Info-utskick 2020-10-07


God eftermiddag!

Nu är höstens Sunetdagar i full gång! Denna gång kör vi Sunetdagarna helt digitalt och utspridda över tre veckor (6 - 27/10) med många intressanta workshops och seminarier med aktuella ämnen och lägesbeskrivningar. Vi hoppas att så många som möjligt kan delta!
Se schema här med individuella Zoom-länkar till varje spår: https://wiki.sunet.se/pages/viewpage.action?pageId=82641163 


Då vi under Sunetdagarna kommer att diskutera många av våra tjänster och aktiviteter samt ge lägesuppdateringar så kommer detta info-utskick att ha något mindre fokusera på dessa. Efter Sunetdagarna kommer vi att sammanfatta läget i utskicket i november.

Aktuellt inom Sunets tjänster

Sunet E-möte

Det finns en viktig uppdatering kring hur nätverkstrafiken går beroende på hur man kopplar upp sig till Zoom. Uppdateringen gäller EJ när man kopplar upp sig via Zooms desktopklient.
NORDUnet har publicerat en uppdaterad tjänstebeskrivning här.

Har ni frågor, kontakta produktägarna på smt@sunet.se

Sunet Enkätverktyg

Nya kunder som tecknar sig för Sunet Survey från och med oktober 2020 får tillgång till version 5 av Sunet Survey. Det är den senaste versionen med möjlighet till snabbare enkätskapande och modernare utseende. Både för användare och respondenter. Tvåfaktorinloggning är numera möjligt att ställa in och mycket mera. Senaste nytt för nya och befintliga kunder går som vanligt att nå på denna sida: Aktuellt

Har ni frågor, kontakta produktägare Magnus Hovde, Magnus.Hovde@sunet.se

Sunet LMS

Vi har välkomnat Borås som det 27:e lärosätet i Canvasfamiljen. Deras avtal startade den 1/10.

Öppen oktober under Sunetdagarna
Under de digitala Sunetdagarna i oktober har produktägarna för Sunet LMS, Sunet E-möte och Sunet Play organiserat ett omfattande program som vi kallar Öppen oktober. Programmet finns på följande länk: https://sunet.instructure.com/courses/205
Programpunkterna är öppna för alla intresserade! Vi kommer bland annat att tillsammans gå på de digitala konferenserna CanvasCon och Zoomtopia med efterföljande eftersnack. Kjell Nyman kommer att redogöra för sin rapport "Uppkopplad utbildning". Programmet innehåller även olika typer av erfarenhetsutbyten.

Arbetet med den nya Canvas-Ladokadaptern samt funktionen för resultatrapportering
I början av september anordnades ett webbinar där status på arbetet med att bygga om Canvas-Ladok adaptern presenterades. Runt 40 personer deltog från våra lärosäten, mestadels de som förvaltar Canvas vid lärosätet eller arbetar med Ladok. Deltagarna ställde frågor samt kom med synpunkter och önskemål om hur adaptern bör fungera för att den ska vara användbar och fylla de behov som finns. Under Öppen oktober online (se ovan) finns möjlighet att delta vid en demo av den funktion som utvecklats för att lärare på ett enkelt sätt ska kunna resultatrapportera direkt från Canvas till Ladok, en tjänst som snart kommer vara möjlig att ansluta sig till.

Har ni frågor, kontakta produktägare Minette Henriksson, minette.henriksson@sunet.se

Aktuellt från pågående projekt

Digital tentamen (digital examination)


Upphandling av Digital Tentamen
Som vi skrev i förra utskicket så har ett bolag ansökt om överprövning av vår upphandling. Vi väntar fortfarande på en dom som har laga kraft innan vi kan återstarta upphandlingen. När det kan göras så råder fortfarande upphandlingssekretess – så än så länge så kan vi tyvärr inte säga så mycket mer.

Textmatchningssystem (plagiatkontroll)

Arbetet mer att ta fram kravspecifikation har blivit försenat. Vi siktar på att få upphandling publicerad i slutet av oktober..

Har ni frågor, kontakta projektledare Janna Ljung, janna@sunet.se

Övrig info

Sunets kommitté

Kommittén hade sitt senaste möte den 22 september, protokoll från mötet ligger här.

En av sakerna på agendan var Sunets beslutade projektstyrningsmodell

NORDUnet 40 år - Save the date!

NORDUnet firar 40 år av nordiskt samarbete och bjuder in till ett virtuellt evenemang den 27 november 2020 klockan 10:00-11:30 för att fira detta jubileum. Registrering och mer information kommer längre fram.
  • No labels