SWAMID Hackaton 23-24 maj - Att i Shibboleth IdP hantera multifaktorinloggning som uppfyller SWAMIDs krav

Syfte

Fler och fler tjänster börjar ställa krav på att användarna inte bara en definierad tillitsnivå utan att inloggningen även sker med hjälp av en sk. multifaktorinloggning. På detta Hackaton kommer vi att gå igenom och hjälpa till med att installera stöd i Shibboleth IdP. Den MFA-modell vi primärt kommer att ta upp under hackatonet är MFA via eduID. Modellen fungerar förutom med eduID även med Freja eID Plus genom Svensk e-legitimation valfrihetssystem 2017.

Hackatonet avslutas kl 12:00 på onsdagen men SWAMID finns kvar för frågor fram till 15:00.

MålgruppDetta hackaton riktar sig till er som har en Shibboleth identitetutgivare (IdP) registrerade i SWAMID.
Datum & tid13.00 tisdagen den 23 maj – 15.00 onsdagen den 24 maj
PlatsSunets lokaler på Tulegatan i Stockholm
Material

Bilder från de presentationer som hölls vid hackatonet:

Konfigurationsexempel som användes under hackatonet:

  • No labels