Info-utskick 181219

God Jul och Gott Nytt År!  

Nu börjar vi närma oss jul och nyår. Vi vill ta tillfället i akt att tacka er alla för ett gott samarbete och för alla olika sätt ni bidragit till Sunets verksamhet under 2018. Vi har återigen upplevt ännu ett händelserikt år och vi ser fram emot ett spännande och intressant 2019 tillsammans med er alla. 

Med dessa ord önskar vi dig en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Maria Häll
Föreståndare Sunet

Aktuellt inom Sunets tjänster

eduID

- Prototypen för eduID:s nya webbgränssnitt är klart och implementationsarbetet kommer att påbörjas i januari.

- eduID gör gemensam sak med Microsoft och implementerar FIDO2/WebAuth (webbautentisering), läs mer om Microsofts implementering via denna länk.

- Universitets- och högskolerådet har skickat information om multifaktorinloggning i Nais till SA-cheferna. Information till Nais-användare kommer att gå ut nästa vecka.

Har ni frågor, kontakta Fresia Pérez, fresia@sunet.se

Sunet CERT

Under föregående utskick utlovades lite mer handfasta tips från Sunet CERT gällande informationssäkerhet. Dessa har nu publicerats på Sunets wiki och kommer att vara ett levande dokument, läs mer via denna länk.

Sunet CERT kommer under 2019 att hålla ett antal workshops kring stödjande tekniker inom informationsdelning, incidenthantering och de områden som det finns en gemensam behovsbild för. En genomlysning av personuppgiftsbiträdesavtalet behöver göras från både Vetenskapsrådets samt ingående organisationer om SOC-förmåga och att stärka Sunet CERT i en bättre upptäckts/åtgärdsförmåga.  

Har ni frågor, kontakta produktägare Anne-Marie Achrenius, ama@sunet.se

Aktuellt från pågående projekt

IAM II

Slutrapport för IAM II kommer att vara klar till årskiftet.
Rapporten innehåller både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder inom Identitets- och behörighetshantering.
Presentation för ITCF kommer att hållas 30 januari kl. 14:00-15:00.

Har ni frågor, kontakta projektledare Fresia Pérez, fresia@sunet.se

Campusnät som tjänst

Dialogfasen för upphandlingen är nu avslutad. Tidsplanen är att slutet av januari skall anbud kommit in. Under april skall utrustning kunna avropas. Senast 2019-06-30 skall samtlig bedömd utrustning kunna beställas från vinnande leverantör/integratör. Sunet skall utveckla förutsättningar för att automatisera drift och en ny medarbetare har anställts för att fokusera på detta. Tillsammans med tekniska referensgruppen och de lärosäten som visar intresse startas utvecklingsarbete kring förutsättningarna att förbättra inventering, övervakning och känd konfiguration. Dessa kommer att publiceras som öppen källkod. 

Har ni frågor eller är intresserade av att delta i projektet kontakta David Heed, david@sunet.se

Övrig info

Sunets kommitté

Kommittén hade sitt sista möte för året den 11 december där bland annat handlingsplanen för 2019 beslutades. En uppdaterad inriktning för Sunet (mission, vision, verksamhetsidé, strategiska vägval och värdegrund) för 2019-2022 beslutades också.

Beslutad handlingsplan och inriktning för Sunet är nu uppdaterade på Sunets hemsida, mötesprotokollet från kommittémötet kommer även det att läggas upp där inom kort, läs mer via denna länk.

  • No labels