Workshop 3 2012 Identity Provider Bootcamp

Välkomna till SWAMID Identity Provider Bootcamp!

Datum:9-10 oktober

Plats: Karolinska Institutet (KI)

Start: kl 10.00 den 9 okt. Scheelesalen, Tomtebodavägen 6, Solna (1 trappa upp)

Dag 2: 9.00 - 15.00 den 10 okt Lennart Nilssonsalen, Nobels väg 15a, Solna

Rekommenderade hotell på gångavstånd från KI: Uppge Karolinska Institutet eller avtalsnummer

Stallmästaregården
Norrtull
Avtal: 3558/2012-107/UF-1
Tel. 08-610 13 00
info@stallmastaregarden.se

Hotell Norrtull
St:Eriksgatan 119
Avtal 3558/2012-107/UF-2
Tel. 08-300 350
gruppbokning@hotelnorrtull.se

Elite Palace Hotel
St:Eriksgatan 115
Avtal: 3558/2012-107/UF-3
Tel: 08-566 217 00
reservation.palace@elite.se

Registera dig här!

Innehåll:

Program dag 1

10.00-10.30 Kaffe och mingel

10.30-12.00 Välkommen, introduktion och mål med workshopen (VN)

Intro samt presentation av deltagare.
Vilka är SWAMID operations, SWAMID BoT (styrgrupp), närvarande?

Vad händer i omvärlden?
VAMP-mötet i Amsterdam, internationell utblick (systerfederationerna), EID2.0, DS

Vad händer i SWAMID?
SWAMID, Swami, SUNET, ny logotyp

12.00-13.00 Lunch

Lunch på området ingår

13.00-15.00 Pass 1 dag 1 (PA, LJ, HN)

Rekommendationer för IdP:er
En genomgång av SWAMIDs samtliga rekommendationer, dokumentation och implementering.
F-ticks, Entity Categories, MDUI, statisk org-information, attributdefinitionerna, presentation IdM-checklistan, formellt beslutad IdM-checklista se under policy.

15.00-15.30 Fika

15.30-17.00 Pass 2 dag 1 (JB)

Hands on:

F-ticks
MDUI - repetition samt inmatning av saknad information
Entity Categories, demonstration implementering på en test-IdP

19.00-> Middag (Alla)

Middagen äter vi gemensamt på kvällen.

Matbeställning tar vi upp på förmiddagspasset! Maila operations@swamid.se om du har speciella önskemål!
Tennstopet

Program dag 2

09.00-10.30 Pass 1 dag 2 (LJ + VN)

Diskussion kring

StudentIdP

10.30-11.00 Kaffe, frukt o macka

11.00-12.00 Pass 2 dag 2 (PS + LJ)

Integration med tjänsteleveratörer i SWAMID 2.0, tre typfall kommer att gås igenom:
MSDNAA, Box samt maps.slu.se

12.00-13.00 Lunch

13.00-15.00 Pass 3 dag 2 inkl avrundning, uppsamling och en kort fika (PA, SH, VN)

2-faktor på UU - demo

Interfederation

VHS NyA IdP, nyttjande

Roadmap för SWAMID kommande året, inkl avveckling av SWAMID 1.0

Skolfederationen och .SE - vad händer utanför SWAMID inom federationsområdet? (Staffan Hagnell, .SE)

Avslut

  • No labels