Sunetdagarna hösten 2020 anordnas i digital form

Generell information

Nu i höst går Sunetdagarna av stapeln i digital/virtuell form!

Vi inleder med att första gemensamt pass, 6e oktober, därefter har nästan alla tjänster ett antal olika tillfällen där man kommer presentera och diskutera tjänsten. Vi har valt att lägga ett flertal kortare pass under tre veckor i syfte att underlätta att medverka på de pass som är intressant för dig och din organisation, utan Zoom-trötthet!

Vi avslutar med ett gemensamt pass den 27e oktober då vi tittar tillbaka lite på hur veckorna fungerat.

Titta igenom programmet nedan och lägg redan nu in tiderna i din kalender!

Vi kommer göra mindre justeringar och uppdateringar av programmet fram till starten. Observera att varje pass har ett eget Zoomrum (se länk i programmet nedan). Om du saknar något i programmet eller har någon annan återkoppling hör gärna av dig till oss på Sunet.

Varmt välkomna önskar Sunet!

Anmälan

För våra virtuella Sunetdagar har vi ingen anmälan.

Program

Tid (v41)

ZoomrumRubrikBeskrivningTalareOmrådeZoom koordinator

6 oktober

09:00-10.30

Inledning och överblick över Sunetdagarna

Vi samlas för att ta del av en kort sammanfattning av vad som kommer att avhandlas de kommande veckorna, en kort introduktion.

Maria Häll, Sunet

Valter Nordh, Sunet

Sunet

7 oktober

10:00-11:00

En introduktion till SWAMID - Vad, hur och varförSWAMID har funnits sedan 2006 och många har varit med på hela resan, men inte alla. För att öka kunskapen i bland både nya och gamla intressenter av SWAMID görs en övergripande presentation om vad SWAMID är.Pål AxelssonSWAMIDTBA

7 oktober

13:00-15:00

Social Informationssäkerhet 


Du kanske tror att du inte har något att skydda, och att ingen vill åt just dig, men verkligheten är att du löpande är utsatt för angrepp från internationell, organiserad brottslighet som försöker utnyttja dina mänskliga svagheter för att angripa dig. Föreläsning beskriver hur du är utsatt och hotad, både privat och i ditt arbete, av de attacker som primärt utnyttjar mänskliga svagheter, exempelvis social manipulering och nätfiske. Under föreläsningen tas dessutom de angrepp som sker i sociala medier upp samt de nya hot som kan komma dyka upp inom en nära framtid.

Kl 15-16 har deltagare möjlighet att stanna kvar och vara sociala. 15-16 schemaläggs inte hårt, bara föreläsningsdelen 13-15

Marcus Nohlberg, HiSSäkerhetAma/Niklas Nikitin
7 oktoberMediamöteVälkommen att delta på Sunet Mediatjänsters communitymöteMarkus SchneiderUtbildnings-stödjande tjänster

8 oktober

09:00-12:00

Vad är på gång inom Sunets molntjänster

Uppdatering av status på tjänsterna.
Lagring i privat moln.
Status projekt Säker Lagring
Demo Nextcloud.
Nyheter i tjänsterna.
SND API (Talare ej klar).
Tid för frågor och disskussion

Anders Nilsson Sunet
Safespring

Lagring/IaaS

Anders

8 oktober

10:00-11:00

Vad är eduGAIN, eller hur loggar man in forsknings- och studenttjänster utanför Sverige?Forskarnas nätverk är inte begränsat till Sverige utan de verkar i ett internationellt sammanhang och delar både erfarenheter och forskningsresurser över landsgränser. Studenternas behov är lite annorlunda då de behöver komma åt tjänster internationellt för att ansöka och delta i studentutbyten. Interfederationen eduGAIN är SWAMIDs förlängda arm ut i världen och ger samma möjligheter som inom SWAMID att logga in i olika tjänster.Marina AdomeitSWAMIDPål

8 oktober

13:00-15:00

Genomgång av MSB:s nya föreskrifter

MSB kommer att gå igenom de reviderade föreskrifterna
(MSB 2016:1) om informationssäkerhet för
statliga myndigheter, och de nya föreskrifter om
IT-säkerhet för statliga myndigheter.

https://www.msb.se/sv/regler/remisser-om-foreskrifter-och-allmanna-rad/tidigare-remisser/forslag-till-nya-foreskrifter-om-informationssakerhet-och-it-sakerhet-for-statliga-myndigheter/

Kl 15-16 har deltagare möjlighet att stanna kvar och vara sociala. 15-16 schemaläggs inte hårt, bara föreläsningsdelen 13-15

Myndigheten för samhällsskydd och beredskapSäkerhetAma/Niklas Nikitin

Tid (v42)ZoomrumRubrikBeskrivningTalareOmrådeZoom koordinator

12 oktober

13:00-15:00     

Status och erfarenheter CNaaS på MDH (Nätet, managering,övervakning)


CNaaS: Första halvåret i produktion.

