SWAMID Webinar 4 2016

SIRTFI - Hantering av säkerhetsincidenter inom identitetsfederationer

SWAMID anordnade torsdagen den 10 november kl 10.00 årets fjärde Webinar.

The Security Incident Response Trust Framework for Federated Identity från REFEDS, förkortat SIRTFI, är en ny internationell säkerhetsprofil för Best Current Practice. SIRTFI ersätter den tidigare IdM-checklistan som SWAMID tog fram tillsammans med SUSEC i samband med SWAMID 2.0. Både identitetsutgivare (IdP) och tjänster (SP) kan deklarera att de följer REFEDS SIRTFI.

Lärosäten, och andra medlemmar, som uppfyller SWAMID AL1 och SWAMID AL2 för sin identitetsutgivare behöver bara säkerställa att de uppfyller de operativa kraven i profilen samt att de har rutiner på plats för incidenthantering och -rapportering innan de meddelar SWAMID Operations att de uppfyller SIRTFIs profil. Tillsammans med begäran om att bli markerade med SIRTFI i metadata måste en e-postadress till säkerhetskontakt skickas med.

SWAMID Board of Trustees, styrgruppen för SWAMID, rekommenderar starkt federationens medlemmar att använda säkerhetsprofilen REFEDS SIRTFI!

 

Presentatör: Pål Axelsson, SWAMID Operations och Uppsala universitet

 

Tid: Torsdagen den 10 november 10.00-11.00

Material från webinar:

  • No labels