Workshop 2 2012, teknisk konfiguration

Välkomna till SWAMIDs andra workshop 2012!

Datum: 11-12 juni

Plats: Campus Blåsenhus, Uppsala universitet, Rum 12:128 (CASE-rum)

Start: 11.00 den 11 juni

Avslut: 16.00 den 12 juni

Rekommenderade hotell: Akademihotellet alt. Grand Hotell Hörnan

Registera dig här!

Innehåll:

Program dag 1

11.00-12.00 Välkommen, introduktion och mål med workshopen

Intro samt presentation av deltagare.
Vilka är SWAMID operations, SWAMID BoT (styrgrupp), närvarande?

SWAMID 2.0, status och översyn (Valter Nordh, GU)
Hur ser statusen på SWAMID 2.0 ut, vart är SWAMID på väg (OIX, eduGAIN, Kalmar2, Kantara AL1 och AL2, mm)

12.00-13.00 Lunch

Resturangen på Blåsenhus: http://www.restaurangfeiroz.se/_/index.html

13.00-15.00 Pass 1 dag 1

Diskussion för att slutföra arbetet med IdM-checklistan (Torbjörn Wictorin, UU)

SUNET Cert och IdP (Torbjörn Wictorin, UU)

Automatiserad attributrelease genom:

15.00-15.30 Fika

15.30-18.00 Pass 2 dag 1, förändrad attributrelease i SWAMID

Auktorisering i feta/mobila klienter (OAuth2 / OpenID Connect) (Roland Hedberg, UmU)

På gång på alla lärosäten (laget runt)

19.00-> Middag

Middagen blir på den irländska puben O'Connors vid Stora torget.

Beställning av mat genomför vi under förmiddagspasset. 

Program dag 2

08.30-09.00 Kaffe och morgonfrukt

09.00-10.00 Pass 1 dag 2

Shibboleth installations och uppgraderings stöd (Anders Lördahl, HiG) HiG har tagit fram ett installations/uppgraderings skript i syfte att stödja och förenkla uppgraderingar med bibehållna konfigurationsfiler

Teknologipreview av COIP (federerade grupper och roller med flera inblandade organisationer) och Keybucket (Leif Johansson, NORDUnet)

Tekniskt genomförande av f-ticks i SAML2 (Leif Johansson, NORDUnet)

Praktisk implementation av f-ticks, MDUI och tjänstekategorier. (Leif Johansson, NORDUnet, och Pål Axelsson, UU)

12.00-13.00 Lunch

13.00-16.00 Pass 2 dag 2 inkl avrundning, uppsamling och en kort fika

Fortsättning praktisk implementation... Alla lärosäten som deltog i dag 2 av workshopen kompleterade sitt metadata med MDUI.

Diskussioner om attributfilter för Code of Conduct (Leif Johansson, NORDUnet)

Avslutning

  • No labels