SWAMID BoT 2022-03-18

Protokoll SWAMID Board of Trustees 2022-03-18

Tid

2022-03-18 10.00--11.00

Plats

Videomöte i Zoom

Närvarande

 • Valter Nordh (VN)
 • Ann Amling
 • Magnus Höglund
 • Jan Nordin
 • Mauritz Danielsson
 • Per-Olov Hammargren
 • Per Zettervall

Frånvarande

 • Hans Wohlfart

Adjungerade

 • Pål Axelsson (PA)

Välkommen (VN)

Valter öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Fastställande av dagordning (VN)

Dagordningen fastställdes.

Beslut om ansökningar om godkännande av tillitsnivåer (PA)

 • KK-stiftelsen ansöker om godkännande för uppfyllande av SWAMID AL1
  Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan.

  Beslut: SWAMID Board of Trustees godkänner KK-stiftelsens ansökan om godkännande för tillitsnivå SWAMID AL1.

 • NORDUnet ansöker om godkännande för uppfyllande av SWAMID AL2
  Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan.

  Beslut: SWAMID Board of Trustees godkänner NORDUnets ansökan om godkännande för tillitsnivå SWAMID AL2. Valter Nordh deltog inte i beslutet.

 • Umeå universitet ansöker om godkännande för uppfyllande av SWAMID AL3
  Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven kommer att uppfyllas när Umeå universitet har uppdaterat användarreglerna så att de även beskriver användningen av fler inloggningsmetoder än lösenord. SWAMID Operations rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan med villkor att uppdateringen av reglerna genomförs innan de kan börja använda SWAMID AL3.

  Beslut: SWAMID Board of Trustees godkänner Umeå universitets ansökan om godkännande för tillitsnivå SWAMID AL3 med villkoret att Umeå universitet måste uppdatera sitt regelverk så att användarna avråds från att dela med sig av alla inloggningsfaktorer på samma sätt som de gör för lösenord idag innan SWAMID AL3 får användas.

  Uppdatering 2023-02-01: Villkor om uppdaterat regelverk är genomfört och de kan nu börja signalera SWAMID AL3.

Ännu ej godkända medlemsorganisationer

Alla medlemsorganisationer är nu godkända för minst en tillitsprofil.

Övriga frågor (VN)

 • Diskussion om Ladoks planer på att i framtiden först börja kräva SWAMID AL2 för anställda och efter ett antal år öka det kravet till SWAMID AL3.
 • Diskussion om hur SWAMID kan ge stöd till medlemsorganisationer för att kunna möta upp kraven från Ladok och andra.

Nästa möte (VN)

Måndagen den 4 april 15.00 via Zoom.

Avslutande (VN)

Valter avslutade mötet

 • No labels