Pass 2 part 2, Uppgradering SHIB IDP, Attributfilter, entitetskategorier

TOPIC: Uppgradering SHIB IDP, Attributfilter, entitetskategorier

 

CONVENER: Alexander Hall, Anders Lördal

 

SCRIBE: Anders Lördal

 

# of ATTENDEES: 5

 

MAIN ISSUES DISCUSSED:

Attributkonfiguration i shibboleth

Konfiguration kring attributfilter och relaying party diskuterades.

 

Lokal federation med entitetskategorier för att förenkla administration av egna SPs

Att ha en egen federation ev. med entitetskategorier förenklar hanteringen av lokala SPs som man inte vill annonsera ut mot SWAMID.

 

För och nackdelar med att använda entitetskategorier, kontroll på release till SPs

Fördelar med entitetskategorier är att man inte behöver konfigurera om sina attributfilter för att kunna använda en ny tjänst.

Dock så är det möjligt att användare får problem med en tjänst som IDP-administratören inte vet om att man släpper attribut till, kontrollen över tjänster och attribut minskas något då det kommer nya tjänster via metadata.

 

ACTIVITIES GOING FORWARD / NEXT STEPS:

 

  • No labels