SWAMID BoT 2020-05-18

Agenda för SWAMID BoT 2020-05-18 10.00

Agenda

Välkommen (VN)

Fastställande av dagordning (VN)

Ansökningar om tillitsnivåer och inloggningsprofiler (PA, för beslut)

 • Högskolan i Gävle ansöker om godkännande om uppfyllande SWAMID AL2
  Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan.
 • Södertörns högskola ansöker om godkännande om uppfyllande SWAMID AL2
  Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan.
 • Vinnova ansöker om godkännande om uppfyllande SWAMID AL2
  Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan.
 • Lunds universitet ansöker om förnyat godkännande av inloggningsprofilen SWAMID AL2-MFA-HI
  SWAMID Operations anser att den föreslagna förändringen höjer inloggningssäkerheten med avseende på att de har kompletterat möjliga multifaktorinloggningstyper med Freja eID+.

Diskussion om de aktuella förslagen till uppdaterad SWAMID federationspolicy, uppdaterade SWAMIDs tillitsprofiler AL1 och AL2 samt den nya tillitsprofilen SWAMID AL3 (PA)

Nästa möte (VN)

Avslutande (VN)


Protokoll

Plats

Videomöte i Zoom

Närvarande

 • Valter Nordh (VN)
 • Jan Nordin
 • Mauritz Danielsson
 • Magnus Höglund
 • Per Zettervall
 • Ann Amling
 • Per-Olov Hammargren

Frånvarande

 • Sverker Holmgren
 • Hans Wohlfart

Adjungerade

 • Pål Axelsson (PA)
 • Eskil Swahn

Välkommen (VN)

Fastställande av dagordning (VN)

Ansökningar om tillitsnivåer och inloggningsprofiler (PA, för beslut)

 • Högskolan i Gävle ansöker om godkännande om uppfyllande SWAMID AL2
  Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan.

  SWAMID Board of Trustees godkände Högskolan i Gävles ansökan om att bli SWAMID AL2.
  Jan Nordin deltog inte i beslutet med avseende på han är från Högskolan i Gävle.

 • Södertörns högskola ansöker om godkännande om uppfyllande SWAMID AL2
  Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan.

  SWAMID Board of Trustees godkände Södertörns högskolas  ansökan om att bli SWAMID AL2.

 • Vinnova ansöker om godkännande om uppfyllande SWAMID AL2
  Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan.

  SWAMID Board of Trustees godkände Vinnovas ansökan om att bli SWAMID AL2.

 • Lunds universitet ansöker om förnyat godkännande av inloggningsprofilen SWAMID AL2-MFA-HI
  SWAMID Operations anser att den föreslagna förändringen höjer inloggningssäkerheten med avseende på att de har kompletterat möjliga multifaktorinloggningstyper med Freja eID+.

  SWAMID Board of Trustees godkände Lunds universitets uppdaterade Identity Management Practice Statement där Svenskt e-legitimation på LoA3-nivå används som multifaktor i inloggningsprofilen SWAMID AL2-MFA-HI.
  Eskil Swahn deltog inte i diskussionen med avseende på han är från Lunds universitet.

Diskussion om de aktuella förslagen till uppdaterad SWAMID federationspolicy, uppdaterade SWAMIDs tillitsprofiler AL1 och AL2 samt den nya tillitsprofilen SWAMID AL3 (PA)

Två öppna webbinar har genomförts för samtliga medlemmar för att uppnå förankring kring förändringar.

De medlemmar som deltagit har varit positiva. Diskussioner uppstod kring formuleringar under 5.1 där alternativet 'zxcvbn' numera finns med formellt i förslaget till ny profil. Efter webbinaren har ny formulering börjat tas fram för att öka tydligheten.

Pål presenterade en sammanfattad version av samma presentation som genomfördes vid de två webbinarer.

Status ADFS-toolkit (PA, inskjuten extrapunkt)

Release candidate finns ute. Tekniskt fungerar allt men byte för entitetskategorier kommer ej kunna genomföras förrän under tidig höst för att ge medlemmar tillräckligt med tid för en uppgraderingen.

Nästa möte (PA)

Doodle kommer att skickas ut för ett möte innan midsommar.

Avslutande (PA)

 • No labels