Status och framtid CNaaS: Hur ser den framtida utvecklingen av tjänsten ut tillsammans med lärosätena.

Teknikdemo: Automatisering av infrastruktur

Nyheter och information från Arista

Jonas Karlsson Mdh

David Heed, SUNET

Johan Marcusson, SUNET

Johan Ervenius, Arista (TBD)

CnaaS

David Heed

Herr Nilsson


13 oktober      09:30-11:00

Kort uppdatering kring WiFi 6E , OpenRoaming samt eduroam


Rykande färska nyheter om att delar av 6GHz bandet kommer att tillåtas för WiFi i EU samt OpenRoaming och dess relation till eduroam. Det kanske även slinker med lite annat WiFi relaterat från deverse konferanser.

Herr Nilsson UMU

Paul Dekkers SUFTNet

WiFi / Nät

Herr Nilsson

David Heed

13 oktober

13:00-17:00

Statusuppdatering ATI,

Fokusområde Digitalisering

Statusuppdateringar rörande aktiviteter inom IT-arkitekturnätverket ATI.

Föredrag om digitalisering med efterföljande diskussioner.

Per Hörnblad
Ola Ljungkrona Mikael Wettercrantz
Ola Lundgren
etc.

Digitalisering:

Johan Magnusson
Jan Gulliksen

IT-arkitektur (ATI)Per/Ola

14 oktober

09:00-12:00

Workshop tillämpningsarkitektur ATIVid tidigare möten har ATI jobbat med att definiera en tillämpningsarkitektur. Vid detta tillfälle så jobbar vi vidare på detta i workshopform. Ola Ljungkrona IT-arkitektur (ATI) Per/Ola

14 oktober

13:00-15:00

Corona, hemarbete och informationssäkerhet

Vad innebär den massiva och snabba övergången till hemarbete för lärosätenas informationssäkerhet?

Kl 15-16 har deltagare möjlighet att stanna kvar och vara sociala. 15-16 schemaläggs inte hårt, bara föreläsningsdelen 13-15

Anne-Marie Achrenius, Chalmers och Arne Johansson, HV

Säkerhet Ama/Niklas Nikitin

15 oktober

10:00-11:00

Vad är på gång inom SWAMID?Det händer mycket inom SWAMID och under denna session berättar SWAMID Operations om aktuella aktiviteter. Det finns även möjlighet att ställa frågor och diskutera olika saker runt SWAMID.SWAMID OperationsSWAMIDTBA

15 oktober

13:00-15:00

 • Kommunikationsarkitektur för Sverige
 • Working with firewalls
 • 13:00-14:00 Börje Josefsson berättar samarbetet med bl.a. Post och telestyrelsen i projekten Särimner
  och "5 små hus".
 • 14:00-15:00 Leonardo summarizes the findings of a five-year research
  project on how system administrators handle firewalls, including the
  problems faced, reported preferences, and a model for measuring and
  ranking the usability of firewall rule sets., Leonardo Martucci Presentationen är på engelska

Kl 15-16 har deltagare möjlighet att stanna kvar och vara sociala. 15-16 schemaläggs inte hårt, bara föreläsningsdelen 13-15

Börje Josefsson, SunetSäkerhet Ama/Niklas Nikitin
15 oktoberCanvasCon Online 2020 - Sverige deltar gemensamtSunet anordnar ett gemensamt virtuellt konferensbesök vid den globala CanvaskonferensenMinette HenrikssonUtbildnings-stödjande tjänster
15 oktoberZoomtopia: Zoom user conference - Sverige deltar gemensamtSunet anordnar ett gemensamt virtuellt konferensbesök vid den globala ZoomkonferensenMarkus SchneiderUtbildnings-stödjande tjänster

Tid (v43)

ZoomrumRubrikBeskrivningTalareOmrådeZoom koordinator

19 oktober

10:00-11:00

eduid - nutid och framtidGenomgång av vad som hänt inom eduID sedan IAM2-projektet, samverkan med skolverket mm

Fresia Pérez

Leif Johansson19 oktober

11:00-12:00

eduid - ny teknik i backendGenomgång av de nya tekniska landvinningarna inom eduID - SCIM, grupphantering och proxy-IdP

Fredrik Thulin

Johan Lundberg19 oktober

13:00-14:00

eduid - nytänk i frontend

Användbarhet i eduID - nytt UX!

Nathalie Jonsson

Eunju Huss


20 oktober

9:30-15:30

Separat inbjudan och registrering kommer inom kort.

Heldagsworkshop om MyAcademicID Se separat agenda som kommer publiceras snart!

