"eduroam cert"

Text:

 

Deltagare 

Herr Nillsson
Hans N
Joakim D
Ulf G
Eric Johansson

 

eduroam Android och cert problem - Joakim D 

Alternativ till egna lösenord för eduroam - Hr Nilsson

Att alla dev säkert ska verifiera servercert kommer aldrig att.ske.  I praktiken är Alltid EAP-TLS säkrast men provisionering är ett problem.

Minimera riskerna  KI planerar att köra unika UserID/lösenord  per enhet

Hotspot 2.0 rev 2 kan vara ett fratida system för Online provisionering

Diskussioner kring EduID och dess funktion för framtida provisionering av klient.

Incert tool vs eduroam CAT.

Managed serice Idp för  "små kluttar" och snack kring eduroam in a box

Skribent / noteringar / slutsatser:

 

 

  • No labels