SWAMID BoT 2018-09-12

Agenda f?r SWAMID BoT 2018-09-12 kl 13.00

Plats: Videom?te, Zoom p?:?https://sunet.zoom.us/j/679594307


Agenda

 • Ans?kningar om att bli godk?nda f?r tillitsniv?er (PA, f?r beslut)
  • AL2-ans?kning f?r Karlstads universitet
  • AL2-ans?kning f?r F?rsvarsh?gskolan i Stockholm
 • Beslut om att fastst?lla profil f?r personverifierad multi-faktorinloggning (PA, f?r beslut)
  • Datainspektionens tillsyn av Nais
  • Information om f?rslag till profil f?r personverifierad multifaktorinloggning
 • eIDAS samarbetet, syfte och m?l (VN, f?r information)
 • Bemanning SWAMID Operations, (PA, f?r information)
 • Ladok och AL2, MFA (MD, f?r information)
 • N?sta m?te
 • ?vriga fr?gor

Protokoll

N?rvarande

 • Valter
 • Per Zettervall
 • Hans Wohlfart
 • Mauritz Danielsson
 • Mia Lindegren
 • Mona ?kerman

Fr?nvarande

 • Fredrik Nilsson
 • Sverker Holmgren

Adjungerade

 • P?l Axelsson, PA
 • Eskil Swahn, ES

Ans?kningar om att bli godk?nda f?r tillitsniv?er (PA, f?r beslut)


Ans?kning om att bli godk?nda f?r tillitsprofiler

SWAMID Operations f?resl?r att SWAMID Board of Trustees godk?nner Karlstads universitets ans?kan om att bli godk?nda f?r SWAMID AL2.

Bilaga:?

Board of Trustees beslutar att godk?nna?Karlstads universitets ans?kan om att bli godk?nda f?r SWAMID AL2.


SWAMID Operations f?resl?r att SWAMID Board of Trustees godk?nner F?rsvarsh?gskolan i Stockholms ans?kan om att bli godk?nda f?r SWAMID AL2.

Bilaga:?

Board of Trustees beslutar att godk?nna?F?rsvarsh?gskolan i Stockholms ans?kan om att bli godk?nda f?r SWAMID AL2.

Beslut om att fastst?lla profil f?r personverifierad multi-faktorinloggning (PA, f?r beslut)

Beslut

SWAMID Operations f?resl?r att SWAMID Board of Trustees godk?nner den nya profilen f?r personverifierad multifaktorinloggning.


Per Z resp Valter sammanfattar bakgrunden till varf?r samarbetet uppstod mellan UHR och SWAMID kring att ta fram en profil f?r personverifierad multi-faktorinloggningl. Konsekvensen av bakgrunden ?r att fokus f?r profilen ?r att individens identitets ?r s?kerst?lld.

Kortare diskussion f?ljde med fokus p? tidsplanen samt hur informationen f?rmedlas p? b?sta s?tt till l?ros?tena.?


Board of Trustees beslutar att godk?nna den framtagna profilen f?r personverifierad multifaktorinloggning.


eIDAS samarbetet, syfte och m?l (VN, f?r information)

VN informerar som samarbetet som i korthet inneb?r att statliga myndigheter som anv?nder svenska e-Legitimationer ?ven ska kunna acceptera e-Legitimationer ifr?n ?vriga EU-l?nder. Samarbetet ?ppnar upp f?r m?jligheter att h?ja tillitsniv?n f?r EU-medborgare, fr?mst studenter.?F?rordningen likst?ller ?ven en traditionell underskrift med en elektronisk underskrift.

SUNET har bist?tt Skatteverket i att kunna ta fram den tekniska infrastrukturen f?r Sverige.


SWAMID Operations, bemanning (PA, f?r information)

PA f?rklarar att SWAMID Operations beh?ver f?rst?rkning, fr?mst p? tekniksidan. Information med beskrivning av kompetensprofil kommer att g? ut till IT-cheferna.


Ladok och AL2, MFA (MD, f?r information)

MD lyfter fr?gan om att s?tta en konkret tidpunkt f?r att kr?va SWAMID AL2. Inom gruppen r?der en samsyn om att det ?r l?mpligt att s?tta ett datum.

MD g?r vidare som n?sta steg att f?rankra fr?gan i samband med SA-chefsm?te i november.


N?sta m?te, slutet p? september b?rjan p? oktober:

Tisdag 20 november alt onsdag 21 november

?vriga fr?gor

Inga!

 • No labels