Info-utskick 2020-06-17

Snart är det äntligen sommar på allvar! Sunet vill därmed önska alla en trevig midsommar och en underbar sommar!
Vi hörs och ses i höst! Ha det bra och sköt om er!


Aktuellt inom Sunets tjänster

eduroam

Geant är numera medlem i WBA (Wireless Broadband Alliance) och har därmed tillgång till OpenRoaming infrastrukturen.
Akademiska Hus har gått med i SWAMID med primärt syfte att använda eduroam.
Både ovanstående kommer att på ett eller annat sätt påverka våra lärosäten så det kommer att vara på agendan för kommande webinar.

Har ni frågor, kontakta Anders Nilsson, herrnilsson@sunet.se

ORCID

ORCID fungerar som vanligt och inga större förändringar är genomförda.
Är ni nyfikna på på vad ORCID är titta på https://www.sunet.se/tjanster/orcid/.

Har ni frågor, kontakta produktägare Pål Axelsson, pax@sunet.se 

Sunet Box & Projektverktyg

Vår Produktägare Thomas Hansson har fått ett utökat uppdrag inom Chalmers vilket innebär att vi nu söker efter en ny Produktägare!

Vi behöver hjälp, har ni en person kan hjälpa till att arbeta med Box och Projektverktygs tjänsterna hör av er till

Har ni frågor, kontakta produktägare Thomas Hansson, Thomas.Hansson@sunet.se

Sunet E-möte

För Sunet är stabiliteten på Zoom-tjänsten högsta prioritet! Då Zoom på Amazon (AWS i Stockholm) fungerar så stabilt som det gjort under våren har vi beslutat att skjuta på den tidigare planerade migeringen till NORDUnet Zoom-installation - tills vi är färsäkrade om att denna lösning kan hatera våra kapacitetsbehov. Det innebär att vi kommer starta höstterminen med tillgång till Amazons servrar för att därefter utvärdera och under kontrollerade former genomföra en migering.

Kapacitet: Under sommaren kommer vi däremot att dra ner på max-kapaciteten i AWS, för att inte betala för outnyttjad kapacitet. Till terminsstart kommer vi att återigen utöka kapaciteten.

Vi återkommer löpande i denna fråga, se även mer under Play samt det webinar som vi kommer hålla den 30:e juni kl 10.00-11.00, separat inbjudan kommer.

Har ni frågor, kontakta produktägarna på smt@sunet.se

Sunet LMS

Sandlådan där vi testar 3-partsverktyg börjar fyllas med olika verktyg. För att få visa sitt verktyg för Salsa-medlemmarna erbjuds de att hålla webbinarie om sin produkt. Detta är uppskattat från såväl leverantörer som Salsa-medlemmarna. ReadSpeaker och Feedback Fruits har haft webbinarier i juni, fler är planerade efter sommaren.

Inventering av LTI som våra lärosäten har kopplat på i Canvas pågår. Listan som är redigerbar finns här: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gSlGXz9AAAhoOulwg_UyeX4fWQO3hzQ7Dgh4hp4yy3U/edit#gid=0

De fysiska Instructurekonferenserna (InstructureCon och CanvasCon Europe) ersätts med en online konferens; CanvasCon online, https://www.instructure.com/canvas/events/canvascon

Funktionalitet för att resultatrapportera från Canvas direkt in till Ladok är färdig för pilotdrift där UmU kommer att testa funktionen i en första pilot. Parallellt pågår projektet med att bygga om Canvasadaptern (LMS-adaptern) att gå direkt mot Canvas vilket kommer att lösa befintliga driftproblem samt öppna upp för funktionalitet som tidigare inte varit möjligt t.ex. mappning av termin och underkonton. Projektet går enligt plan och den nya adaptern beräknas vara möjligt att testa i testmiljö under senhösten 2020.

Har ni frågor, kontakta produktägare Minette Henriksson, minette.henriksson@sunet.se

Sunet Mailfilter

Arbetet med en ersättare fortsätter med låg intensitet.
Under våren har Canit fått två uppdateringar med mest buggfixar.

Vi önskar alla en bra sommar och återkommer till hösten!

