SWAMID Webinar 5 2016

SWAMID byter signeringsnyckel för SAML-metadata

I början av maj 2017 går tiden ut för den kryptonyckel som används för att signera SWAMIDs SAML-metadata. För att det inte ska bli något glapp har SWAMID skapat en ny signeringsnyckel tisdagen den 6 december. Denna nya nyckel fungerar parallellt från och med torsdagen den 8 december och fram till i maj 2017. Detta webinar beskriver vad du som sköter en IdP eller en SP behöver göra för att börja använda den nya signeringsnyckeln.

 

Presentatör: Fredrik Domeij, SWAMID Operations och Umeå universitet

 

Tid: Torsdagen den 8 december 10.00-11.00

 

Material från webinar:

  • No labels