Open Space pass 2 - Sal 138 - OAuth

OAuth2 http://oauth.net/2/

Webapp Park Architecture https://rnd.feide.no/2012/09/20/announcing-uninett-webapp-park/ https://rnd.feide.no/2012/10/09/uninett-webapp-park-architecture/

QR-kod as a OAuth token
Malaga app (find URL)

Tiqr project https://tiqr.org/

CAS Server OAuth2 stöd https://wiki.jasig.org/display/CASUM/OAuth

Problemet: Undvika lagra användarnamn och lösenord i telefonen eller annan typ av klient (beskriver varför man ska inte göra det)

Bygga vidare på Malagas lösning för IoS och Windows mobiler.

  • No labels