SWAMID BoT 2019-02-20

Agenda f?r SWAMID BoT 2019-02-20 kl 09.00

Plats: Videom?te, Zoom p?:?https://sunet.zoom.us/j/679594307

Protokoll

Plats

Videom?te i Zoom

N?rvarande

 • Valter Nordh
 • Fredrik Nilsson
 • Hans Wohlfart
 • Jan Nordin
 • Magnus H?glund
 • Mauritz Danielsson
 • Sverker Holmgren

Fr?nvarande

 • Per Zettervall
 • Leif Nixon

Adjungerade

 • P?l Axelsson, PA

Ans?kningar om tillitsniv?er och inloggningsprofiler?(PA, f?r beslut)

Ans?kning om att bli godk?nda f?r tillitsprofiler

eduID ans?ker om godk?nnande av nya identitetskontrollrutiner uppfyllande SWAMID AL2 samt multifaktorinloggning enligt kraven f?r SWAMIDAL2-MFA-HI

Efter granskning av s?rskild granskningsgrupp (Fredrik Domeij (SWAMID Operations och UmU, Jan Johansson (SU) och Ola Ljungkrona (GU)) anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godk?nna ans?kan.

Board of Trustees beslutar att godk?nna ans?kan fr?n eduID om att bli godk?nda f?r tillitsprofilen SWAMID AL2 och inloggningsprofilen SWAMID AL2-MFA-HI.

Karlstads universitet ans?ker om godk?nnande av multifaktorinloggning i enlighet med SWAMID AL2-MFA-HI

Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godk?nna ans?kan. Paul Scott som ing?r i SWAMID Operations och arbetar p? Karlstads universitet har inte deltagit i granskningen.

Board of Trustees beslutar att godk?nna ans?kan fr?n Karlstads universitet om att bli godk?nda f?r inloggningsprofilen SWAMID AL2-MFA-HI.

Lunds universitet ans?ker om godk?nnande av multifaktorinloggning i enlighet med SWAMID AL2-MFA-HI

Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godk?nna ans?kan. Eskil Swahn som ing?r i SWAMID Operations och arbetar vid Lunds universitet har inte deltagit i granskningen.

Board of Trustees beslutar att godk?nna ans?kan fr?n Lunds universitet om att bli godk?nda f?r inloggningsprofilen SWAMID AL2-MFA-HI.

Vad h?nde inom SWAMID och eduID under f?rra ?ret (VN)

Valter gick igenom verksamhetsber?ttelsen f?r identitetshantering inom Sunet. Denna ?r en del av Sunets hela verksamhetsber?ttelse som f?redras f?r och beslutas av Sunets beslutande kommitt?.

Mindre ?versyn av SWAMIDs policy (PA)

P?l ber?ttade att SWAMID Operations kommer att g?ra en mindre policy?versyn onder ?ret f?r att se till s? att alla delar av SWAMIDs policy st?mmer ?verens. Det kan bli vissa mindre omskrivningar f?r g?ra olika detaljer tydligare men planerade inga ?ndringar i niv?er.

Statusuppdatering Multifaktorinloggning i Nais (PA)

Status eduID

P?l informerar om status eduID har personverifierad multifaktorinloggning i produktion fr?n och med 2 december 2018. Under v?ren kommer mindre f?rb?ttringar och ?kat webbl?sarst?d inf?ras.

Status NAIS

I Pers fr?nvaro gav P?l en kort statusuppdatering. Nais kommer att drifts?tta kravet p? multifaktorinloggning den 13 mars.

Ladok och eventuellt kommande krav om SWAMID AL2 (MD)

Mauritz ber?ttade om de diskussioner som p?g?r inom Ladokkonsortiet runt ett eventuellt kommande krav p? att alla l?ros?ten ska anv?nda SWAMID AL2. Inget ?r beslutat utan diskussioner p?g?r hur man inf?r detta krav p? b?sta m?jliga s?tt.

N?sta m?te

12 april 2019 kl. 09.00 via Zoom.

Avslutande

M?tet avslutas.

 • No labels