SWAMID Events

Under Events finns information om kommande webinarer, workshops och motsvarande som SWAMID kommer att genomföra. Här finns även presentationsbilder, i några få fall inspelningar och annat material av genomförda events. SWAMID har även kanal i Sunet Play där inspelat material publiceras.

  • No labels