CAS som SP

Förslaget:

 

 

CAS som en SP (ersätta CAS med Shibboleth - Uppsala) - Paul

 

Skribent / noteringar / slutsatser:

 

Örebro: CAS och Shib separata SSO dock identiska inloggningssidor (theme)

KAU: mestadels CAS, men nyare lokala installationer använda Shib.

KI: bara några CAS klienter kvar. Idén att flytta över Shib till egen authn  

UU: har redan CAS shibbolized. 

 

Största anledning att byta - ineffektivt att köra med två SSO

Verkar vara enklast för att inte shibbolize CAS men istället flytta över till Shib (KAU, KI).

Örebro kommer att CASifisera Shibboleth i samband med kommande IdP byte.

Bookmark problem - det går att skapa en bookmark dock för Shibboleth (Pål)

Spring security kan vara en lösning för java-baserad tjänster som inte vill ha Apache franför (ex Tomcat mf).

Övertyga SPer att använda eppn't istället för uid.

Kan Shib 3 vara en lösning för att minska SSO system. Kan vara 2015 tidigast tills den anses som stabilt. Vem kan testa? (wink)

Shibboleth med ezProxy - KAU hade problem med DawsonERA. Återgått till CAS med eduPersonAffiliation release så länge.

 

 

 

 

  • No labels