Open Space pass 4 - Sal 542 - Kontohantering och SAML och eduroam - säkerhetsaspekter

SAML och eduroam.

Hur många använder samma användarnamn - lösenords kombination för eduroam och för SAML webSSO?
Handuppräckning pekar på merparten..

Diskussion kring risken att INTE verifiera radius-serverns certifikat.

Vanligast utsatt för detta är mobiltelefoner.

Mer diskussion om detta på WLAN passet på SUNET-dagarna.

Avveckling av "gamla" konton - vilka rutiner har vi på våra lärosäten?

  • No labels