Har ni frågor, kontakta produktägare Tomas Liljebergh, tomas@sunet.se

Sunet Molntjänster: Backup (BaaS), Storage (STaaS) och Compute (IaaS)

Vi har genomfört tre webbinar; "Ny Openstack", "Lagring i privat molntjänst" och "Uppdaterat backuperbjudande"
Länkar till inspelningarna kommer snart att läggas ut på https://wiki.sunet.se/display/Molntjanster

Har ni frågor, kontakta produktägare Anders Nilsson, anders@sunet.se 

Sunet Play

Tillgängligheten på Sunet Play (Kaltura) har varit under stort fokus under de sista månaderna, där vi sett ett antal störningar. Under sommaren arbetar vi tillsammans med NORDUnet för att säkra stabiliteten på Play-tjänsten. Vi kommer också att se över och tydliggöra vilka förväntningar som finns, dels runt vad Sunet/NORDUnet kan leverera och vad som förväntas av lärosätet. Vi tittar även på möjligheterna att ta fram ett utbildningspaket för adminsitratörer till hösten.

Undertextning av video

Sunet kan erbjuda en lösning på undertextning inom ramen för Kaltura-tjänsten. Det blir en tilläggstjänst till Kaltura (Reach med svensk undertextning genom Amberscript) och kan testas nu, tag kontakt med oss enligt nedan.
Gällande priser har vi inte de slutgiltliga priser, det ser ut att ligga mellan 2-10 euro per timme.
Vi hoppas att ha mer detaljer klart till webinaret (se nedan) kring priser och hur avrop kan genomföras.

Webinar om Sunets Mediatjänster - idag och imorgon

Den 30:e juni kl 10.00-11.00 bjuder vi in till ett webinar där vi kommer att gå igenom våra Media-tjänster (Zoom och Play) samt undertextning. Separat kallelse med detaljer kommer.

Har ni frågor, kontakta produktägarna på smt@sunet.se

SWAMID

Beslutade policyuppdateringar

Under det senaste året har SWAMID Operations arbetet med att att uppdatera SWAMIDs olika policydokument. Vid det senaste mötet med SWAMID Board of Trustees  i veckan beslutades att anta SWAMID Operations förslag till uppdaterad federationspolicy, uppdaterad tillitsprofil SWAMID AL1, uppdaterad tillitsprofil SWAMID AL2 och en helt ny tillitsprofil SWAMID AL3. De organisationer som idag är godkända för SWAMID AL1 och SWAMID AL2 kommer även i fortsättning att vara det enligt de nya profilerna. Federationspolicy och tillitsprofiler finns publicerade på SWAMID Policy (https://wiki.sunet.se/display/SWAMID/SWAMID+Policy). Beslutet i Board of Trustees föregicks av en månadslång konsultationsprocess där alla medlemsorganisationer och alla tjänsteleverantörer var inbjudna för att kunna påverka förändringen. Arbetet kommer nu att fortsätta med teknologiprofilerna för eduroam och SAML WebSSO samt SWAMIDs nyttjanderegler för metadata.

Den nya federationspolicyn har en viktig tydliggörande förändring som medför att alla medlemsorganisationer i SWAMID måste vara godkänd för minst tillitsprofilen AL1. Idag uppfyller inte 17 av 62 medlemsorganisationer detta krav och därför har SWAMID Board of Trustees beslutat om en övergångsperiod fram till 2021-12-31 men uppmanar de aktuella organisationerna att påbörja arbetet snarast. I SWAMIDs publika medlemslista (https://wiki.sunet.se/display/SWAMID/SWAMID+Members) finns status för alla organisationer. SWAMID Operations kommer att stötta och hjälpa de organisationer som idag inte uppfyller detta krav på samma sätt som de hjälpt de som nu är godkända.

