Info-utskick 2023-03-15


Om du inte redan anmält dig till vårens Sunetdagar är det god tid att göra det nu. Programmet finns på www.sunetdagarna.se och där kan du även anmäla dig. Platserna är begränsade så vänta inte för länge! Läs mer under "Övrig info - Sunetdagarna" nedan.

Under "Övrig info" har vi denna månad skrivit extra om några av de projekt och regeringsuppdrag vi arbetar med just nu. Missa inte att läsa om det!

Med vänlig hälsning,
Maria Häll, avdelningschef SunetAktuellt inom Sunets tjänster

Samarbete

Sunet LMS

Arbetet med LMS-upphandlingen fortsätter. Den nordiska arbetsgruppen ledd av Jörgen Qvist från NORDUnet har arbetat med att läsa och poängsätta leverantörernas svar på ITSOP (Invite to Submit an Outline Proposal). Leverantörerna har den 17/2 meddelats om de gått vidare till nästa steg. I början av mars hölls dialogmöten på plats i Köpenhamn med varje leverantör. 

Har ni frågor, kontakta Minette Henriksson, minette.henriksson@sunet.se.

Sunet Play

Vi välkomnar Vetenskapsrådet som nu har en egen instans av Sunet Play. 

Har ni frågor, kontakta smt@sunet.se.

Nät

Sunet C

Upphandlingen av utrustning till nätet är slutförd och ett tilldelningsbeslut har fattats till fördel för Juniper via Netnordic. Uppgradering av nätet är planerad till Q1-Q2 2024 och vi har påbörjat en dialogrunda med alla kunder för att säkerställa en smidig övergång och diskutera nya möjligheter. Uppgradering till 100 Gbit/s alternativt 400 Gbit/s finns tidigt i planeringen för de organisationer som har behovet.

Har ni frågor, kontakta David Heed, david@sunet.se.

Sunet Campusnät som tjänst (CNaas)

Vi har genomfört en upphandling kring brandväggar. Vinnande anbud är Juniper och Paloaltos utbud via Netnordic. Optioner så som intrångsprevention, managering och VPN finns som tillägg. KMH och GIH är nya kunder och vi genomför nu installationer tillsammans med dem.

Har ni frågor, kontakta David Heed, david@sunet.se.

Identifiering

eduID

Digg:s granskning av eduID:s system och processer börjar nå sitt slut. De sista förtydligandena mellan Digg och Sunet är inskickade och vi väntar nu på ett beslut i frågan om att få utfärda svensk e-tjänstelegitimation på tillitsnivå LoA2.

Ett nytt gränssnitt för eduID är förberett och kommer ut till våra produktionsmiljöer inom kort. Detta nya gränssnitt gör det enklare att komma igång med ett nytt konto. Syftet är att leda användaren till att skaffa sig ett verifierat konto som kan användas för att logga in mot era och våra tjänster.

Stor vikt har denna månad lagts på att underhålla eduID:s servermiljöer. Syftet med underhållet är att säkerställa fortsatt god säkerhet och förenkla förvaltningsarbetet på Sunet.

Har ni frågor, kontakta Zacharias Törnblom, zacharias@sunet.se

eduID Connect

eduID Connect är en IdP som använder eduID för inloggning och sedan lägger på information och behörigheter specifikt för en enskild organisation. Gränssnitt är nu framtaget för att administrera behörigheter i organisationen. Arbete med backend för gränssnittet fortgår.

Har ni frågor, kontakta Zacharias Törnblom, zacharias@sunet.se

Molnbaserade tjänster

Sunet Drive

Samtliga kunder till Sunet Drive har uppgraderat till senaste versionen av NextCloud. Uppgraderingar sker kontinuerligt för att åtgärda brister och säkerhetshål. Den nya versionen innehåller ett stort antal åtgärder som man kan läsa om här: https://nextcloud.com/changelog/

Har ni frågor, kontakta Anders Nilsson, anders@sunet.se.

Sunet Molntjänster: Backup (BaaS), Storage (STaaS) och Compute (IaaS)

Ni som köper tjänsterna BaaS och BaaS-Small och inte har bytt till den nya portalen, kontakta support@safespring.com för migrering till den nya portalen.

Har ni frågor, kontakta Anders Nilsson, anders@sunet.se.

Sunet Datahanteringsplaner

Ny tjänsteförvaltare för Sunet Datahanteringsplaner är Lisa Olsson.

Det går fortfarande att anmäla sig till halvdagsevenemanget Progressing Machine Actionable Data Management Plans in DMPRoadmap i Göteborg 20 mars. Där kan man träffa Digital Curation Centre för att diskutera DMPonline och maskinläsbara datahanteringsplaner. Evenemanget arrangeras i anslutning till det större evenemanget Research Data Alliance Plenary 20.

Har ni frågor kontakta lisa.olsson@sunet.se.

Säkerhet

TCS-certifikat

CA/Browser Forum har beslutat att införa regler för personliga certifikat (det de kallar "S/MIME certificates") från 1 september i år. GÉANT jobbar med Sectigo för att reda ut hur detta påverkar personliga certifikat inom TCS.

Har ni frågor, kontakta Kent Engström, kent.engstrom@liu.se.

Sunet Mailfilter

Strax efter förra info-utskicket fick vi information om att antispam-företaget (Amerikansk-Israeliska) Cyren, vars data Sunet Mailfilter var beroende av, tvingades göra en rekonstruktion då flertalet av de anställda avskedades. Se pressmeddelandet från Cyren. Detta ledde till att Halon (leverantören av programvara som används för att driva Sunet Mailfilter) tvingades att omgående byta leverantörer av antispam-data. Detta skedde redan under samma vecka, och en uppdatering släpptes i slutet på veckan. Därefter levererades ny antispam-data från de tyska företagen Eleven och Abusix. Inledningsvis upplevdes en del problem med fel-taggad epost men det ska nu fungera normalt. En positiv effekt av bytet av antispam-motorer är att eventuell metadata som används för att träna antispam-motorerna nu med större sannolikhet inte lämnar Europa. 

