att bekräfta identitet premiär i eduID. Sunet har avtalat med Verisec att få ”haka på” deras process för att genomföra legitimationskontroll i det som kallas Freja eID+. Freja eID+ påminner i mångt och mycket om mobilt bankid och är en mobilapp som kommer att fungera som e-legitimation, fast utan begränsning när det gäller ”identitetsväxling”. eduID har tillsammans med Verisec utvecklat en metod för att göra ett konto bekräftat i eduID med hjälp av Freja eID+. För att få ett Freja eID+ måste man göra en legitimationskontroll hos ett ombud. Verisec har tecknat avtal med ATG och godkänt ca 1500 ombud att genomföra ID-kontroll. Från eduIDs sida betraktar vi tillförlitligheten i detta som mycket hög och vi uppmanar de som kan att bekräfta sina konton med denna metod.

Har ni frågor, kontakta Hans Nordlöf, hanor@sunet.se 

SWAMID

Inom SWAMID arbetar vi aktivt med frågan runt GDPR. Just nu samarbetar vi med systerfederationerna runt om i Europa med att ta fram en rådgivande guide för vad effekten av införandet av den nya dataskyddförordningen blir för webbaserad federativ inloggning. Denna guide beräknas att vara färdig för ett bredare samråd inom ramen för interfederationen eduGAIN under oktober, därefter kommer den publiceras före årsskiftet. I den rådgivande guiden kommer det att finnas råd och rekommendationer för federationsoperatörer, dvs SWAMID, identitetsutfärdare, dvs lärosätena, och tjänsteleverantörerna.

Har ni frågor, kontakta Pål Axelsson, pax@sunet.se 

Aktuellt inom Sunets tilläggstjänster

Sunets tilläggstjänster är Sunet Box, Sunet Projektverktyg, Sunet E-möte, Sunet MCU, Sunet Play, Sunet Survey, Sunet Mailfilter, ORCID, Sunet Arkivering (AaaS), Sunet Backup (BaaS), Sunet Lagring (STaaS), Sunet Virtuell server (IaaS) och Sunet LMS.

Nedan finns information från de tilläggstjänster som har något nytt att förmedla.

Har ni övergripande frågor, kontakta produktsamordnare Ulrika Ringeborn, ulrika@sunet.se

Sunet Box

Nuvarande avtal med Box är förlängt till slutet av oktober. Villkoren efter det att det nya avtalet är påskrivet meddelas så fort det är möjligt.

Har ni frågor, kontakta produktägare Thomas Hansson, Thomas.Hansson@sunet.se

Sunet E-möte

Har ni frågor, kontakta produktägarna Markus Schneider, Janne Nyström och Birgitta Hemmingsson på media@sunet.se

Zoom

Den nationella instansen kommer att bli tillgänglig under september. Just nu pågår test och konfigurering. Att ansluta till den nationella instansen ingår i avgiften för e-mötestjänsten för existerande kunder. Vi kommer att påbörja ett arbete med att revidera avtalstexten för e-mötestjänsten för att avspegla detta. Vi återkommer med mer detaljer!

Sunet kommer även att erbjuda lärosäten att skriva avtal om egen instans av Zoom för de som vill integrera med externa system (t.ex. LMS och MCU). En engångskostnad på 25 tkr per instans tillkommer.

Adobe Connect

I terminsstarten 28 augusti inträffade en driftstörning i Adobe Connect-miljön med följden att vissa användare inte kunde logga in. Samma kväll gjordes en ”rollback” till föregående servermiljö och problematiken löstes. Resurser läggs på att detta inte ska upprepas. 

Sunet Play

Under hösten planeras migrering från nuvarande SaaS till NORDUnets miljö. Med detta hoppas vi uppnå prestandaförbättringar och få bättre överensstämmelse med kommande GDPR riktlinjer. Migreringen kommer att genomföras ett lärosäte i taget.

