SWAMID BoT 2023-06-21

Protokoll SWAMID Board of Trustees 2023-06-21

Tid

2023-06-21 15.00--16.00

Plats

Videomöte i Zoom

Närvarande

 • Zacharias Törnblom (ZT)
 • Ann Amling
 • Mauritz Danielsson (MD)
 • Per-Olov Hammargren
 • Magnus Höglund
 • Jan Nordin
 • Per Zettervall

Frånvarande

 • Hans Wohlfart

Adjungerade

 • Pål Axelsson (PA)

Välkommen (ZT)

Zacharias hälsade välkommen till mötet.

Fastställande av dagordning (ZT)

Zacharias gick igenom dagordningen och därefter fastställdes den.

Beslut om ansökningar om godkännande av tillitsnivåer (PA)

 • Högskolan i Borås ansöker om förnyat uppfyllande av SWAMID AL2
  Högskolan i Borås kommer att börja använda svensk e-legitimation som komplement vid kontoaktivering. Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan.

  Beslut: SWAMID Board of Trustees godkänner Högskolan i Borås förnyade ansökan om tillitsnivå SWAMID AL2.

 • Karolinska Institutet ansöker om förnyat uppfyllande av SWAMID AL2
  Karolinska Institutet kommer att börja använda svensk e-legitimation som primär metod för att höja användare från SWAMID AL1 till SWAMID AL2. Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan.

  Beslut: SWAMID Board of Trustees godkänner Karolinska Institutets förnyade ansökan om tillitsnivå SWAMID AL2.

 • Kungliga Konsthögskolan ansöker om godkännande för uppfyllande av SWAMID AL2
  Kungliga Konsthögskolan är idag godkända för SWAMID AL1 och vill nu bli godkända för SWAMID AL2. Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan.

  Beslut: SWAMID Board of Trustees godkänner Kungliga Konsthögskolans ansökan om tillitsnivå SWAMID AL2.

 • Linnéuniversitetet ansöker om förnyat uppfyllande av SWAMID AL2
  Linnéuniversitetet kommer att börja använda svensk e-legitimation som komplement vid kontoaktivering. Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan.

  Beslut: SWAMID Board of Trustees godkänner Linnéuniversitets förnyade ansökan om tillitsnivå SWAMID AL2.

 • Luleå tekniska universitet ansöker om förnyat uppfyllande av SWAMID AL2
  Luleå tekniska universitet kommer att börja använda svensk e-legitimation som komplement vid kontoaktivering. Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan.

  Beslut: SWAMID Board of Trustees godkänner Luleå tekniska universitets förnyade ansökan om tillitsnivå SWAMID AL2.

 • Malmö universitet ansöker om förnyat uppfyllande av SWAMID AL2
  Malmö universitet kommer att börja använda svensk e-legitimation som komplement vid kontoaktivering men de kommer även att bekräfta personer utan svenskt personnummer för SWAMID AL2 via eduID. Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan.

  Beslut: SWAMID Board of Trustees godkänner Malmö universitets förnyade ansökan om tillitsnivå SWAMID AL2.

 • Stiftelsen Högskolan i Jönköping ansöker om förnyat uppfyllande av SWAMID AL2
  Stiftelsen Högskolan i Jönköping kommer att börja använda svensk e-legitimation som komplement vid kontoaktivering. Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan.

  Beslut: SWAMID Board of Trustees godkänner Stiftelsen Högskolan i Jönköpings förnyade ansökan om tillitsnivå SWAMID AL2.

 • Sveriges lantbruksuniversitet ansöker om förnyat uppfyllande av SWAMID AL2
  Sveriges lantbruksuniversitet kommer att börja använda eduID för att bekräfta personer utan svenskt personnummer för SWAMID AL2 vid kontoaktivering. Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan.

  Beslut: SWAMID Board of Trustees godkänner Sveriges lantbruksuniversitets förnyade ansökan om tillitsnivå SWAMID AL2.

 • Södertörns högskola ansöker om förnyat uppfyllande av SWAMID AL2
  Södertörns högskola kommer att börja använda svensk e-legitimation som komplement vid kontoaktivering. Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan.

  Beslut: SWAMID Board of Trustees godkänner Södertörns högskolas förnyade ansökan om tillitsnivå SWAMID AL2.

 • Uppsala universitet ansöker om förnyat uppfyllande av SWAMID AL2
  Uppsala universitet kommer att börja använda svensk e-legitimation som komplement vid kontoaktivering samt börja stödja multifaktorinloggning enligt regelverket i SWAMIDs tillitsprofiler. Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan.

  Beslut: SWAMID Board of Trustees godkänner Uppsala universitets förnyade ansökan om tillitsnivå SWAMID AL2. Per-Olov Hammargren deltog inte i beslutet.

 • Vetenskapsrådet/Sunet ansöker om godkännande för uppfyllande av SWAMID AL3
  Sunet kommer att börja använda den nya tjänsten eduID Connect som identitetsutfärdare i stället för aktuell teknisk lösning. eduID Connect är Sunets nya tjänst för IdP som tjänst. Tjänsten är en påbyggnad på eduID som hanterar organisationskopplingen för användarna. Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan.

  Beslut: SWAMID Board of Trustees godkänner Vetenskapsrådet/Sunets ansökan om tillitsnivå SWAMID AL3. Zacharias Törnblom deltog inte i beslutet.

Ladok och krav på tillitsnivåer - statusuppdatering (MD)

Mauritz informaerade om aktuell status om krav på SWAMID AL2 vid inloggning till Ladok.

Ladokstyrelse har ställt krav på att alla som loggar in på Ladok för personal ska vara på AL-2 nivån från 1/7 2023. 1 juni så är ungefär 87% av alla inloggningar på AL2-nivån. För att underlätta för de lärosäten som har problem att uppnå detta till 1/7 har själva fått ställa in ett datum under hösten när detta krav ska vara infört.

Under hösten är det också fokus på att studenter med svenskt personnummer ska vara på AL-2 nivån innan sista december 2023.

Datum för MFA krav är inte ännu fastställd.


Övriga frågor (ZT)

Ändringar i attributöverföring från Antagning.se - Information (PA)

Medlemmar i SWAMID Operations som jobbar vid lärosäten har observerat att identitetsutgivaren för Antagning.se har förändrat sitt beteende under våren för vilka antagna som kan använda den samt vilka attribut som skickas.

 • I slutet av mars började tillitsnivå via eduPersonAssurance signaleras.
 • I slutet på april byttes värdet för eduPersonPrincipalName från (interims)personnummer@antaging.se till psedonym@antagning.se.
 • I början på maj började norEduPersonNin även innehålla värden för personer som är obekräftade (SWAMID AL1), t.ex. personer utan svenskt personnummer.

Nästa möte (ZT)

Nästa möte planeras till sista halva av oktober. Pål kommer att skicka ut en Doodle för att bestämma när.

Avslutande (ZT)

Zacharias avslutade mötet och önskade alla en trevlig sommar.


 • No labels