Följ oss via Sunet Forum för att få kontinuerlig information om Sunet Mailfilter.

Har ni frågor, kontakta Tomas Liljebergh, tomas@sunet.se.

Säkerhetscenter

I mitten av februari drabbades flera av våra anslutna organisationer av så kallade överbelastningsattacker (DDoS). Tack vare bra samarbete kunde vi till en stor del hantera dessa attacker och minimera dess påverkan. Vi har inga indikationer i nuläget på att fler attacker är att vänta men vi arbetar kontinuerligt med att förbättra våra processer och kommunikationsvägar.

Ett led i detta arbete är att vi genomför svarstidsmätningar i syfte att se att vi har rätt kontaktinformation till våra anslutna organisationer. Den 28-29 mars genomför vi CSIRT-forum och en krisövning. Anmälan sker via Sunet Forum för incidenthanterande kontakter. 

Har ni frågor, kontakta David Heed, david@sunet.se. 


Aktuellt från pågående projekt

NUTID (digitala nationella prov)

Vi följer den med Skolverket överenskomna tidsplanen. Det gäller framförallt arbete hos eduID (för identifiering) och eduID Connect (för organisationskopplingar, metadata, SCIM). Mer information finns att läsa på respektive tjänsts roadmap på Sunets wiki om hur vi möter upp de behov som framställts.

Har ni frågor, kontakta projektledare Zacharias Törnblom, zacharias@sunet.se.

GÉANT

Den fjärde omgången av GÉANT-projektet GN4-3 avslutades formellt den sista december 2022. Projektet utgör ryggraden i Sunets samarbete kring säkerhet, nätverk och digital identitet med övriga forsknings- och utbildningssektorn i EU. Inom ramen för GN4 och tidigare iterationer av GÉANT-projektet har Sunet bidragit med utvecklingsresurser och i stora delar styrt arbetet inom bland annat digital identitet och IT-säkerhet. Det nya projektet GN5-1 startade den 1 januari 2023. Sunets engagemang fortsätter i samma omfattning som tidigare.


Övrig info

Sunetdagarna - EVENT

Nu har vi släppt programmet för Sunetdagarna den 18-20 april. Läs mer och se länk till programmet på Sunets hemsida. Det bjuds på tre fullspäckade dagar på Mälardalens universitet, Campus Eskilstuna, där du får träffa andra inom högskolesektorn och ta del av intressanta föreläsningar, demos och workshops. 

Sunetdagarna
Program och anmälan: På www.sunetdagarna.se. Anmälan stänger den 4 april kl 13.00
Datum och tid: 18-20 april 2023
Plats: Mälardalens universitet, Campus Eskilstuna. Det går ej att delta digitalt
Målgrupp: För dig som är verksam vid universitet, högskolor och andra Sunetanslutna organisationer.

Konferensen är kostnadsfri men platserna är begränsade så vänta inte för länge med din anmälan. Hoppas att vi ses där!

NORDUnet

Det pågår mycket inom ramen för vårt nordiska samarbete, bland annat det som nämns nedan om North Pole Fiber. Även frågor kring HPC är högst aktuella, inte minst frågor kring EuroHPC-utvecklingen. Vårt nordiska samarbete blir allt viktigare där vi tillsammans behöver stå rustade inför de utmaningar vi ser. Inte minst på grund av digitaliseringen av vår sektor och hela samhället i både nationellt och internationellt perspektiv.

North Pole Fiber (NPF)

Vi ämnar att tillsammans med NORDUnet och Polarforskningssekretariatet lämna in ett projektförslag till CEF (Connecting Europe Facility) för att få finansiering för att etablera en delsträcka av en framtida förbindelse till Asien. Delsträckan är från Kiruna till Ny-Ålesund på Svalbard. Svalbard är det naturliga steget och nödvändigt om man tänker sig en förbindelse över nordpolen och är dessutom väldigt intressant när det gäller forskning.

EU:s digitala plånbok och utredning om statlig e-legitimation

Sunet ingår genom ett regeringsuppdrag i ett antal projekt som syftar till att etablera en digital plånbok för EU. Projekten omfattar implementation av ett antal användningsfall inom utbildningssektorn i stor skala. Arbetet sker tillsammans med Ladok, Socialstyrelsen och Migrationsverket. Införandet av den digitala plånboken ska ske senast 2025 i alla medlemsländer och införandet i Sverige är föremål för den utredning som nyligen tillsatts och som ska lägga fram förslag om en statlig e-legitimation. I denna utredning är Vetenskapsrådet representerad genom Sunets medarbetare Fresia Pérez som ingår i utredningens expertgrupp. Det finns fortfarande möjlighet för lärosäten att delta i projektet tillsammans med Sunet.

EuroHPC

Vetenskapsrådet har skrivit under ett stödjebrev gällande att Linköpings universitet, i egenskap av värdorganisation för National Academic Infrastructure for Supercomputing in Sweden (NAISS), ansöker om värdskap för ett midrange system inom EuroHPC i enlighet med rådsförordningen.

Sunets kommitté

Sunets kommitté har årets första möte den 21 mars. Då kommer verksamhetsberättelsen för 2022 att beslutas. Protokoll från mötet, och beslutad verksamhetsberättelse, kommer som vanligt att läggas upp på Sunets hemsida.  • No labels