Har ni frågor, kontakta produktägarna Markus Schneider, Janne Nyström och Birgitta Hemmingsson på media@sunet.se 

Sunet Mailfilter

I samband med Sunetdagarna på KTH kommer Dianne Scholl, chefsutvecklare på Roaring Penguin, att på eftermiddagen onsdagen den 18/10 prata om att bekämpa spam nu och i framtiden. Dianne Scholl deltar via video från Canada och detta följs upp med vad som kan göras i SUNET mailfilter.

Har ni frågor, kontakta produktägare Tomas Liljebergh, Tomas.Liljebergh@sunet.se

Sunet Survey

Nuvarande avtal för tilläggstjänsten Sunet Survey gäller t o m 2018-12-01.

Med anledning av detta har vi påbörjat ett arbete med att undersöka olika alternativ och krav för tjänsten i framtiden. I arbetet kommer synpunkter och behov från tjänstens existerande användargrupp att beaktas. Slutsatsen från arbetet är att det finns tillräckligt intresse för att fortsätta med tjänsten varför arbetet med en ny upphandling kommer att påbörjas inom kort.

Har ni frågor, kontakta produktägare Lotta Svenneling, Lotta@sunet.se

ORCID

ORCID är ett system för att ge forskare runt om i världen en permanent digital identifierare som särskiljer en forskare från alla andra forskare och som dessutom följer forskaren genom hela forskarkarriären oberoende av organisatorisk hemvist.

Den 27 och 28 september kommer två endagsworkshopar om ORCID att hållas på Sunets kontor på Tulegatan 11, i Stockholm.

Workshop 1, den 27 september, kommer att handla om och hur en organisation kan använda ORCID i verksamheten men också om att skapa förutsättningar för ett gemensamt samarbete inom universitets- och högskolesverige.

Workshop 2, den 28 september, har en teknisk inriktning med information och diskussioner runt hur man praktiskt använder ORCID i sina egna system.

För mer information och anmälan se https://wiki.sunet.se/display/ORCID.

Har ni frågor, kontakta produktägare Pål Axelsson, pax@sunet.se

Sunet Backup (BaaS)

SUNET Backup för mobila enheter via SUNET och Safespring

Idag finns SUNET Backup (BaaS) som tjänst för att skydda servrar och stationära maskiner. Flera representanter har efterfrågat en tjänst som kan skydda mobila enheter. SUNET lanserar därför nu en tjänst för att komplettera erbjudandet för att skydda användardata på laptops, surfplattor och smartphones. Tjänsten möjliggör inte bara backup av klientenheter utan tillför också funktionalitet för att centralt styra kontrollen av enheterna – såsom gruppbaserade regler för vilka filer och kataloger som ska säkerhetskopieras, eller fjärrstyrd radering av enheter som har kommit på villovägar. Den schemalagda backupmetoden i SUNET Backup ersätts av en realtidsstyrd variant som säkerhetskopierar dokument när de ändras.

Prismodell är satt till 69 kr per användare och månad och innefattar då en Laptop/arbetsstation och två mobila enheter. I priset ingår då 50 GB användardata per användare. 

Har ni frågor kontakta produktägare Markus Asterhag, Markus.Asterhag@sunet.se

Sunet Lagring (STaaS)

SUNET och Safespring ser ökat behov av gemensam lagringsplattform

I och med ökade datamängder inom alla discipliner får lärosäten och institutioner större och större behov av att på ett smidigt sätt kunna lagra data. Fler och fler projekt driver i dag data i Petabyte-skala vilket leder till stora kostnader vid uppsättning av interna lagringslösningar. Safespring har en S3-kompatibel lagringslösning som kan tjäna som en gemensam plattform för projekt inom forskningsvärlden som driver mycket data. Plattformen kan användas tillsammans med Safespring Compute, för att bearbeta data, eller som en arkiveringsplattform dit data skickas när det har behandlats lokalt. S3 är baserat på HTTPS vilket gör det möjligt för forskare att enkelt, säkert och kostnadseffektivt kunna tillhandahålla rådata och resultat till intressenter. Datat nås via adresser som kan läggas in som referenser i publikationer eller metadatatjänster för publikationer bakom inloggningsportaler för ytterligare kontroll.

