eduID Workshop 2014-06-10

Vad?

eduID Workshop med genomgång av status, insamling av feedback och diskussioner runt prioriteringar av kommande funktioner.

Workshoppen pågick mellan kl 10:00-14:00 den 10/6.

Var? 

Plats för workshopen var KTH CSC skolan, Osquars backe 2, plan 5, rum 1537.

Vilka var med?

Alexander Boström
Maximiliano Lubian
Johan Lundberg
Jennifer Baral
Mattias Olsson
Marcelo Barrios
Hans Nordlöf
Leif Lagebrand
Mikael Sivebratt
Håkan Pettersson
Charlotte Wistrand
Katarina Gustavsson
Markus Jonskog
Mikael Ottosson
Jan Johansson
Dennis Sjögren
Anna-Karin Bergman
Anders Lördal
Valter Nordh
Fredrik Åslund
Fredrik Thulin
Stefan Liström

Program

9.30 - 10.00 Kaffe och välkommen

10.00 - 10.30 Introduktion VN

10.30 - 11.15 Nuläge SL

11.15 - 12.00 eduID på lärosäten HN. Diskussionsanteckningar här

12.00 - 13.00 Lunch på Syster och bror

13.00 - 13.30 Framtid

13.30 - 14.00 Allmän feedback

14.00 - Sammanfattning/avslutning

  • No labels