SWAMID BoT 2020-05-18

Agenda f?r SWAMID BoT?2020-05-18 10.00

Plats: Videom?te, Zoom p?:?https://sunet.zoom.us/j/679594307

Agenda

V?lkommen (VN)

Fastst?llande av dagordning (VN)

Ans?kningar om tillitsniv?er och inloggningsprofiler (PA, f?r beslut)

 • H?gskolan i G?vle ans?ker om godk?nnande om uppfyllande SWAMID AL2
  Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godk?nna ans?kan.
 • S?dert?rns h?gskola ans?ker om godk?nnande om uppfyllande SWAMID AL2
  Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godk?nna ans?kan.
 • Vinnova ans?ker om godk?nnande om uppfyllande SWAMID AL2
  Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godk?nna ans?kan.
 • Lunds universitet ans?ker om f?rnyat godk?nnande av inloggningsprofilen SWAMID AL2-MFA-HI
  SWAMID Operations anser att den f?reslagna f?r?ndringen h?jer inloggningss?kerheten med avseende p? att de har kompletterat m?jliga multifaktorinloggningstyper med Freja eID+.

Diskussion om de aktuella f?rslagen till uppdaterad SWAMID federationspolicy, uppdaterade SWAMIDs tillitsprofiler AL1 och AL2 samt den nya tillitsprofilen SWAMID AL3 (PA)

N?sta m?te (VN)

Avslutande (VN)


Protokoll

Plats

Videom?te i Zoom

N?rvarande

 • Valter Nordh (VN)
 • Jan Nordin
 • Mauritz Danielsson
 • Magnus H?glund
 • Per Zettervall
 • Ann Amling
 • Per-Olov Hammargren

Fr?nvarande

 • Sverker Holmgren
 • Hans Wohlfart

Adjungerade

 • P?l Axelsson (PA)
 • Eskil Swahn

V?lkommen (VN)

Fastst?llande av dagordning (VN)

Ans?kningar om tillitsniv?er och inloggningsprofiler (PA, f?r beslut)

 • H?gskolan i G?vle ans?ker om godk?nnande om uppfyllande SWAMID AL2
  Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godk?nna ans?kan.

  SWAMID Board of Trustees godk?nde H?gskolan i G?vles ans?kan om att bli SWAMID AL2.
  Jan Nordin?deltog inte i beslutet med avseende p? han ?r fr?n H?gskolan i G?vle.

 • S?dert?rns h?gskola ans?ker om godk?nnande om uppfyllande SWAMID AL2
  Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godk?nna ans?kan.

  SWAMID Board of Trustees godk?nde S?dert?rns h?gskolas? ans?kan om att bli SWAMID AL2.

 • Vinnova ans?ker om godk?nnande om uppfyllande SWAMID AL2
  Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godk?nna ans?kan.

  SWAMID Board of Trustees godk?nde Vinnovas ans?kan om att bli SWAMID AL2.

 • Lunds universitet ans?ker om f?rnyat godk?nnande av inloggningsprofilen SWAMID AL2-MFA-HI
  SWAMID Operations anser att den f?reslagna f?r?ndringen h?jer inloggningss?kerheten med avseende p? att de har kompletterat m?jliga multifaktorinloggningstyper med Freja eID+.

  SWAMID Board of Trustees godk?nde Lunds universitets uppdaterade Identity Management Practice Statement d?r Svenskt e-legitimation p? LoA3-niv? anv?nds som multifaktor i inloggningsprofilen SWAMID AL2-MFA-HI.
  Eskil Swahn deltog inte i diskussionen med avseende p? han ?r fr?n Lunds universitet.

Diskussion om de aktuella f?rslagen till uppdaterad SWAMID federationspolicy, uppdaterade SWAMIDs tillitsprofiler AL1 och AL2 samt den nya tillitsprofilen SWAMID AL3 (PA)

Tv? ?ppna webbinar har genomf?rts f?r samtliga medlemmar f?r att uppn? f?rankring kring f?r?ndringar.

De medlemmar som deltagit har varit positiva. Diskussioner uppstod kring formuleringar under 5.1 d?r alternativet 'zxcvbn' numera finns med formellt i f?rslaget till ny profil. Efter webbinaren har ny formulering b?rjat tas fram f?r att ?ka tydligheten.

P?l presenterade en sammanfattad version av samma presentation som genomf?rdes vid de tv? webbinarer.

Status ADFS-toolkit (PA, inskjuten extrapunkt)

Release candidate finns ute. Tekniskt fungerar allt men byte f?r entitetskategorier kommer ej kunna genomf?ras f?rr?n under tidig h?st f?r att ge medlemmar tillr?ckligt med tid f?r en uppgraderingen.

N?sta m?te (PA)

Doodle kommer att skickas ut f?r ett m?te innan midsommar.

Avslutande (PA)

 • No labels