SWAMID Roadmap

Här publiceras årliga roadmaps för SWAMID. Om ni har några frågor eller funderingar ta kontakt med SWAMID Operations.

Roadmap 2023

Beskrivning, syfte, vad ska göras

Varför

Status

Stödja identitetsutfärdare att införa stöd för multifaktorinloggning

Flera tjänster registrerade i SWAMID, eller som vi får via eduGAIN, diskuterar och har börjat införa krav för multifaktorinloggning och därför behöver SWAMID stödja identitetsutfärdarna i SWAMID med deras implementationer.

Påbörjas Q1

PoC OpenID Connect Federation

Under många år har det diskuterats hur vi ska kunna använda teknologin OpenId Connect (OIDC) inom identitetsfederationer. Specifikationen för OpenID Connect Federation är nu så pass klar så att SWAMID kan påbörja en PoC för att utöka vår kunskap och bidra till det internationella arbetet.

Påbörjas Q2

Kontinuerlig förbättring av SWAMIDs tekniska miljöUnder 2022 genomfördes stora förändringar i SWAMIDs tekniska miljö för att bättre kunna stödja identitetsutfärdare och tjänster. Under 2023 behöver dessa ytterligare förbättras efter återkoppling från de som använder dem.Påbörjas Q1 och avslutas Q4
Stöd till medlemmar runt införande av nya entitetskategorierI eduGAIN, och därmed i SWAMID, införs fyra nya GDPR-vänligare entitetskategorier för manuell och automatiserade beslut om överföring av personuppgifter från identitetsutfärdare till tjänster.Påbörjas Q4 2022
Stöd till medlemmar runt införande av olika tillitsprofilerLadok kommer från 2023 börja kräva att vissa användare uppfyller kraven för tillitsnivån SWAMID AL2 och forskningsinfrastrukturer börjar ställa krav på att identitetsutgivare kan signalera tillit via REFEDS Assurance Framework.Kontinuerligt arbete
Stöd till anslutna tjänster och identitetsutgivareSWAMID Operations stödjer kontinuerligt alla som har registrerat metadata i SWAMID via webinarer, Sunetdagarna, workshops, community möten, forum.sunet.se och teknisk dokumentation på wiki.sunet.se.Kontinuerligt arbete

Historiska roadmap

Roadmap 2022

Beskrivning, syfte, vad ska göras

Varför

Status

Införande av uppdaterad teknologiprofil för SAML WebSSOFör att få bättre och säkrare metadata beslutade SWAMID Board of Trustees om en ny uppdaterad teknologiprofil med övergångsperiod under 2022.Påbörjas Q1 och avslutas Q4
Införande och vidareutveckling verktyg för att administrera metadataFörenkla administrationen av metadata för de som har tjänster och identitetsutgivare registrerade i SWAMIDKlart
Modernisera distribution av metadataSWAMIDs totala metadata innehåller, inkl. eduGAIN, över 8000 entiteter. I dagsläget laddar en tjänst eller identitetsutgivare ca hälften av dessa en eller flera gånger per dygn. Detta är väldigt minneskrävande och eventuellt tidskrävande. Därför utökas SWAMIDs distribution med en ny och effektivare modell där tjänsten eller identitetutgivaren endast laddar hem för metadata för enskild entitet då den behöver det via protkollet MDQ.Påbörjas under Q3
Utveckling och införande av ny teknisk miljö för QA-miljöSWAMIDs nuvarande testmiljö är gammal och behöver förnyas. Detta görs genom att helt ny QA-miljö skapas.Genomförs under Q3
Stöd till medlemmar runt införande av olika tillitsprofilerLadok kommer från 2023 börja kräva att vissa användare uppfyller kraven för tillitsnivån SWAMID AL2 och forskningsinfrastrukturer börjar ställa krav på att identitetsutgivare kan signalera tillit via REFEDS Assurance Framework.Kontinuerligt arbete
Stöd till anslutna tjänster och identitetsutgivareSWAMID Operations stödjer kontinuerligt alla som har registrerat metadata i SWAMID via webinarer, Sunetdagarna, workshops, community möten, forum.sunet.se och teknisk dokumentation på wiki.sunet.se.Kontinuerligt arbete
  • No labels