Info-utskick 171128

Aktuellt inom Sunets tilläggstjänster

Sunets tilläggstjänster är Sunet Box, Sunet Projektverktyg, Sunet E-möte, Sunet Play, Sunet Survey, Sunet Mailfilter, ORCID, Sunet Arkivering (AaaS), Sunet Backup (BaaS), Sunet Lagring (STaaS), Sunet Virtuell server (IaaS) och Sunet LMS. 
Nedan finns information från de tilläggstjänster som har något nytt att förmedla.
Har ni övergripande frågor, kontakta produktsamordnare Ulrika Ringeborn, ulrika@sunet.se

Sunet Box

Avtalet är inte klart. NORDUnet avbröt sin upphandling på grund av att det inte fanns någon leverantör som uppfyllde kraven fullt ut och övergick därefter i en förhandlad upphandling. Upphandlingen förväntas vara klar under december. Avtalsfrågor hanteras av Fredrik Persson Jonhed, fpj@sunet.se.

Har ni frågor, kontakta produktägare Thomas Hansson, Thomas.Hansson@sunet.se

Sunet E-möte

Avtal är nu tecknat med NORDUnet om leverans av Zoom. Informationsmöte gällande Zoom e-mötestjänst: fredag 1 december kl 13.00-15.00 informerar Sunets produktägare om den nya e-mötestjänsten, https://sunet.zoom.us/j/252552308 
Har ni frågor, kontakta produktägarna Markus Schneider, Janne Nyström och Birgitta Hemmingsson på media@sunet.se

Sunet Play

Avtalet mellan SUNET och NORDUnet är inte klart. Det finns några frågetecken om hur tjänsten som NORDUnet säljer till Sunet ska levereras. Troligen blir det inte klart förrän efter helgerna. Avtalsfrågor hanteras av Fredrik Persson Jonhed, fpj@sunet.se
Har ni frågor, kontakta produktägarna Markus Schneider, Janne Nyström och Birgitta Hemmingsson på media@sunet.se

Sunet Mailfilter

En ny version av vår Outlook-plugin testas just nu och kommer att släppas inom kort.
Denna uppdatering medför att vid röstning på ett spam flyttas mailen automatiskt till Skräp-mappen.
Har ni frågor, kontakta produktägare Tomas Liljebergh, Tomas@sunet.se

Sunet LMS-tjänst

Den rättsliga process som pågått sedan slutet av april är nu över. Kammarrätten avslog itslearnings begäran om prövningstillstånd. Avtalet mellan Sunet och Instructure (Canvas) förväntas vara klart under december. Därefter kommer intresserade lärosäten att kunna avropa LMS-tjänsten. Sunet initierar nu ett gemensamt projekt som syftar till att integrera Canvas med nya Ladok, information kommer att skickas ut till berörda lärosäten. Vi bildar även en grupp för samarbete: SALSA (Samarbete LMS Sunet Användare) där de som önskar kan dela tankar och idéer kring byte av LMS samt användningen och utrullningen av Canvas.
Har ni frågor, kontakta produktägare Minette Henriksson, minette.henriksson@sunet.se

Aktuellt från pågående projekt

Nätdrift as a Service

Första generella informationsmötet gällande Nätdrift as a Service genomfördes förra veckan och gensvaret var överlag väldigt positivt. Se bifogad presentation för mer information om vad som presenterades. Projektet kommer att drivas i Sunets regi men lärosätena kommer att vara högst involverade. Sören Berglund, Magnus Bodelsson, Magnus Höglund, Hans Wohlfarth och John Westerlund har anmält sitt intresse av att sitta i en styrgrupp för projektet.

Har ni frågor eller är intresserade av att delta i projektet kontakta Per Nihlén, per@sunet.se

eIDAS

SUNET och VR kommer att samarbeta med E-legitimationsnämnden kring utveckling, driftsättande och införande av eIDAS i Sverige. SUNET kommer att bidra med sin erfarenhet och kompetens inom områdena identitet och federation - det är samma teknik och processer som redan används inom SWAMID och eduGAIN. För högskolesektorn kommer eIDAS både underlätta identifieringen av andra europeiska studenter och forskare samt möjliggöra utveckling av tjänster specifika för vår sektor då uppgifter kommer att kunna delas på europeisk nivå t ex att dela uppgifter om inskrivning vid andra europeiska lärosäten.

Har ni frågor, kontakta Fresia Pérez, fresia@sunet.se

Övrig info

Beslutande kommitté

Nästa möte med Sunets beslutande kommitté är den 6 december. På mötet kommer bland annat kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling kring Sunets tjänster att diskuteras samt hur en strategi för tjänsternas hela livscykel kan se ut. Mer info kommer i nästa månadsutskick.

Protokoll från möten med Sunets beslutande kommitté finns att läsa här:
https://www.sunet.se/styrning/

  • No labels