De tre medlemsorganisationer (Lund, Karlstad samt Sunet med eduID) som har identitetsutfärdare som idag är godkända för inloggningsprofilen SWAMID Person-Proofed Multi-Factor Profile måste genomgå ett förnyat ansökningsförfarande för den nya tillitsprofilen SWAMID AL3. Skillnaderna mellan inloggningsprofilen SWAMID AL2-MFA-HI och den nya tillitsprofilen SWAMID AL3 är för stora för att aktuellt godkännande ska kunna flyttas över. De tre organisationerna har en övergångsperiod fram till 2020-12-31 att bli godkända för den nya tillitsprofilen - samtliga är informerade.

 

Användare som inte har möjlighet att få sitt användarkonto på det vanliga sättet

Covid-19, eller Corona i daglig tal, har under hela våren ställt till det för oss alla på det ena eller andra sättet. En av de första funktionerna som en student möter på lärosätet är att få tillgång till sitt studentkonto. Till senaste Board of Trustees kom två lärosäten in med kompletteringar för att förenkla för de studenter som inte har möjlighet att komma och besöka en handläggare för att få kontouppgifterna i handen eller som inte har en svensk folkbokföringsadress dit en engångskod kan skickas. Dessa bägge lärosäten har då bestämt sig för att göra som en hel del andra lärosäten redan har gjort att tillåta dessa studenter att bli obekräftade användare (SWAMID AL1) istället för som vanligt bekräftade användare (SWAMID AL2).

Det absolut vanligaste sättet att göra detta är att efter en begäran från den nyantagne skicka ut en e-post till e-postadressen från antagningssystemet innehållande tidsbegränsat engångslösenord eller tidsbegränsad engångslänk som den nyantagne använder för aktivera sitt obekräftade konto på lärosätet. Ni som idag är godkända för SWAMID AL1 eller högre måste skicka in en uppdaterad beskrivning på era kontohanteringsprocesser, en s.k. Identity Management Practice Statement, innan ni kan börja använda modellen. SWAMID Operations kommer att ge interimsgodkännande för dessa uppdateringar efter sedvanlig granskning och lämna fastställande till första mötet med SWAMID Board of Trustees i höst.

Har ni frågor, kontakta Pål Axelsson, pax@sunet.se

Aktuellt från pågående projekt

Campusnät som tjänst (CNaas)

Då Sunet-dagarna i våras ställdes in har vi genomfört ett antal webinars inom nätverkskommunikation på campus inom automatisering, trådat och trådlösa nätverk. Sunets inköpscentral är aktiv och nya kunder ansluter löpande till tjänsten i olika steg. 
Vi förbereder workshops och träffar för att visa och lära ut hur utrustningen fungerar. Finns det specifika önskemål eller frågeställningar hör av er!

Har ni frågor kontakta David Heed, david@sunet.se

Digital tentamen (digital examination)

Projektet har gått vidare till fas 3, upphandling. Sista datum för anbud är 22 juni med förväntat tilldelningsbeslut i mitten på juli.
Ett informationsmöte gällande avtalsfrågor och implementeringsprocessen kommer att hållas under vecka 35, exakt datum kommer senare.
Projektets tidsplan samt mer information finns på Sunets wiki här.

Kontakta projektledare Nina von Zeipel vid frågor, nina@sunet.se 

E-signatur

Fas 2 enligt Design och plan - Utvecklingen av valideringstjänsten - pågår och väntas bli klar under sommaren. 
Frågor om priser och överenskommelse för eduSign, vänligen kontakta Börje Josefsson bj@sunet.se.

Har ni frågor kring projektet och tjänsten eduSign, kontakta Fresia Pérez fresia@sunet.se.

SUNET säkerhetscenter - Security Operations Center

Vi har under våren som alternativ till SUNET-dagarna genomfört ett antal webinars inom olika områden i IT-säkerhet tillsammans med SUSEC.

Under hösten letar införandeprojektet aktiva pilotlärosäten att helt gratis utvärdera och pröva ny teknik. Med hjälp av extern finansiering kan vi finansiera lokala resursers lönekostnader samt all teknisk utrustning om det är teknik som är intressant för att hitta eller åtgärda intrång. Tanken är att vi skapar en community för att dela information om pågående attacker vilket gäller för alla tre av nedanstående aktiviteter/kategorier.

