Få folk att använda eduroam, eduroam separat lösenord, eduroam certifikat onboarding-lösning

KI - få ut certifikat på enheter, inkl enheter som IT-avdelningen inte kontrollerar.

BTH stödjer multipla PEAP-metoder, kan vara ett alternativ vid migrering.

Behov av onboarding lösning som är användarvänlig..

Gästkonton, hur hanteras? Diskussion runt bordet. KB ser stora andelar studenter som INTE använder eduroam.

Hur får vi fler studenter/lärare att använda eduroam? Uppmärksamhet på captive-portal med en eduroam-installer?

 

 

  • No labels