Har ni frågor, kontakta produktägare Markus Asterhag, Markus.Asterhag@sunet.se

Sunet Virtuell server (IaaS)

Uppgradering av SUNET IaaS plattform

I enlighet med målet att ligga i fas med OpenStacks officiella versioner (med en fördröjning på 3 månader för att säkerställa stabilitet) är nu arbetet med att uppgradera till den senaste versionen Ocata i full gång. Uppgraderingen förväntas förbättra integration med lagringsplattformen Ceph vilket kommer att göra ett antal diskberoende operationer snabbare.

Detaljer kring själva uppgraderingen finns att läsa på https://status.safespring.com
Har ni frågor, kontakta produktägare Markus Asterhag, Markus.Asterhag@sunet.se

Sunet LMS-tjänst

2017-09-05 fick Sunet dom från förvaltningsrätten i It’s Learnings process mot oss i vårt planerade avrop av Canvas. Vi vann målet vilket naturligtvis är mycket glädjande. Dock finns det en betydande risk att motparten väljer att överklaga domslutet till Kammarrätten vilket i så fall naturligtvis fördröjer leveransstarten av tjänsten.

Den 12-13 september hålls en nationell workshop om innehåll och utformning av gemensamma support- och utbildningsresurser till LMS-tjänsten. Vissa förberedelser för gemensamt arbete kring integration mellan Ladok 3 och LMS-tjänst pågår också, bland annat diskuteras standarden Learning Information Services (LIS).

Har ni frågor, kontakta produktägarna Björn Lundgren bjorn.lundgren@sunet.se, Wietze de Vries wietze.de.vries@sunet.se och Lasse Bourelius lasse.bourelius@sunet.se

Sunet Drift av Campus-Lan

Sunet har startat ett arbete med att undersöka om det skulle kunna vara möjligt att leverera drift av Campus-LAN. Ett inledande möte har skett mellan Sunets Tekniska Referensgrupp och Lunds Universitet som har behov av att förnya sitt LAN i närtid. Arbetet kommer att fortsätta under hösten.

Datalagring Sunets tjänster

För att underlätta för Sunets kunder att få en överblick på det data som hanteras via de tjänster som Sunet levererar, se tabell i bifogad PDF.

Övrig info

Beslutande kommitté

Sunets beslutande kommitté (tidigare Sunets styrelse) beslutade i början av året att fokusera årets diskussioner på kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling samt strategi vid förändring av Sunets tjänster (t.ex. vid byte av leverantör).Fokus för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling kommer att vara Sunets tilläggstjänster och upplägg för detta kommer att diskuteras vid nästa möte den 20 september.

Protokoll från möten med Sunets beslutande kommitté finns att läsa här:
https://www.sunet.se/styrning/

Sunetdagarna

Sunetdagarna hösten 2017 kommer att arrangeras på KTH i Stockholm, den 16-19 oktober.

Vi inleder måndagen och tisdag förmiddag med en workshop och därefter följer ett välfyllt program med föredrag och föreläsningar. Ni kan vandra fritt mellan föreläsningspassen så länge lokalstorlekarna räcker till, men vi behöver veta vilka luncher och middagar ni vill ta del av.

Temat för workshopen är ”Verktyg för samverkan”. Ämnen som dyker upp under föreläsningarna är bland annat molnlagring och datasäkerhet, MSB och FRA och för er som inte kommit igång med PGP finns här möjligheten att skapa nycklar och lära sig mera.

Vi kommer även att få färska nyheter från WiFi-världen och en uppdatering om vad som händer på WLAN fronten. Dessutom kommer Dianne Scholl, som är chefsutvecklare på Roaring Penguin, att prata om hur vi bekämpar spam.

Mer info och länk till anmälan finns här: http://proj.sunet.se/Sunet-dagarna-H17/

NORDUnet technical workshop

Nästa vecka går NORDUnet technical workshop av stapeln i Köpenhamn. Det går fortfarande att anmäla sig ifall man är intresserad av att delta på konferensen och de workshops som genomförs under veckan. Se följande länk för mer information:

https://events.nordu.net/display/NTW2017/Welcome

  • No labels