Workshop 4 2012 Service Provider Bootcamp

Välkomna till SWAMID Service Provider Bootcamp!

Har du en tjänst som riktar sig till användare från flera lärosäten?

Då är denna workshopen för dig!

När, var, hur?

Datum: 10-11 december

Tid: Start 12.00, avslut ca 14.00 efter lunch.

Plats: Sal B115, Ekonomikum, Uppsala universitetet

Program

Vi kommer att gå igenom hur vi i olika ramverk drar nytta av inloggning via SWAMID!

Detaljerat program kommer under november, fokus kommer att vara på hur man anpassar en existerande (eller ny) webbapplikation för integration i SWAMID.

Vi kommer att gå igenom :

  • Vad är en identitetsfederation är och vad den möjliggör
  • Vilka metadata skall man som SP konsumera och vilka alternativ för DS finns att tillgå?
  • Internationella lärosätesanvändare utanför Sverige
  • Hur man kan använda sociala medier som inloggning (gmail, facebook etc)
  • Genomgång av olika SP-miljöer/ramverk
  • Entity Categories, innebörd för SP:ar

Hör gärna av dig om du känner till / har behov av speciella applikationer!

Varmt välkomna!

Innehåll: (Obs, programmet startar kl 12.00 med lunch!)

Program dag 1

10.00-12.00 Informella diskussioner med SWAMID operations

12.00-13.00 Lunch, återkommer med lokal

13.00-14.45 Pass 1

Välkommen, vilka vi är samt våra förväntningar på workshopen. - VN
Vad SWAMID är och vad den möjliggör. -  VN
Internationella lärosätesanvändare utanför SWAMID. - VN
Förtroendenivåer på identiteter, tillit och behov (LoA/AL) - Pål
Sociala medier som inloggning (gmail, facebook etc) inom SWAMID, intro - Pål
Konvertera från Lokal inloggning/CAS till SAML2 - Pål

14.45-15.15 Frukt och Té

15.15-16.45 Pass 2

Teknik:

Python, pySAML - Roland
Django - Johan
Java - Grails SU
Windows ADFS + Shibbifierad Exchange - Simon, SU
2-faktorsproxy - Pål

17.00-18.15 Remote presentation av Scott Cantor, Ohio univ

Scott, som är huvudutvecklare av SP-delen i Shibboleth, kommer att presentera hur Ohio använder Shibboleth SP tillsammans med Windows IIS-applikatoner.

Vi kommer kort att beröra Scotts erfarenheter av ADFS.

19.00-?? Middag på http://www.pipesofscotland.se/

Program dag 2

09.00-10.45 Pass 1 dag 2

Hur hanteras attribut i SWAMID? - Leif

Hur får jag in min SP i SWAMID? - Leif

Förbättra användarupplevelsen

Diskussion om grafisk layout. - Leif & Pål

Hur väljer man identitet? - Leif
       MDUI element för SP:ar, vad ger det SP:ar - Pål
    sp.swamid.se som utvecklingsstöd - Pål

10.45-11.15 Frukt och Té

11.15-12.45 Pass 2 dag 2

PHP och WAYF, Benjamin

12.30-14.00 Lunch och avslut

  • No labels