Open Space pass 3 - Sal 542 - Identifiering av utländska och distansstudenter

Hur ser kontoutdelningen ut på våra lärosäten?

Utlandsboende distansstudenter är den största utmaningen - där saknar vi folkbokföringsadress.
För de av oss som har kurser/program som riktar sig mot dessa - så används registrerad fysisk adress eller e-post.
KI har önskemål om att gå över mer till e-post då snigelbrev upplevs som att de fungerar sämre.

Vi saknar en process för att identifiera studenter på LoA2 på distans (utanför Sverige - utan svenskt personnummer)

En ide är att använda Video (Skype eller motsvarande) och verifiera legitimation den vägen. Snabbt test visade att det fungerade rimligt väl.

Diskussion kring vilka krav på identifiering runt examination som studentavdelningarna ställer. Viktigt att vi är tydliga med vad som levereras - är det en LoA1-identitet så vet vi inte med säkerhet vem det är - bara att det är en person. Vi kan behöva hjälpa studentavdelningarna med skillnaderna och begränsningarna - så att inte vi landar i att "det är fel på den tekniska lösningen".

Krav på nivå av identifiering av användare - det är en process.

Hur gör vi för de studenter som idag betalar för studierna?

  • No labels