SWAMID Webinar 4 2014

SWAMID anordnar torsdagen den 9 oktober 10.00 årets fjärde Webinar med titeln "SWAMID Identity Assurance Level 1 Profile - Granskningsprocess".

  

Presentatörer: Eskil Swahn, SWAMID Operations och Lunds universitet, och Pål Axelsson, SWAMID Operations och Uppsala universitet

 

I SWAMIDs nya AL1-profil som är obligatorisk från december 2014 ställs det krav på att lärosätet årligen ska genomföra en granskning av att lärosätet uppfyller SWAMID AL1. till sin hjälp har lärosätet AL1-profilen samt en granskningschecklista. Granskningschecklistan ska efter genomförd granskning skickas in till SWAMID. För mer information om SWAMID AL1 se wikisidan SWAMID Identity Assurance Level 1 Profile.

 

Tid: Torsdagen den 9 oktober 10.00-11.00

Material från webinar:

  • No labels