Openspace pass 2 rum 1

Genomgång av Shibboleth

Rekomendation från Anders.

EPTID bör ligga i en databas. På så sätt kan man marker EN användares EPTID invalid för en SP.

Alternativet med computed måste man ändra SALT vilket gör att man marker SAMTLIGA anvöndare invaled på SAMTLIGA SP

Anders gick igenom de olika filerna som används av IDP:n.

https://github.com/lordal/idp-installer-SWAMID

Shibboleth ver 2 -> 3

https://wiki.shibboleth.net/confluence/display/IDP30/Installation#Installation-TypicalNextSteps

ECP är inte per default aktivt men är enkelt att slå på enligt Simon (smile)

Shibboleth consortiet rekommenderar jetty framför tomcat.https://wiki.shibboleth.net/confluence/display/SHIB2/Database+Backed+Storage+Service

 

HA

Länk till den manual Uppsala använde sig av när de satte upp sitt HA-cluster

 https://wiki.shibboleth.net/confluence/display/SHIB2/Database+Backed+Storage+Service

 

  • No labels