Pass 1 part 1 Openspace diskussion om IDP HA utan terracotta

Anteckningar från sessionsmöte

Lagt till LINKS på förslag av Valter.

 

---------------------------------------------------------------------------------

TOPIC: IDP HA utan terracotta

 

CONVENER: Anders Lördal

 

SCRIBE: Hans Nordlöf

 

# of ATTENDEES: 11

 

MAIN ISSUES DISCUSSED:

Uppsalas load balancer/failoverlösning med hjälp av master-master replikering av mysql och hibernate. Balanseringen görs av en proxy. Jsession används för att sessioner inte skall förloras vid flytt. Behovet av den typen av failover upplevdes inte som särskilt stort. Deltagarna diskuterade dessutom huruvida de saker man eftersträvar med ett balanserat kluster även kan uppnås i en feltolerant VM-miljö.

 

ACTIVITIES GOING FORWARD / NEXT STEPS: Dokumentation på wikin beställs av sessionens deltagare.

 

LINKS: (<20131211_111158.jpg>

  • No labels