SWAMID BoT 2019-02-20

Agenda för SWAMID BoT 2019-02-20 kl 09.00

Protokoll

Plats

Videomöte i Zoom

Närvarande

 • Valter Nordh
 • Fredrik Nilsson
 • Hans Wohlfart
 • Jan Nordin
 • Magnus Höglund
 • Mauritz Danielsson
 • Sverker Holmgren

Frånvarande

 • Per Zettervall
 • Leif Nixon

Adjungerade

 • Pål Axelsson, PA

Ansökningar om tillitsnivåer och inloggningsprofiler (PA, för beslut)

Ansökning om att bli godkända för tillitsprofiler

eduID ansöker om godkännande av nya identitetskontrollrutiner uppfyllande SWAMID AL2 samt multifaktorinloggning enligt kraven för SWAMIDAL2-MFA-HI

Efter granskning av särskild granskningsgrupp (Fredrik Domeij (SWAMID Operations och UmU, Jan Johansson (SU) och Ola Ljungkrona (GU)) anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan.

Board of Trustees beslutar att godkänna ansökan från eduID om att bli godkända för tillitsprofilen SWAMID AL2 och inloggningsprofilen SWAMID AL2-MFA-HI.

Karlstads universitet ansöker om godkännande av multifaktorinloggning i enlighet med SWAMID AL2-MFA-HI

Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan. Paul Scott som ingår i SWAMID Operations och arbetar på Karlstads universitet har inte deltagit i granskningen.

Board of Trustees beslutar att godkänna ansökan från Karlstads universitet om att bli godkända för inloggningsprofilen SWAMID AL2-MFA-HI.

Lunds universitet ansöker om godkännande av multifaktorinloggning i enlighet med SWAMID AL2-MFA-HI

Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan. Eskil Swahn som ingår i SWAMID Operations och arbetar vid Lunds universitet har inte deltagit i granskningen.

Board of Trustees beslutar att godkänna ansökan från Lunds universitet om att bli godkända för inloggningsprofilen SWAMID AL2-MFA-HI.

Vad hände inom SWAMID och eduID under förra året (VN)

Valter gick igenom verksamhetsberättelsen för identitetshantering inom Sunet. Denna är en del av Sunets hela verksamhetsberättelse som föredras för och beslutas av Sunets beslutande kommitté.

Mindre översyn av SWAMIDs policy (PA)

Pål berättade att SWAMID Operations kommer att göra en mindre policyöversyn onder året för att se till så att alla delar av SWAMIDs policy stämmer överens. Det kan bli vissa mindre omskrivningar för göra olika detaljer tydligare men planerade inga ändringar i nivåer.

Statusuppdatering Multifaktorinloggning i Nais (PA)

Status eduID

Pål informerar om status eduID har personverifierad multifaktorinloggning i produktion från och med 2 december 2018. Under våren kommer mindre förbättringar och ökat webbläsarstöd införas.

Status NAIS

I Pers frånvaro gav Pål en kort statusuppdatering. Nais kommer att driftsätta kravet på multifaktorinloggning den 13 mars.

Ladok och eventuellt kommande krav om SWAMID AL2 (MD)

Mauritz berättade om de diskussioner som pågår inom Ladokkonsortiet runt ett eventuellt kommande krav på att alla lärosäten ska använda SWAMID AL2. Inget är beslutat utan diskussioner pågår hur man inför detta krav på bästa möjliga sätt.

Nästa möte

12 april 2019 kl. 09.00 via Zoom.

Avslutande

Mötet avslutas.

 • No labels