Leif Johansson / SUNET

Fresia Pérez / SUNET

Joachim Wyssling / European University Foundation

Roger Fagerud / DIGG
20 oktober

10:00-12:00

SOC projektet. Nutida och framtida aktiviteter
 1. Övergripande status kring etablering av ett sektorsbaserat säkerhetscenter
 2. Baseline och organisatorisk mognad
 3. Presentation verktyg och aktiviteter inom etableringsprojektet 
 4. TAP trafik till filtrerad in/out via Juniper och Arista-utrustning
 5. Utveckling av verktyg för nutida sårbarheter som SUNET SOC och CERT-SE har samverkat kring. 
 6. Robust DNS i sektorn!?
 7. SUNET RPZ/DNS resolver uppdatering
 8. Kommande aktiviteter och övningar

Anne-Marie Achrenius, SUNET/Chalmers

David Heed, SUNET

Fredrik Pettai, SUNET

John Van de Meulebrouck Brendgard, SUNET

Erik Bergström, SUNET

Maria Edblom Tauson, SUNET/Umu

m.fl.

SUNET Säkerhetscenter

David Heed

Ama

20 oktober

13:00-15:00

Samverkan och incidenthantering inom sektorn

Dialog och diskussionspunkter: (förslag mottages)

 1. Kontaktvägar vid avsaknad av beredskap? Krisorganisation?
 2. Skall Säkerhetscenter spärra kritiskt sårbara tjänster från omvärlden till kontakt etablerats?
 3. Dela data aktivt. Status för MISP och vi diskuterar hur vi förhåller oss till data som delas inom och utom sektorn. Automation: Vilka system kan det fungera för?

Punkten övergår i CSIRT-möte för att diskutera konkreta händelser, synpunkter och erfarenheter som inte delas publikt.

Öppet forum och dialog

SUNET Säkerhetscenter

David Heed

Ama

20 oktober

15:00-16:00

Se separat inbjudan

Passet är slutet för anslutna organisationers incidenthanteringspersoner eller kontaktpersoner för SUNET CERT. Kontakta SUNET CERT för mer information

SUNET CERT medlemsmöteCSIRT-möte

Maria Edblom Tauson, SUNET CERT

Patrick Forsberg, SUNET CERT


21 oktober

10:00-11:00

Erfarenhetsutbyte runt kontoutdelning i pandemitiderCovid-19 har vänt det mesta upp och ner i vårt samhälle. För lärosätenas identitetshantering är detta en utmaning både när det gäller utdelning av konton till nya studenter, lärare och forskare men också vid behov av lösenordsåterställning. Sessionen kommer att vara utformad som en panel där personer från olika lärosäten och SWAMID Operations tillsammans med övriga deltagare kommer att diskutera utmaningar och lösningar.SWAMID Operations + deltagareSWAMIDPål

21 oktober

13:00-15:00

Hur hanterar vi tredjelandsöverföring inom ramen för Sunets tjänster efter avgörandet i Schrems II målet
 • Domen i EU-domstolen påverkar alla IT-tjänster med lagring i USA. 
 • Diskussion, hur hanterar lärosätena Schrems II? 

Kl 15-16 har deltagare möjlighet att stanna kvar och vara sociala. 15-16 schemaläggs inte hårt, bara föreläsningsdelen 13-15

Victoria Söderqvist jurist, Vetenskapsrådet

Jesper Wokander, Mau/Niklas Nikitin, Kau


Säkerhet

Ama/Niklas Nikitin22 oktober

10:00-11:00

Suricata IDS

Optimizing and deploying Suricata in a high speed network environment. (TBD)


SEMINAR WILL BE IN ENGLISH

Tobias Appel, LRZ.DESunet säkerhetscenter

David Heed

Fredrik Pettai

22 oktober

13:00-15:00

Information från Sunet CERT

Sunet CERT informerar om det aktuella säkerhetsläget. 

Passet övergår sedan i en gemensam diskussion om önskemål och idéer om talare till Sunetdagarna våren 2021.

Passet startar en kvart innan och kl 15-16 har deltagare möjlighet att stanna kvar och vara sociala. 15-16 schemaläggs inte hårt, bara föreläsningendelen 13-15

Maria Edblom TausonSäkerhet Ama/Niklas Nikitin

23 oktober

13:00-14:00

SALSA NätverksmöteVälkommen att delta vid Sunet LMS nätverksmöte Minette HenrikssonUtbildnings-stödjande tjänster

Tid (v44)

ZoomrumRubrikBeskrivningTalareOmrådeZoom koordinator

26 oktober

10:00-11:00


eduSIGN Statusuppdatering och framtiden för eduSIGN

27 oktober

09:00-10:00

Avslut och sammanfattning av SunetdagarnaVi samlas för att ta del av en kort sammanfattning av de senaste veckornas Sunetdagar, vad har fungerat bra - vad gör vi annorlunda nästa gång?

Maria Häll, Sunet

Valter Nordh, Sunet

Sunet
 • No labels