Workshop 1 2012, SWAMID 2.0 implementering

Välkomna till SWAMIDs första workshop 2012!

Datum: 22-23 mars

Tid: 22 mars börjar vi med fika vid 09.00, programmet startar kl 10.00, vi räknar med att hålla på till ca 17.30.
På kvällen kommer vi att äta en bit mat, maten är inkluderad i workshopen till anmälda deltagare.
23 mars börjar vi kl 09.00 och avrundar ca 14.00.

Plats: Dag 1: KTH, Q-hyllan. Ingång via Osquldas väg 6B och sedan ovanför restaurangen. Den lilla trappan i stora entrén.

Anmälan: Sker här: http://www.eventbrite.com/event/2664747331

Hotel i närheten: Arcadia Hotel Elite http://www.elite.se/sv/hotell/stockholm/arcadia
(Arcadia är fullbokad - 2012-03-09. Prova Scandic Park)

Program dag 1

Plats: KTH, Q-hyllan, Osquldas väg 6B

10.00-11.00 Välkommen och introduktion

Intro samt presentation av deltagare.
Vilka är SWAMID operations, SWAMID BoT (styrgrupp), närvarande?

SWAMID 2.0, status och översyn (Valter Nordh, GU)
Hur ser statusen på SWAMID 2.0 ut, vart är SWAMID på väg (OIX, eduGAIN, Kalmar2, Kantara mm)

11.00-11.30 Pass 1 dag 1

Genomgång av SWAMIDs nya wiki och sociala medium (15 min, Pål Axelsson, UU)
SWAMID operations har bytt wiki samt gått med i Facebook och Twitter :)

Status på arbete med LoA/AL-nivåer (Roland Hedberg, UmU)
En utmaning och en möjlighet!
MDUI - metadata om organisation och webbtjänst
Code of Conduct

Discovery tjänster, vad finns det för alternativ? (Johan Berggren, NORDUnet)
Idag använder SWAMID Shibboleths DS tjänst på ds.swamid.se.
Vad finns det för alternativ och vart ser det ut som att vi är på väg?

Implementera f-ticks på shibboleth i sfte att skapa SWAMID nyttjandestatisik. (Leif Johansson, NORDUnet)
Presentera hur man gör för att få in information från lärosätet till syslog.swamid.se
Presentera modell för hur vi kan ta ut information från syslog.swamid.se

14.00-14.30 Fika

14.30-16.00 Pass 3 dag 1, Best practice block

Shibboleth installations och uppgraderings stöd (Anders Lördahl, HiG (Inställt))
HiG har tagit fram ett installations/uppgraderings skript i syfte att stödja och förenkla uppgraderingar med bibehållna konfigurationsfiler.

SWAMIDs driftschecklista (Hans Nordlöf, KI)
SWAMID operations har tillsammans med SUSEC och SUNET CERT tagit fram en checklista för drift av IdP och IdM-system

SWAMIDs incidenthanteringsprocess (Valter Nordh, GU)
SWAMID styrgrupp har fattat beslut om vilka regler som gäller vid en incident inom SWAMID.

16.00-16.15 Fruktstund och bensträckare

16.15-17.15 Pass 4 dag 1

Ny roll i NyA webben (Fredrik Åslund, UmU)
Presentation av NyA-webben, koncept och rollhantering.
Speciellt kommer den nya rollen som lades till i sista versionen att gås igenom.
Information återfinns på: http://wiki.swamid.se/display/SWAMID/VHS+NyA-webben

19.00-?? Middag

Bra ölställe för att äta en bit mat ( http://www.maninthemoon.se/, bokat bord för 22 stycken. Karta)

Program dag 2

Plats: Q31, samma ingång som dag 1 med en trappa ner

09.00-09.30 Sammanfattning av dag 1  (Valter Nordh, GU)

09.30-11.30 Pass 1 dag 2

Förenklad attributrelease baserat på information i metadata (Leif Johansson, NORDUnet)

SWAMID 2.0 metadatahantering (Leif Johansson, NORDUnet)
Vad innebär SWAMID 2.0 med avseende på metadatahantering

Innebörd av SWAMID 2.0 för mig som IdP vid ett lärosäte (SWAMID operations)

EID2.0 - kort om arbetet med ny e-leg (Valter Nordh, GU)
En mycket intressant demo-tjänst finns upp för test på:
https://docs.eid2.se/doku.php/central_signeringstjaenst

Federationsarbete inom skolan, skolfederation.se (Palle Girgensohn och Mats Östling)
I Sverige finns ca 750 skolor, det pågår nu arbete med att skapa en federation liknande SWAMID.

kaffe + te beställs till kl 10.00

11.30-12.30 Lunch

12.30-14.00 Pass 2 dag 2

Sharepointintegration i SWAMID 2.0 som SP (Simon Lundström + Stefan Berglund, SU)
SU presenterar hur man integrerat en Sharepoint 2010 med ADFS ihop med SWAMID 2.0

Kommersiella SPer med SWAMID (Paul Scott, KaU)
Erfarenhetsutbyte runt SP-integrationer som genomförts vid lärosäten

MSDNAA som SP i SWAMID 2.0? (Leif Johansson, NORDUnet)
Vad ställs för krav på en IdP som önskar använda MSDNAA?
Genomgång av uppsättning av eptid på en IdP!

14.00-?? Avslut, fika, öppen diskussion

  • No labels