Info-utskick 180926

Aktuellt inom Sunets tjänster

SWAMID

Personverifierad multifaktor i SWAMID nu fastslagen och kan användas för extra hög inloggningssäkerhet, bl.a. systemet Nais1!

SWAMID Board of Trustees (SWAMIDs styrgrupp)2 beslutade i september att godkänna SWAMIDs nya tekniska profil för personverifierad multifaktorinloggning. Den nya profilen har högre tekniska säkerherhetsmässiga krav på inloggningen än AL2-profilen genom att den kräver multifaktor (2-faktor). Profilen har även processmässiga krav på hur användarna ges tillgång till multifaktorinloggning. De verksamhetsbehov som ligger bakom SWAMIDs personverifierade multifaktorprofil tillåter inte att användarna själva kopplar en multifaktor till sitt konto (som tex Google, Microsoft och Facebook erbjuder) utan kräver personverifiering vid utdelandet av multifaktorn.

SWAMID kommer att informera om den nya profilen i samband med Sunetdagarna i Karlstad där vi även kommer att genomföra en workshop på tisdagen. Under höst och vår kommer SWAMID även att anordna ett antal webinarer och workshops runt användning av multifaktor i SWAMID. Inbjudan går som vanligt ut på saml-admins e-postlista (https://wiki.sunet.se/display/SWAMID/Contact+SWAMID).

eduID får senare i höst stöd för SWAMIDs nya personverifierade multifaktorprofil. Detta stöd erbjuds till alla lärosäten som ett valfritt alternativ till lärosätets egna multifaktorimplementering.

Har ni frågor, kontakta Pål Axelsson, pax@sunet.se

1 https://wiki.sunet.se/display/MFAiNAIS

2 SWAMID Board of Trustees består av:

  • Valter Nordh, Sunet (ordförande)
  • Mia Lindegren, Uppsala universitet
  • Fredrik Nilsson, Gymnastik- och idrottshögskolan
  • Hans Wohlfarth, Kungliga Tekniska högskolan
  • Mona Åkerman, Högskolan i Gävle
  • Mauritz Danielsson, Ladokkonsortiet (LADOK)
  • Per Zettervall, Universitets- och högskolerådet (UHR)
  • Sverker Holmgren, Nationell delegat i European e-Infrastructure Reflection Group (e-IRG)
  • Leif Nixon, The Swedish GRID Initiative (SweGrid)

eduID

SE-leg-piloten har nu även introducerats i Sundsvall där Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) startade 1 september. Nya supportpersonalen vid DIGG fick sina eduID-konton bekräftade efter att ha visat legitimation i Sundsvalls biblioteket. De kunde sedan få tillgång till och logga in på Sunet-tjänster som myndigheten behöver för att kunna ge support åt eIDAS.

Efter förfrågan från Internetstiftelsen IIS kommer eduID ingå i en pilot med Skolfederation för att ta reda på om eduID kan anpassas till att funka även för grund- och gymnasieskola. Projektet startar nu i oktober.
Har ni frågor, kontakta Fresia Pérez, fresia@sunet.se

Sunet LMS

De lärosäten som senast tecknat avtal och nyttjar Canvas via Sunet är Högskola i Skövde, Stockholms konstnärliga högskola samt Sophia hemmet Högskola. Några till är på väg in och vi räknar därmed med att passera 20 i antal här framöver. Har ni frågor, kontakta produktägare Minette Henriksson, minette.henriksson@sunet.se

Aktuellt från pågående projekt

LADOK-LMS integration

Ladok har beslutat att överta förvaltningen av LIS-adaptern. Plan för överlämningen kommer att påbörjas nästa vecka. 
Canvas-adaptern kommer att överlämnas till Sunets LMS-produktteam. Plan för överlämning kommer att påbörjas vecka 42. 
Information om hur och när det går att komma igång med integration kommer att utformas tillsammans med Ladok efter att plan för överlämning är gjord.

Har ni frågor, kontakta projektledare Fresia Pérez, fresia@sunet.se

Nätdrift as a Service

Arbetet har nu startat och styrgruppen skall inom kort fastställa projektdirektivet. Projektägare är Per Nihlén och projektsamordnare är David Heed. 
För de som är intresserade av mer information i närtid kommer detta ämne diskuteras mer under Sunetdagarna nästa vecka.
Har ni frågor eller är intresserade av att delta i projektet kontakta David Heed, david@sunet.se

Security Operations Center

Arbetet är startat och behovsbilden håller på att fastställas. Projektägare är Leif Johansson och projektsamordnare är David Heed.
För de som är intresserade av mer information i närtid kommer detta ämne diskuteras mer under Sunetdagarna nästa vecka.
Har ni frågor eller är intresserade av att delta i projektet kontakta David Heed, david@sunet.se

  • No labels