Produktkategori 1: MachineLearning,  understödd nätverksanalys. Automatiskt analysera trender och beteenden för att hitta intrång. Vi har tillsammans med ett lärosäte genomfört en PoC/Pilot med gott resultat. Vi kommer att genomföra en upphandling där det skall vara fritt att prova och projektet kan finansiera hårdvaran. Kravställning är under skapande, har ni input; hör av er. 

Produktkategori 2: Deception, upptäcka och vilseleda okända attackerare. Genom att placera ut bland annat "brödsmulor", falsk inloggningsinformation och fileshares som inte är faktiska resurser på ett lärosäte. Om dessa nås är det ett tecken på en pågående attack. Vi är i dialog med leverantör och har gjort en PoC på lärosäte. LADOK har uttryckt önskemål att vara en tidig pilot och tillsammans med lokal administrativa resurser på lärosäten kan intrång ges förutsättningar att upptäckas tidigt. De första tusen licenserna kan projektet finansiera under året. För 2021 gör vi det till självkostnadspris och eventuell analystid (cirka 500kr per utpekad resurs och år).

Produktkategori 3: Säkerhetspatchning virtuellt i näverket och upptäcla nyttjandet av så kallade zerodays hot. Genom att identifiera eller spärra attacker mot system som saknar systemuppdateringar. Intrångsdetektering men med stöd av signaturer som inte finns hos traditionella IDS/IPS system. Vi är i dialog med leverantör för att testa och bevisa värdet.

För befintliga tjänster som annonserats i tidigare nyhetsbrev kan sårbarhetsscanning ske utöver SUNETs centrala noder och istället ifrån lokal instans, denna kallas Outpost24 HIAB och kan kostnadsfritt ingå som en virtuell server hos ert eget datacenter. 

Har ni frågor, kontakta kontakta David Heed, david@sunet.se

Säker lagring

Projektet är i uppstartsfasen. Syftet med projektet är att öka säkerheten och tillgängligheten på Sunets befintliga lagringsplattform enligt Sunets kunders önskemål.
Läs mer om projektet här

Har ni frågor, kontakta projektledare Nina von Zeipel, nina@sunet.se 

Textmatchningssystem (plagiatkontroll)

Efter förseningar har projektet återstartat, nu som ett upphandlingsprojekt som använder kravbilden som arbetades fram under hösten/våren.
Vi siktar på att starta upphandlingen direkt efter semestrarna.

Har ni frågor, kontakta Valter Nordh, valter@sunet.se eller Sonja Bjelobaba, sonja.bjelobaba@moderna.uu.se

Övrig info

Sunets kommitté

På Sunets kommittémöte den 26 maj diskuterades bland annat Sunets föreslagna projekt- och förvaltningsmodell samt de extraordinära kostnader och insatser som uppstår med anledning av COVID-19.

Protokoll och övriga styrdokument finns publicerade här: https://www.sunet.se/styrning/

NORDUnet

NORDUnets konferens och tillika 40 års jubileum som skulle hållts i september 2020 har nu flyttasts fram ett år till september 2021.

GÉANT/UHR/Ladok/ITCF

Vi vill gratulera vår kollage Leif Johansson som förra veckan tilldelades GÉANTs Community Award 2020!

Sunetdagarna HT 2020 i virtuell tappning

Höstens Sunetdagar kommer att genomföras i virtuell tappning under veckorna 41-44, med relativt utspridda aktiviteter under ett par veckor.
Vi kommer att hålla en gemensam introduktion med översikt över de olika aktiviterna den 6/10 kl 09.00-12.00 - spara gärna tiden!
Mer information publiceras på HT2020 - Sunets virtuella konferensveckor - detaljerat program för respektive aktivitet kommer efter semestrarna.

Vetenskapsrådet

Forskningsinfrastruktur på nationell nivå ses över. Nu är kommittédirektivet på plats. Se nedan.

Se pressmeddelandet här:
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/05/forskningsinfrastruktur-pa-nationell-niva-ses-over

Kommittédirektivet:
https://www.regeringen.se/499a27/contentassets/6f729b22c2994092a1085c5dc25c4a11/organisation-styrning-och-finansiering-av-forskningsinfrastruktur.pdf

  • No labels