Info-utskick 180227

Aktuellt inom Sunets bastjänster

SWAMID

På vårens Sunetdagar har SWAMID ett digert program under måndagen där några av de viktigaste programpunkterna är hur vi i SWAMID möter kravet från datainspektionen på multifaktorinloggning i Nationellt administrations- och informationssystem för samordnare (Nais), vilka förändringar som behövs i SWAMID med hänsyn till dataskyddsförordningen, även kallad GDPR och hur kan man på ett smart sätt använda ADFS som identitetsutgivare. 

Har ni frågor, kontakta Pål Axelsson, pax@sunet.se

Aktuellt inom Sunets tilläggstjänster

Sunets tilläggstjänster är Sunet Box, Sunet Projektverktyg, Sunet E-möte, Sunet Play, Sunet Survey, Sunet Mailfilter, ORCID, Sunet Arkivering (AaaS), Sunet Backup (BaaS), Sunet Lagring (STaaS), Sunet Virtuell server (IaaS) och Sunet LMS. 
Nedan finns information från de tilläggstjänster som har något nytt att förmedla.
Har ni övergripande frågor, kontakta produktsamordnare Ulrika Ringeborn, ulrika@sunet.se

Sunet Play

Birgitta Hemmingsson, MIUN, kommer under perioden 1 mars t o m sista september 2018 att öka sitt uppdrag i Sunet till 100 %. Detta för att bidra i hanteringen av flera nu pågående omfattande parallella införande-/implementationsprojekt inom Mediatjänsterna.

Har ni frågor, kontakta produktägarna Markus Schneider, Janne Nyström och Birgitta Hemmingsson på media@sunet.se

Sunet Backup (BaaS), Sunet Lagring (STaaS) & Sunet Virtuell server (IaaS)

Sunets produktägare för Sunets molntjänster har avslutat sitt uppdrag. Sunet är därför nu i processen att hitta en ny produktägare för dessa tjänster. Fram tills dess att en ny produktägare är på plats kan ni kontakta Leif Johansson leifj@sunet.se om ni har frågor av tekniska karaktär gällande dessa tjänster och för avtalsfrågor kan ni kontakta Börje Josefsson bj@sunet.se.

Djupdykning bland tilläggstjänsterna

Under detta år har vi tänkt göra en liten djupdykning bland våra tilläggstjänster i varje månadsutskick. I dessa djupdykningar får produktägarna för varje tilläggstjänst presentera sig och tilläggstjänsten i fråga i lite mer detalj än de generella uppdateringar som vi brukar ha med i detta info-utskick. I detta utskick presenteras Sunet Box. 

Sunet Box

Jag heter Thomas Hansson är sedan hösten 2017 produktägare hos Sunet för Boxtjänsten.
Jag arbetar samtidigt som IT samordnare på IT avdelningen, Chalmers Tekniska Högskola.

Box är den molnlagringstjänst för att lagra och dela filer som Sunet har haft avtal med sedan 2012. I början av 2017 löpte avtalet med Box ut och under året genomfördes en ny upphandling. Det blev även denna gång Box den tjänst som valdes, vilket kändes bra då en övergång till annan leverantör hade medfört ett stort logistiskt förändringsarbete; med alla de filer som delas mellan lärosätena.

Tidig höst 2012 anslöt sig Chalmers, Umeå, Linköping samt KTH som de första lärosätena till tjänsten men redan vid årsskiftet hade ytterligare tio tillkommit. Det har sedan dess varit en stadig tillströmning av användare och för närvarande är det 26 lärosäten, förutom Vetenskapsrådet, som tillsammans är över 58 000 användare som lagrar och delar drygt 225 TB.

Som det låter sparas filer i ”molnet” och hanteras via webbrowser samt via det kanske enklare sättet – med syncklient som idag finns till windows och mac. Finns även som app till de flesta mobila plattformar.
Datat sparas i USA och krypteras med 256 bitars AES kryptering. Det finns även något som heter Box Zones som innebär att man kan få sitt data sparat på annan (närmare) plats, men det medför extra kostnad och är för närvarande inte inkluderat i avtalet.

Inloggning hanteras via SWAMID, med de fördelar som IDP/SSO medför gällande konto- och lösenordshantering.
Man har sedan lokal administrering, där lärosätenas lokala administratörer själva hanterar utseende och säkerhetsinställningar etc.

Slutet av 2017 blev en aning avvaktande, i väntan på nytt avtal, och nu under 2018 hoppas jag få igång ett större informations- och samarbetsutbyte med kontaktpersoner/andra intresserade ute på lärosätena.

För vidare frågor är man välkommen att kontakta mig,
Thomas Hansson
thomas.hansson@sunet.se
0703088543

Övrig info

Sunetdagarna våren 2018

Välkommen till Sunetdagarna våren 2018 i Gävle

SUNET inbjuder personal från SUNET-anslutna organisationer till Sunetdagarna, denna gång till Högskolan i Gävle 16-19 april.

Välkomsttalare är Marcus Hartmann, Teracom, som kommer att berätta hur man där hanterade krisarbetet och externkommunikationen när TV-masten utanför Borås rasade till marken våren 2016 och gjorde så att hundratusentals personer blev utan radio och TV under en tid.

Precis som på Sunetdagarna i höstas så står den nya dataskyddsförordningen, GDPR, högt på agendan. Men vi kommer även att prata rätt mycket om möjligheterna till nätverksdrift "som tjänst", gemensamt säkerhetsarbete etc. Sunets nya tjänster Zoom och LMS kommer också att vara fokusområden under dagarna, tillsammans med rapporter från olika Sunet-anknutna projekt.

Sist men inte minst så är det här ju också en plats för oss alla att nätverka, samtala, utbyta erfarenheter och ha kul tillsammans!

Vi börjar med ett antal workshops på måndag. Därefter följer ett gemensamt pass på tisdag förmiddag, och sedan mer traditionella föreläsningspass på onsdag. Dagarna avslutas på torsdag med ett pass som är begränsat till de som är med i Sunet/SUSECs säkerhetsgrupper.

Förutom deltagande i SUSEC-middagen och torsdagens pass så är deltagandet kostnadsfritt för personer från SUNET-anslutna organisationer. Var och en betalar dock sina egna hotell- och resekostnader.

Läs mer här, där det också finns länkar till detaljprogram och anmälningsformulär. https://www.sunet.se/evenemang/sunetdagarna-varen-2018/

Varmt välkomna!

Sunet Cloud-broker POC

Tisdagen den 13 mars har vi vår första workshop gällande vår Sunet Cloud-broker "Proof of Concept" på Tulegatan i Stockholm. Detta POC handlar om att undersöka ifall vi kan erbjuda de som köper och använder Sunets tjänster (primärt molntjänster) en bättre översikt och kontroll av tjänsterna. Med översikt och kontroll menas bl.a. möjlighet att delegera vem på t.ex. ett lärosäte som kan köpa tjänsterna och att ge en tydligare kostnadsöversikt (inklusive mer granulär fakturering) av dessa tjänster.
Är det någon som är intresserad av att delta på denna workshop för att bl.a. hjälpa oss bättre förstå de behov ni har som använder dessa tjänster, hör av er till Stefan Liström, steli@sunet.se.

  • No labels