Sunetdagarna våren 2022

På de digitala Sunetdagarna våren 2022 har SWAMID två olika sessioner:

  • 24 mars 9.00-9.45: Vad är på gång i SWAMID?
    • Uppdatera nu eller förlora vilka attribut din tjänst får tillgång till när en användare loggar in!
    • SWAMIDs nya metadataverktyg
  • 24 mars 10.00-10.45: ADFS Toolkit

Förutom SWAMIDs egna sessioner finns även tre sessioner som är intressanta ur ett SWAMID-perspektiv:

  • 24 mars 13.00-14.45: Status och uppdatering kring eduID
  • 29 mars 14.00-14.45: EUs digitala plånbok
  • 30 mars 13.00-13.45: geteduroam for the people

För mer information inkl. presentationsbilder se "Sunetdagarna våren 2022".

  • No labels