Info-utskick 190626

Glad sommar!

Nu är det snart dags för semestrar för många och vi vill passa på att önska er alla en skön och härligt sommar!

Detta är sista info-utskicket innan sommaren, vi tar nu ett kort uppehåll men återkommer med utskick igen efter semestrarna.

Ser framemot fortsatt samarbete i höst!

/Maria
föreståndare Sunet

Aktuellt inom Sunets tjänster

SWAMID

SWAMIDs nuvarande policyramverk börjar närma sig tio år och därför genomför SWAMID Operations en mindre översyn av alla delar i ramverket för att både modernisera och harmonisera det. De olika delarna i policyramverket har växt fram över de tio åren vilket gör den ganska svårläst idag. Målet med översynen är att policyramverket ska moderniseras, bli mer tydligt och lättläst samt att de som är godkända för de olika tillitsprofilerna ska fortsätta att vara det utan att de gör något ytterligare. Ett av de krav som kommer att läggas till i SWAMIDs policy är att samtliga medlemsorganisationer i SWAMID, dvs. bl.a. alla lärosäten, måste uppfylla minsta en tillitsprofil. Under hösten kommer vi att skicka ut förslaget till uppdaterat policyramverket till SWAMIDs samtliga medlemmar på remiss. Vet ni redan nu att det finns saker ni vill ändra i ramverket kontakta Pål Axelsson.

Glöm inte att den fullständiga medlemslistan för SWAMID finns på adressen https://www.sunet.se/swamid/medlemmar/ och där finns även information om status för tillitsprofiler.

Inom ramen för det EU-projekt som bl.a. utvecklar och sköter interfederationen eduGAIN har det tagit fram en tillägg till Shibboleth Identity Provider som gör att Shibboleth stödjer det nya protokollet OpenID Connect. Detta tillägg kommer att inkluderas i Shibboleth framöver och därför kommer SWAMID under höstens Sunetdagar genomföra en workshop hur man installerar och använder tillägget.

Har ni frågor, kontakta Pål Axelsson, pax@sunet.se

ORCID

På Sunetdagarna i höst kommer en ORCID-workshop att anordnas 21-22 oktober. Syftet med denna workshop är att vi gemensamt ska komma fram till en strategi för ORCID kan användas för att underlätta för forskare och doktorander att hantera registrering av publikationer i olika publikationsdatabaser och ansökning av forskningsmedel.

Vi hälsar Kungliga biblioteket välkomna medlemmar av det svenska ORCID-konsortiet. Vi är just nu 13 medlemmar varav drygt hälften har aktiva integrationer mot ORCID.

Har ni frågor, kontakta produktägare Pål Axelsson, pax@sunet.se 

  • No labels