Öppna diskussionsmöten våren 2024 - Frågor som dyker upp under uppgraderingsarbetet till Shibboleth IdP v5

Syfte

Som uppföljning till webinariet om uppgradering av Shibboleth Shibboleth Identity Provider version 4.3.X bjuder SWAMID Operations till ett antal öppna möten där det är möjligt att få hjälp av SWAMID Operations och andra som genomför uppgraderingen.

MålgruppDessa öppna möten vänder sig till er som är tekniskt ansvariga för Shibboleth-baserade identitetsutfärdare, eller kommer att genomföra uppgradering, vid SWAMIDs medlemsorganisationer.
Datum & tid9.00 – 10.00 torsdagarna den 18 april, 2 maj, 16 maj, 30 maj och 13 juni, Zoom-länk: https://sunet.zoom.us/j/67204746559?pwd=T3VJNlQwOG9xYkRBeFFLQ0lYL1dRQT09

Skicka in frågor!

Använd gärna saml-admins-listan för att skicka in frågor mellan möten så alla kan ta del av frågan och svar. 

SAML1 och NameID

Vissa gamla NameID format innehåller SAML1, t.ex. urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:emailAddress. Dessa är inte samma som SAML1 / SAML2 protokoll. Även om vi rekommenderar att ta bort SAML1 som protokoll så kan vissa service providers fortfarande behöver använda NameID format som innehåller SAML1:1. 

Uppdatera web.xml filen

Det finns många ändringar till web.xml (${IDP_HOME}/edit-webapp/WEB-INF/web.xml) i Shibboleth IdPv5. Det är rekommenderad att kopiera över en ny version från installations mappen (shibboleth-identity-provider-5.1.2/webapp/WEB-INF) efter installation för att undvika uppstartsproblem med Jettty. Se paragrafen "Changes to web.xml" på denna sida: https://shibboleth.atlassian.net/wiki/spaces/IDP5/pages/3199500367/ReleaseNotes


  • No labels