Info-utskick 191126

Aktuellt inom Sunets tjänster

Sunet E-möte

Under oktober beslutades om en prisjustering för återstoden av tiden med Adobe Connect. Grundpriset sänks till hälften (som tidigare meddelat) och ingen kostnad för extra lagring tas ut från och med feb-2020 fram till januari 2021. Mer info: Connexit

Produktägarna Simon Ydhag och Birgitta Hemmingsson har sagt upp sina uppdrag och slutar vid årsskiftet, vi söker nu nya produktägare som kan bidra inom Sunets E-mötes tjänst!
Har ni frågor, kontakta produktägarna Markus Schneider och Monika Allöv Andersson.

Sunet Play

Produktägarna Simon Ydhag och Birgitta Hemmingsson har sagt upp sina uppdrag och slutar vid årsskiftet , vi söker nu nya produktägare som kan bidra inom Sunets E-mötes tjänst!
Har ni frågor, kontakta produktägarna Monika Allöv Andersson och Markus Schneider.

Sunet LMS

För närvarande kan det uppstå informationsförluster för de lärosäten som använder Ladok-LIS adapter för att överföra kurstillfällen och studenter från Ladok till Canvas. Detta beror på att Canvas försystem Kimono har problem. Informationen skickas från Ladok till Kimono men viss del av informationen kommer inte vidare från Kimono till Canvas. Konsekvensen blir att det i vissa fall saknas studenter i kursrummen i Canvas. Instructure arbetar med att felsöka för att hitta orsaken till problemet. Vi återkommer med ett separat utskick om nästa steg, i början på nästa vecka. 
 
Kontakta Minette Henriksson, minette.henriksson@sunet.se, som koordinerar Sunets insats, för information om status på arbetet.

Har ni övriga frågor rörande LMS-tjänsten, kontakta produktägare Minette Henriksson, minette.henriksson@sunet.se

Sunet Molntjänster: Backup (BaaS), Storage (STaaS) och Compute (IaaS)

SUNET backup är nu uppdaterat med följande funktioner:

IBM Spectrum Protect Plus (SPP). Det är IBM’s senaste backuplösning för VMware och Hyper-v cluster. Speciellt lämpligt för att replikera-, bevara- och återanvända data för virtuella servrar och containers i SUNETs molntjänster. Lösningen installeras on-site i ert datacenter och kopplas mot SUNET centrala backup tjänster. Licenser för SPP ingår i tjänsten.
Office 365 Backup. Nu har du möjlighet att ta backup på data lagrat i Office 365 på ett säkert sätt genom ett tillägg till SUNET Backup.
Offsite Backup med SUNET S3 Storage. Har du en egen backup lösning i ditt datacenter? Stödjer den lösningen offsite kopia till en extern objektlagringstjänst (S3)? SUNET erbjuder SUNET Storage med objektlagring/S3 API för s.k ”Cloud storage”. Offsite backuplösningar med IBM, Veeam, Commvault och Backupexec har testats och verifierats.

Nu finns även möjlighet till drift av Windowsservrar!
För er som vill ha hjälp med att drifta, övervaka och patcha era windows servrar i SUNET Compute, så kan den nya tjänsten managerad instans vara intressant.

Läs mer här.

Ny hårdvara och nya "flavors" i SUNET Compute

AMD baserade CPU:er har tagits i bruk i SUNET Compute. I samband med den nya hårdvaran har också nya flavors skapats. Numera finna det även lokal disk som lagringsoption till dessa flavors. Den lokala disken är baserad på NVMe och gjord för att optimera för prestanda. De nya flavors inkluderar stora servers på upptill 32 vcpu och 128GB ram.

Har ni frågor, kontakta produktägare Anders Nilsson, anders@sunet.se 

Aktuellt från pågående projekt

Sunet e-signatur

Utveckling pågår och projektet har hittills levererat:

  • Gränssnitt som lärosätena kan börja testa mot 
  • Designbeskrivning
  • Github länk där arbetet med integrations-API:et för underskrift finns att följa

Leveranserna finns under länken: Leveranser

Vi söker efter konkreta verksamhetsdrivna användningsfall att provtrycka upplägget på.
Hör gärna av er till projektledare Fresia Pérez, fresia@sunet.se, om ni har frågor eller har användningsfall. 

Sunet SOC

Upphandlingen kring sårbarhetsscanner är just nu i sitt slutskede.  Vi har genomfört flera workshops och planerar ytterligare tillfällen inför nästa år i samband med SUNET-veckan eller fristående. En grafisk profil liknande Swamid  är också framtagen för att identifiera initiativet.

Den juridiska utredningen är igång tillsammans med Vetenskapsrådet och externa jurister. Detta arbetet är en förutsättning för att vi kommer igång med samverkan över organisationsgränserna.

Missa inte artikeln som IDG skrev om oss kring SUNET SOC/CERT:
https://computersweden.idg.se/2.2683/1.726275/sunet-cert-skyddas-sverige

Nästa projektmöte är 2019-12-12 och därefter kommer vi summera ihop aktiviteterna som genomförts under året och vad vi planerar inför 2020. Har ni tips, råd, styrning, input för hur vi lyckas bäst under 2020 är vi alltid tillgängliga! Hur vi bäst samlar upp acceptans för att scanna resurserna som är inkopplade (det är cirka 130 000 st) är något vi behöver er rådgivning kring. En extra projektledarresurs kommer knytas till projektet from 1:a jan 2020.

Har ni frågor, kontakta produktägare David Heed, david@sunet.se

Textmatchningsprojeket - plagiatkontroll

Projektet har nu startat igång med Sonja Bjelobaba, GU, som projektledare - kontakta gärna Sonja om intresse finns på sonja.bjelobaba@gu.se
Syftet med projektet är att skapa en gemensam kravbild inför en eventuell Sunet-gemensam upphandling under Q1 2020.
Projektinformation (direktiv, projektplan och projektmedlemmar) återfinns under Sunets sidor för projekt och aktiviteter.

Övrig info

Sunetdagarna - Save the date

Vårens Sunetdagar kommer att vara v.17 på Stockholms universitet. Mer information kommer i januari.

Sunets kommitté

Sunets kommiteé hade möte 2019-11-21, protokoll kommer efter justering att publiceras på https://www.sunet.se/styrning/.

Vad betyder den nya tillgänglighetslagen för video, inbjudan till möte med DIGG

Tommy Olsson är expert på webbtillgänglighet på myndigheten för digital förvaltning, DIGG. Han kommer att gästa oss för att berätta om hur myndigheten tolkar den nya lagen och planerar att genomföra sitt tillsynsuppdrag.

Det här mötet avgränsas till att gälla det som i lagen beskrivs som tidsberoende medier dvs. film och ljud. I allt högre utsträckning använder lärosäten video för exempelvis marknadsföring, föreläsningar, videoguider och studentarbeten. Hur gör man film tillgängligt, och berörs alla typer av produktioner oavsett målgrupp? Ambitionen med mötet är att vi ska få en tydlig uppfattning av vad det i praktiken innebär att uppfylla den nya lagen.

Tid: Onsdagen den 11 december, 15:00-16:00
Plats: https://sunet.zoom.us/j/594519663

För mer information, kontakta Simon Ydhag, simon.ydhag@sunet.se  • No labels